Nieuws

Jonker Juffer

Gepubliceerd op 8 oktober 2020

Woningcorporatie ZVH heeft plannen om aan de Jufferstraat en het Jonkerplantsoen ruim 100 woningen te bouwen. Daarvan zal het grootste deel uit sociale huurwoningen bestaan. Op maandag 7 september heeft ZVH de plannen tijdens een digitale bewonersavond toegelicht. Via een livestream konden aanwezigen via whatsapp vragen stellen en opmerkingen maken, die meteen behandeld werden.

Tijdens de livestream keken er 51 unieke bezoekers. In totaal is de presentatie ruim 100 keer bekeken via Youtube. De bijeenkomst kan teruggekeken worden via https://bit.ly/JonkerJuffer.

Hoe nu verder? 

Het Zaanse college van Burgemeester en Wethouders heeft het Ruimtelijk Programma van Eisen vastgesteld voor de plannen. In dit Ruimtelijk Programma van Eisen is vastgesteld waaraan de woningbouwplannen moeten voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan opzet van de bebouwing, type en aantal woningen, eisen ten aanzien van klimaatadaptie en duurzaamheid. Ook het college heeft dit Ruimtelijke Programma van Eisen in oktober vastgesteld. Nu kan gewerkt worden naar een anterieure overeenkomst met ZVH en de planologische procedure die nodig is om de woningbouw mogelijk te maken. Start sloop van de huidige bebouwing is gepland in 2022, oplevering woningen in 2023.

Schets Juffer JonkerSchets Juffer Jonker

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl