Nieuws

Twee bestemmingsplannen voor de Kogerveldwijk: 340 nieuwe woningen

Gepubliceerd op 22 september 2022

Het college van B&W is akkoord gegaan met de bestemmingsplannen voor de Jonker Juffer en Paltrok, beide in de Boerejonkerbuurt als onderdeel van de Kogerveldwijk. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Dit is een mooie stap in de transformatie van de Boerejonkerbuurt naar een fijne plek om te wonen en te werken. In beide gebieden is veel aandacht voor een groene omgeving en klimaatadaptatie’. Het college legt de bestemmingsplannen voor aan de gemeenteraad. Eerder lagen de plannen ter inzage.

Jonker Juffer: 104 woningen

Tussen de Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi komen 90 sociale huurwoningen en maximaal 14 koopwoningen. De buurt wordt toekomst- en klimaatbestendig. Door hemelwater in het project vast te houden voorkomen we hittestress en bestrijden we extreme neerslag en droogte. Jonker Juffer wordt een gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig gebouw waarin de natuur een volwaardige plek in het ontwerp krijgt. Er komen groene daktuinen en geveltuinen en de nieuwbouw voldoet aan de basisveiligheidniveau’s klimaatbestendige nieuwbouw van de MRA. Er  komt er een mooie groenstrook met wandel- en fietspad tussen de nieuwbouw en de Aldi.

Ouderen en gezinnen
De helft van de sociale huurwoningen is bestemd voor ouderen met een zorgvraag, in samenwerking met de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC). De koopwoningen zijn gericht op gezinnen. Er komen ook maatschappelijke voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk en een buurthuiskamer.

Meer informatie over het plan is te vinden op: Home - www.jonkerjuffer.nl


schets van het project Jonker Juffer

Paltrok: 236 woningen

Op de hoek van de Scholtenstraat-Paltrokstraat op de plek van de bedrijven Holleman en Schoen komen volgens het nieuwe bestemmingsplan appartementen. Het project van Blue Banner bestaat uit circa 73 sociale huurwoningen, 25 woningen voor Betaalbare Koopwoningen Zaanstad en 73 vrije sector huurwoningen. De resterende woningen worden als koop en/of huur aangeboden.

Doordat parkeren grotendeels binnen de gebouwen gebeurt, ontstaat er ruimte voor een mooie gemeenschappelijke daktuin, waar de bewoners van de zon en natuur kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast komt er rondom de gebouwen groen. Dit groen zorgt ervoor dat de bewoners meer privacy krijgen, de buurt een groene uitstraling krijgt en regenwater kan worden opgevangen. Dat sluit goed aan bij de Zaanse uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

Kijk voor meer informatie op de website van de ontwikkelaar: Paltrok - Zaandam - Blue Banner RED

Illustratie project Paltrok

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl