Projecten en initiatieven in de Kogerveldwijk

Stationsgebied Kogerveld

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveld. In de visie beschrijven we hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie. Een concept van de visie is te lezen op deze website.  

Meer weten?

Hofwijk Noord
illustratie van het plan voor 750 woningen Hofwijk Noord

Zaanstad werkt er aan om het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren te veranderen in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met maar liefst 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en plek om te genieten aan de Zaan.

Meer over Hofwijk Noord fase 1

Oostzijderveld

illustratie van plan OostzijdervldNieuwe woningen op de voormalige sportvelden: goed bereikbaar met het station en de uitvalswegen om de hoek, maar de wijk heeft ook een heerlijke connectie met het water en de natuur. Met woningen voor starters, jonge gezinnen, ouderen en alles wat er tussen zit. De straten krijgen de namen van voorvechters van gelijke rechten.

 Meer weten?

Sportpark Hoornseveld

foto van spelende kinderen buiten Op het Sportpark Hoornseveld is ruimte gecreerd voor diverse sportverenigingen en ook zwembad De Slag komt naar het sportpark. Het huidige zwembad in Zaandam Zuid is aan vervanging toe. Op het Sportpark zijn 6 nieuwe voetbalvelden waarvan 2 kunstgrasvelden, 2 minivelden en 2 grote natuurgrasvelden, 12 nieuwe tennisbanen en 4 padelbanen ingetekend. De korfbalvelden worden verplaatst, er komen nieuwe (club)accommodaties en een nieuw zwembad. En verkeers- en parkeervoorzieningen als onderdeel van de inrichting. 

Lees meer

Jufferstraat

 Woningcorporatie ZVH heeft plannen om aan de Jufferstraat en het Jonkerplantsoen ruim 100 woningen te bouwen. Daarvan zal het grootste deel uit sociale huurwoningen bestaan. Het Ruimtelijk Programma van Eisen voor de plannen is vastgesteld. Nu wordt er gewerkt aan een anterieure overeenkomst met ZVH en de planologische procedure die nodig is om de woningbouw mogelijk te maken. Start sloop van de huidige bebouwing is gepland in 2022, oplevering woningen in 2023

 Naar de website jonkerjuffer.nl

Paltrok

Illustratie nieuwbouwproject PaltrokOp de hoek van de Paltrokstraat en de Scholtenstraat in Zaandam - waar op dit moment de bedrijfsgebouwen van Holleman en Schoen staan – komt een nieuwe ontwikkeling met de naam Paltrok. In het Gebiedsperspectief MAAK.Kogerveldwijk 2040 beschrijven we de ambitie om de Boerejonkerbuurt te transformeren van bedrijvigheid naar een combinatie van wonen en werken. Het project met de naam Paltrok is hier een eerste voorbeeld van: we gaan op deze plek van een verouderde bedrijfslocatie naar een woon-werkgebied.

Lees meer

Hollandse luchten
foto van meetinstalatie voor luchtkwaliteit

Hollandse luchten is hét burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Noord-Holland. In Zaanstad start begin 2020 een pilot om samen met betrokken bewoners de luchtkwaliteit te gaan meten. De pilot richt zich op de wijk tussen de A8 en de A7: de Kogerveldwijk dus. Veel bewoners maken zich zorgen over de gezondheids- en milieu effecten van de uitstoot van verkeer op deze wegen. Meer onderzoek naar deze uitstoot is dan ook het doel. 

Website Hollandse Luchten

Groenadoptie

foto van groenplantsoen in bloeiWilt u zelf een stuk groen in Zaanstad beheren en onderhouden? Dat noemen we groenadoptie. Als u groen wilt adopteren zijn er een aantal spelregels. Hiervoor hebben we een infoblad gemaakt en we hebben een folder voor groenadoptie waar nog meer informatie in staat. Dat staat allemaal op een speciale site. Daar kunt u ook een informatiefolder downloaden.

Meer informatie

Broedplaats De Hellema

Broedplaats De Hellema is een culturele hotspot in Zaanstad. Ze verhuren ateliers, studio's en werkruimtes aan kunstenaars, ambachtslieden en creatieve bedrijven. Een inspirerende werkomgeving en gemeenschap, sterk verbonden met het culturele stedelijke netwerk in de regio.

Website De Hellema

Zilverschoonplein

Foto spelende kinderen in de fontein op het Zilverschoonplein tijdens de opening zomer 2019Het Zilverschoonplein is een mooie ontmoetingsplek geworden om nieuwe mensen te leren kennen tijdens een potje jeu de boules en waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Aan het plein is hard gewerkt. Ondernemers uit de buurt hebben hun schouders eronder gezet om het tot een fijne ontmoetingsplek te maken voor jong en oud. Het vernieuwde plein is in de zomer van 2019 opgeleverd en feestelijk geopend.

Lees meer

Groen in de Hofwijk

Bijeenkomst buurt over het groen in de HofwijkBegin 2018 gaf een aantal enthousiaste buurtbewoners bij de gemeente aan dat ze mee wilden praten over het groen in de wijk. De buurtschouw die volgde, leverde veel ideeën en wensen op. Een aantal bijeenkomsten zorgde dat het plan voor Hofwijk concreter werd. De gemeente ondernam actie en plaatste plantenbakken, een bloemenlint en de boomspiegels zijn opgefleurd. Ook zijn er spelelementen vernieuwd en is er zitgelegenheid aan de wijk toegevoegd. Het project werd in juli 2020 afgerond.

Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl