Nieuws

Provincie maakt geld vrij voor Hofwijk Noord

Gepubliceerd op 18 februari 2020

De provincie maakt ruim € 4 miljoen vrij om de woningbouw op twee voormalige bedrijventerreinen (Hofwijk Noord en de Mauritsbuurt) vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam mogelijk te maken. Bij Hofwijk Noord gaat het om een subsidie van € 3.225.000.

De provincie maakt woningbouw hier mogelijk, omdat de vraag naar woningen groot is. Bovendien wil de provincie stimuleren dat woningen zoveel mogelijk worden gebouwd bij OV-knooppunten. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

De gemeente Zaanstad start in 2 projecten met het bouwen van woningen. Bij station Zaandam Kogerveld wordt het gebied Hofwijk Noord aangepakt en bij station Zaandam de Mauritsbuurt. In totaal worden hier bijna 1.000 woningen gebouwd. Het geld van de provincie wordt gebruikt om vervuilde grond te saneren, het verplaatsen van bedrijven en aanpassingen die nodig zijn om de buurten bereikbaar te houden.

Bij Hofwijk Noord gaat het om een subsidie van € 3.225.000,- en bij de Mauritsbuurt om een subsidie van € 872.395,-.

Cees Loggen, gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling: “Bouwen binnen de stadsgrenzen is kostbaar. Zeker wanneer grootschalige sanering plaats moet vinden. De provincie wil nieuwbouw rondom stations mogelijk maken om bestaande ruimte in het stedelijk gebied optimaal te gebruiken. Het openbaar vervoer wordt op deze manier goed benut en op deze manier behouden we het waardevolle landschap.”


Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl