Toekomstbeeld 2040

Toekomstbeeld van Kogerveldwijk in 2040 vastgesteld

De komende 20 jaar gaat de Kogerveldwijk transformeren naar een nog fijner gebied om in te wonen, werken, spelen en sporten. In de toekomst is het stationsgebied opgeknapt en zijn er op straat veel meer plekken voor ontmoeting. De verschillende buurtjes zijn beter met elkaar verbonden en de openbare ruimte is groener en mooier en mede daardoor is de verkeersveiligheid en sociale veiligheid toegenomen. Er komen tussen de 2000 en 2500 woningen bij zodat ook onze kinderen in de toekomst een huis kunnen vinden. Ook komt er ruimte voor de bijbehorende voorzieningen zoals een school, kinderopvang en huisartsen. Bovendien blijft er ruimte voor bedrijvigheid, zodat inwoners ook in de toekomst kunnen werken in eigen wijk. Dat staat beschreven in het ‘Perspectief Kogerveldwijk 2040’ wat het college begin mei 2019 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit perspectief staan de kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Op 28 mei 2019 is het Perspectief Kogerveldwijk 2040 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

'De Kogerveldwijk is een wijk waar mensen graag wonen, maar waar wel in geïnvesteerd moet worden om dat zo te houden', zegt wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram. 'Er liggen geweldige kansen om de Zaan toegankelijker en zichtbaarder te maken waardoor inwoners daar veel meer van kunnen genieten. Er zijn mogelijkheden om huizen toe te voegen, met behoud van bedrijvigheid in de buurt. Bovendien kunnen we ervoor zorgen dat het prettiger en gezelliger wordt om hier te wonen als we de openbare ruimte en infrastructuur verbeteren.'

Betere aansluitingen

Midden in de wijk ligt station Kogerveld. Het station Kogerveld verdient meer uitstraling en kan een ontmoetingspunt in de wijk worden, door het toevoegen van nieuwe functies Met een station in het hart van de wijk en een directe aansluiting op de snelweg, lijkt de Kogerveldwijk goed bereikbaar. Maar als je beter kijkt zie je dat de wegen, het water en de spoorlijn de wijk nu in stukken knippen. De gemeente wil ervoor zorgen dat de buurtjes onderling beter bereikbaar zijn. Wat de gemeente betreft staat in de Kogerveldwijk van de toekomst niet de infrastructuur centraal, maar het leven, het groen en elkaar ontmoeten in de wijk.

Extra woningen

Door leegstand op bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte beschikbaar voor de bouw van 2.000 tot 2.500 woningen, met name op het Oostzijderpark, in de Boerejonkerbuurt en aan de noordzijde van de Hofwijk, op het braakliggende terrein van Kan Palen. Op langere termijn komt er mogelijk nog meer ruimte voor woningen, afhankelijk van wat er met de A8 gaat gebeuren. Die vormt nu een barrière tussen de Kogerveldwijk en ’t Kalf. Dat is meer dan het dubbele van het aantal woningen dat de Kogerveldwijk nu telt. Op die manier kan aan de groeiende behoefte aan woningen worden voldaan.

Mooie, groene en gezellige wijk

In het perspectief staat dat de gemeente de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls wil geven. Op die manier neemt de sociale en verkeersveiligheid toe. Gevaarlijke oversteken van doorgaande wegen moeten worden aangepakt en de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer, vooral ook voor ouderen, wordt vergroot.

Mensen moeten in de toekomstige groene, klimaatbestendige wijk lekker kunnen bewegen en sporten en er moet ruimte zijn om elkaar te ontmoeten.

Schets van Olivier Rijcken voor hoe  de Kogerveldwijk er in de toekomst uit kan zien

Schets van Olivier Rijcken voor hoe  de Kogerveldwijk er in de toekomst uit kan zien

Schets van Olivier Rijcken voor het stationsgebied er in de toekomst uit kan zien vanaf de kant van het ZMC, met een nieuwe plek voor hoogwaardig openbaar vervoer en een nieuwe wijk op de voormalige sportvelden

Schets van Olivier Rijcken voor het stationsgebied er in de toekomst uit kan zien vanaf de kant van het ZMC, met een nieuwe plek voor hoogwaardig openbaar vervoer en een nieuwe wijk op de voormalige sportvelden

Het toekomstbeeld helemaal lezen?

Gebiedsperspectief MAAK.Kogerveldwijk 2040

Liever de samenvatting lezen?

Samenvatting gebiedsperspectief Kogerveldwijk 

Of wilt u weten hoe de buurt betrokken werd bij het maken van het toekomstbeeld?

Gesprek met de stad over de Kogerveldwijk


Schets van Olivier Rijcken hoe het groen in de Kogerveldbuurt in de toekomst meer wordt gebruikt door de bewoners in de wijk

Schets van Olivier Rijcken hoe het groen in de Kogerveldbuurt in de toekomst meer wordt gebruikt door de bewoners in de wijk

Schets van Olivier Rijcken hoe de Boerejonkerbuurt er vanaf de rotonde in de Paltrokstraat in de toekomst uit kan zien, met nieuwe plekken om te wonen en te werken

Schets van Olivier Rijcken hoe de Boerejonkerbuurt er vanaf de rotonde in de Paltrokstraat in de toekomst uit kan zien, met nieuwe plekken om te wonen en te werken


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl