Nieuws

Uitwerkingsregels Kogerveldwijk ter inzage t/m 6 augustus 2023

Gepubliceerd op 26 juni 2023

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink veranderen. Misschien ook bij u in de buurt. Er komen ruim 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten en er komt meer en beter openbaar vervoer. Ook komen er nieuwe voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark. Om te zorgen dat alle ontwikkelingen in samenhang verlopen zijn er uitwerkingsregels opgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze vrijgegeven voor inzage.

Om alle ontwikkelingen in het transformatiegebied van Kogerveldwijk goed op elkaar af te stemmen, zijn er uitwerkingsregels opgesteld. Met deze uitgangspunten en randvoorwaarden wordt ervoor gezorgd dat de Kogerveldwijk in 2040 een fijne wijk is om te wonen en te werken. De uitwerkingsregels zorgen ervoor dat er samenhang blijft tussen alle afzonderlijke ontwikkelingen. Immers er is voor de vernieuwing van Kogerveldwijk geen uitgewerkt masterplan gemaakt. De transformatie van de buurten zal geleidelijk en organisch verlopen op initiatief van grondeigenaren en ontwikkelaars die kansen zien. Zij krijgen gelegenheid om op hun grondgebied hun wensen en behoeften te realiseren, mits het uiteindelijke doel van een leefbare en gezonde Kogerveldwijk voor iedereen in beeld blijft.

Inzage

Het document Uitwerkingsregels Kogerveldwijk ligt ter inzage als pdf-bestand. U kunt het inzien en downloaden via onderstaande button.

Concept Uitwerkingsregels Kogerveldwijk - juni 2023.pdf

Wilt u meer informatie of wilt u de papieren stukken inzien? Neem dan contact op met M. Sommer via 14075 of MaakMidden@zaanstad.nl

Reacties

Tijdens de periode van de terinzagelegging kunnen reacties op de Uitwerkingsregels Kogerveldwijk ingediend worden op de volgende wijze:

  • Via email: MaakMidden@zaanstad.nl
  • Per Post: Gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam onder vermelding van ‘Uitwerkingsregels Kogerveldwijk’
  • Mondeling: via 14075, vragen naar mevrouw M. Sommer

Inloop in de Jozefkerk

Op donderdag 13 juli van 16.00 tot 19.00 is er gelegenheid om de stukken in te zien en vragen te stellen in de Jozefkerk, Veldbloemenweg 2 in Zaandam. U kunt op elk moment tussen 16.00 en 19.00 uur binnen lopen. Ook kunt u daar een reactie achterlaten.

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl