Nieuws

Bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A naar gemeenteraad

Gepubliceerd op 9 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67a in Zaandam. Het gaat om plannen voor maximaal 164 huurwoningen, waarvan 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% vrije sectorhuurwoningen.

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Dit is echt een voorbeeldproject: een pronkstuk voor de Boerejonkerbuurt. De oude schoolgebouwen worden gesloopt en vervangen door een gebouw dat grotendeels uit hout bestaat. Er komt hier veel groen met oog voor klimaatadaptatie. Het gebouw is ontworpen door de Architekten Cie. en wordt modulair en circulair. Daardoor is de bouwtijd veel korter, komt er minder fijnstof vrij en draagt het gebouw bij aan een gezonde woonomgeving.’ Voor minimaal tien woningen krijgt zorg- en onderwijspersoneel voorrang bij de eerste verhuur. Het college legt het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

SlachthuisstraatTransformatiegebied Kogerveldwijk

Op 20 juni tekenden Wessel Breunesse namens gemeente Zaanstad en Eltjo Bouwman namens Slachthuisstraat Ontwikkeling C.V. de anterieure overeenkomst. De locatie Slachthuisstraat 67 en 67a ligt in het ‘Transformatiegebied’, zoals vastgesteld in het Perspectief Kogerveldwijk 2040. De plannen van de ontwikkelaar voor dit perceel passen binnen de gemeentelijke ambities, die in dit perspectief staan. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt verbeterd. De plannen dragen bij aan de woningbouwopgave voor Zaanstad en de regio. Naast woningbouw is maximaal 300 m2 voor maatschappelijke voorzieningen, een sportschool en kantoren in de plint langs de Dr. H.G. Scholtenstraat bedoeld

Stikstof

Voor dit bestemmingsplan is geen gebruik gemaakt van de zogenaamde bouwvrijstelling. Dat betekent dat de uitspraak van de Raad van State van afgelopen 2 november geen effect heeft op dit bestemmingsplan.

Zie de projectpagina voor meer informatie.

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl