Nieuws

Plannen Slachthuisstraat 67/67A ter inzage, inloop 30 augustus

Gepubliceerd op 12 juli 2022

Van 18 augustus tot en met 28 september 2022 liggen het ontwerpbestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A en de hierbij behorende stukken ter inzage. De plannen gaan over de locatie Slachthuisstraat 67/67A in het noordelijk deel van de Boerejonkerbuurt. Er komen ongeveer 160 huurwoningen, waarvan 30% sociaal, 30% middelduur en 40% in de vrije sector. Ook is er ruimte voor ongeveer 300 m2 aan maatschappelijke voorzieningen op de begane grond aan de Dr. H.G. Scholtenstraat.

Het gebouw wordt zoveel mogelijk in hout uitgevoerd. Aan de voorzijde van het gebouw komt een gemeenschappelijke voortuin. De bestaande voormalige schoolgebouwen worden gesloopt. Om de plannen te kunnen realiseren, moet er een nieuw bestemmingsplan komen. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd waar wat gebouwd mag worden, wat het groen wordt en bijvoorbeeld hoe hoog de nieuwe gebouwen mogen worden.

Ter inzage periode van 18 augustus tot en met 28 september 2022

Van 18 augustus tot en met 28 september 2022 liggen het ontwerpbestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A en de hierbij behorende stukken ter inzage. Het gaat concreet om:

  • Het ontwerpbestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A met de verbeelding, de regels, de toelichting en bijlagen.
  • De ontwerp Welstandsparagraaf Locatie Slachthuisstraat 67/67A
  • Het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Slachthuisstraat 67 en 67A, Zaandam

Tijdens de ter inzage periode kunt u reageren op de plannen. Officieel heet dat: een zienswijze indienen. U vindt de stukken vanaf 18 augustus op www.zaanstad.nl onder de zoekterm ‘Ontwerp bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op zaanstad.nl staat dan ook vermeld hoe u een zienswijze kunt indienen.  Alle zienswijzen worden na de zienswijzenperiode verwerkt Daarna bekijkt de gemeenteraad de plannen, en de reacties daarop (naar verwachting in

november/december dit jaar).


Inloopbijeenkomst 30 augustus tussen 19.00 en 20.30 uur

Op dinsdag 30 augustus tussen 19.00 en 20.30 uur bent u van harte welkom op een inloopbijeenkomst, waarop u de plannen kunt zien en er vragen over kunt stellen. Deze inloop wordt georganiseerd in BAZ restaurant, Oostzijde 381 Zaandam.

Tip: mensen komen vaak aan het begin, wellicht is het dus wat rustiger wanneer u in de tweede helft van de avond komt. Tijdens de inloopavond kunt u rechtstreeks in gesprek met mensen van de gemeente en de ontwikkelaar.

Illustratietekening Slachthuisstraat 67/67A


Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl