Projecten en initiatieven in de Kogerveldwijk

De gemeente is met verschillende projecten bezig in de Kogerveldwijk. Op de kaart hieronder staan diverse projecten aangegeven. Sommigen zijn al met de wijk gedeeld. Andere projecten zijn nog in voorbereiding of in onderzoek. Klik op de pins hieronder op de kaart voor meer informatie of scrol naar beneden voor een toelichting op de projecten.

Legenda bij de kaart


In voorbereiding

In uitvoering
Plan
Hotspot
Hotspot
De Paltrok

Op de hoek van de Paltrokstraat en de Scholtenstraat in Zaandam komt een nieuwe ontwikkeling met de naam Paltrok: een combinatie van wonen en werken.

Hotspot
Visie stationsgebied

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveld. In de visie wordt beschreven hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie.

Hotspot
Hotspot
Hofwijk Noord Fase 1

Het bedrijventerrein Hofwijk Noord transformeert de komende jaren in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met maar liefst 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en plek om te genieten aan de Zaan.

Hotspot
De Hellema

Broedplaats De Hellema is een culturele hotspot in Zaanstad. Ze verhuren ateliers, studio's en werkruimtes aan kunstenaars, ambachtslieden en creatieve bedrijven. Een inspirerende werkomgeving en gemeenschap, sterk verbonden met het culturele stedelijke netwerk in de regio.

Hotspot
Oostzijderpark Fase 1

Nieuwe woningen op de voormalige sportvelden. Goed bereikbaar met het station en de uitvalswegen om de hoek en een heerlijke connectie met het water en de natuur. Met woningen voor starters, jonge gezinnen, ouderen en alles wat er tussen zit.

Hotspot
Slachthuisstraat 67 en 67A

Op de locatie Slachthuisstraat 67 en 67A zijn plannen in ontwikkeling voor circa 160 appartementen.

Hotspot
Sportpark Hoornseveld

Het huidige Sportpark Hoornseveld zal veranderen in een nieuw, uitnodigend en multifunctioneel sportpark met verschillende verenigingen. En er komen nieuwe (club)accommodaties.

Hotspot
Hotspot
Nieuwe voorkeurslocatie OBS Kogerveld

Het schoolgebouw van de Kogerveldschool is oud en aan vervanging toe. Het gebouw ligt onder hoogspanningsmasten. Daarom kan de school op de huidige plek niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie. Na gesprekken met bewoners en diverse onderzoeken lijkt de locatie in het nieuwbouwplan Oostzijderpark fase 2 de meest geschikte plek voor het nieuwe schoolgebouw.

Hotspot
Hilko

Op deze plek aan de Zaan komen woningen en appartementen, waar nu nog bedrijfshallen staan. Een deel van het oude gebouw van zeepfabriek Hilko blijft behouden en verandert in commerciële ruimte. Aan de Oostzijde, aan de overkant van de straat, komen grondgebonden woningen en een appartementengebouw. Het voormalige kantoorgebouw van Rochdale wordt verbouwd tot vier appartementen.

Hotspot
Jonker Juffer

Woningcorporatie ZVH heeft plannen om aan de Jufferstraat en het Jonkerplantsoen ruim 100 woningen te bouwen. Daarvan zal het grootste deel uit sociale huurwoningen bestaan. Start sloop van de huidige bebouwing is gepland in 2022, oplevering woningen in 2023.

Hotspot
Hondemanstraat

Rochdale is bezig met nieuwbouwplannen voor huurwoningen in de Boerejonkerbuurt in Zaandam. Er wordt gekozen voor nieuwbouw, omdat de huidige woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. In het bouwplan is ruimte voor verschillende soorten woningen en meer groen in de buurt. En voldoende parkeergelegenheid.

Hotspot
Jufferstraat 1 / Dr. H. G. Scholtenstraat 3

Op de locatie Jufferstraat 1/Dr. H.G. Scholtenstraat 3 in de Boerejonkerbuurt bevindt zich momenteel een bedrijfsgebouw, waarin onder ander het bedrijf Zito Teer is gevestigd en zich enkele kantoren bevinden. De eigenaar van dit pand heeft plannen om de bestaande bebouwing te slopen. Hij wil het graag vervangen door een nieuw gebouw, waarin ruimte is voor woningen, commerciële en of maatschappelijke dienstverlening en een parkeerhub voor de buurt.

Stationsgebied Kogerveld

Stationsgebied KogerveldDonderdag 23 december 2021 heeft de gemeenteraad de Visie Stationsgebied Kogerveld vastgesteld.  De volgende stap is het opstellen van een Ruimtelijk Programma van Eisen en een inrichtingsplan voor het stationsplein van Kogerveld. Daarmee maken we de visie een stuk concreter. Door een capaciteitsprobleem loopt deze stap helaas vertraging op. Zodra we hier mee verder kunnen zullen we dat ook op deze site melden. De visie is te lezen via onderstaande button.  

Meer weten?

Kan aan de Zaan (Hofwijk Noord)
illustratie van het plan voor 750 woningen Hofwijk Noord

Zaanstad werkt er aan om het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren te veranderen in een fijne en levendige stadswijk met de naam Kan aan de Zaan. Een wijk met maar liefst 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en plek om te genieten aan de Zaan.

Meer over Kan aan de Zaan

Oostzijderpark 

illustratie van plan OostzijdervldNieuwe woningen op de voormalige sportvelden: goed bereikbaar met het station en de uitvalswegen om de hoek, maar de wijk heeft ook een heerlijke connectie met het water en de natuur. Met woningen voor starters, jonge gezinnen, ouderen en alles wat er tussen zit. De straten krijgen de namen van voorvechters van gelijke rechten.

Meer weten?

Sportpark Hoornseveld

Illustatie van indeling sportpark HoornseveldOp het Sportpark Hoornseveld is ruimte gecreëerd voor diverse sportverenigingen en ook zwembad De Slag komt naar het sportpark. Het huidige zwembad in Zaandam Zuid is aan vervanging toe. Op het Sportpark komen 6 nieuwe voetbalvelden waarvan 2 kunstgrasvelden, 2 minivelden en 2 grote natuurgrasvelden, 12 nieuwe tennisbanen en 4 padelbanen. De korfbalvelden worden verplaatst en er komen nieuwe (club)accommodaties en een nieuw zwembad. 

Lees meer

Jonker Juffer

Illustratietekening plan Jonker JuferDe bedrijfsgebouwen aan de Jufferstraat, de Dr. H.G. Scholtenstraat en het Jonkerplantsoen worden vervangen door een gebouw met 104 woningen. De nieuwbouw krijgt 90 sociale huurappartementen van woningcorporatie ZVH. De helft van de sociale huurappartementen is voor ouderen met een zorgvraag. De overige 14 woningen worden koopwoningen. De verwachting is de sloop van de huidige bebouwing start in 2023 en de oplevering van de woningen  in 2024.

Lees meer

Paltrok

Illustratie nieuwbouwproject PaltrokOp de hoek van de Paltrokstraat en de Scholtenstraat in Zaandam komt een nieuwe ontwikkeling met de naam Paltrok. In het Gebiedsperspectief MAAK.Kogerveldwijk 2040 beschrijven we de ambitie om de Boerejonkerbuurt te transformeren van bedrijvigheid naar een combinatie van wonen en werken. Het project met de naam Paltrok is hier een eerste voorbeeld van: we gaan op deze plek van een verouderde bedrijfslocatie naar een woon-werkgebied.

Lees meer

Slachthuisstraat 67 en 67A 

Illustratie nieuwbouw Slachthuisstraat 67 en 67AVoor de locatie Slachthuisstraat 67 en 67A zijn plannen in ontwikkeling voormaximaal 164 huurappartementen, waarvan 30% sociale huur, 30% middeldure huur. Ook zal er bij toewijzing van de woningen aandacht zijn voor senioren en onderwijs- en zorgpersoneel. Er is gekozen voor een modulair bouwconcept met veel hout. Dat betekent dat delen van de woning grotendeels in de fabriek in elkaar worden gezet. Als alles volgens planning verloopt, start eind 2022 / begin 2023 de bouw.

Lees meer

OBS Kogerveld

Foto huidige OBS KogerveldDe huidige Kogerveldschool gevestigd op Perzikkruidweg 4 is aan vervanging toe. Het schoolgebouw is een oud gebouw en het ligt onder hoogspanningsmasten. Op de huidige locatie kan de school vanwege de hoogspanning niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente ging samen met het schoolbestuur en omwonende op zoek naar een zoekt naar een nieuwe locatie. Als beste optie kwam nieuwbouw in het Oostzijderpark fase 2 naar voren. De verwachting is dat de school van start kan gaan in schooljaar 2027/2028.

Lees meer

Hilko

Foto Hilko uit gemeentearchiefOp deze plek aan de Zaan komen woningen en appartementen, waar nu nog bedrijfshallen staan. Een deel van het oude gebouw van zeepfabriek Hilko blijft behouden en verandert in commerciële ruimte. Aan de Oostzijde, aan de overkant van de straat, komen grondgebonden woningen en een appartementengebouw. Het voormalige kantoorgebouw van Rochdale wordt verbouwd tot vier appartementen.

Lees meer

Hondemanstraat

Rochdale is bezig met nieuwbouwplannen voor huurwoningen in de Boerejonkerbuurt in Zaandam. De huidige woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt gekozen voor nieuwbouw. De nieuwbouwwoningen zijn van betere kwaliteit en krijgen een betere indeling. In het bouwplan is ruimte voor verschillende soorten woningen en meer groen in de buurt. Ook wordt gekeken naar voldoende parkeergelegenheid door middel van een parkeergarage onder de binnentuin.

Lees meer

Jufferstraat 1 

Op de locatie Jufferstraat 1/Dr. H.G. Scholtenstraat 3 in de Boerejonkerbuurt bevindt zich momenteel een bedrijfsgebouw, waarin onder ander het bedrijf Zito Teer is gevestigd en zich enkele kantoren bevinden.

De eigenaar van dit pand heeft plannen om de bestaande bebouwing te slopen. Hij wil het graag vervangen door een nieuw gebouw, waarin ruimte is voor woningen, commerciële en of maatschappelijke dienstverlening en een parkeerhub voor de buurt.

Lees meer

 

2e basisschool Kogerveldwijk

Tot 2030 worden er ongeveer 2.500 woningen bijgebouwd in de Kogerveldwijk. Daardoor zijn er ook extra  voorzieningen nodig, zoals een basisschool. De gemeente is nu samen met het schoolbestuur van Agora een zoektocht gestart naar een locatie voor de nieuwe basisschool in de Hofwijk of Boerejonkerbuurt. De nieuwe school krijgt ongeveer 400 leerlingen. Hiervoor is een perceel nodig met een grootte van minimaal 3.000 m2. Het schoolbestuur van Agora heeft aangegeven de nieuwe school te willen gaan bouwen en gebruiken.

Lees meer

Elektriciteitsstation

Plattegrond met locatie voor eiektriciteitsstation op Dovenetelweg 116 in Zaandam

Het elektriciteitsnetwerk staat onder grote druk. Door de almaar groeiende vraag naar elektriciteit loopt het netwerk tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Het huidige elektriciteitsstation in de Kogerveldwijk, ook wel transformatorstation genoemd, is te klein om aan deze groeiende vraag te voldoen. Liander, netwerkbeheerder in onder meer Noord-Holland, wil met een nieuw elektriciteitsstation ook in de toekomst voldoen aan de energievraag en de levering van elektriciteit aan de huidige en toekomstige afnemers.

Lees meer

Broedplaats De Hellema
Foto van Hellema vanaf de Zaan genomen

Broedplaats De Hellema is een culturele hotspot in Zaanstad. Ze verhuren ateliers, studio's en werkruimtes aan kunstenaars, ambachtslieden en creatieve bedrijven. Een inspirerende werkomgeving en gemeenschap, sterk verbonden met het culturele stedelijke netwerk in de regio.

Website De Hellema

Groen in de Hofwijk

Bijeenkomst buurt over het groen in de HofwijkBegin 2018 gaf een aantal enthousiaste buurtbewoners bij de gemeente aan dat ze mee wilden praten over het groen in de wijk. De buurtschouw die volgde, leverde veel ideeën en wensen op. Een aantal bijeenkomsten zorgde dat het plan voor Hofwijk concreter werd. De gemeente ondernam actie en plaatste plantenbakken, een bloemenlint en de boomspiegels zijn opgefleurd. Ook zijn er spelelementen vernieuwd en is er zitgelegenheid aan de wijk toegevoegd. Het project werd in juli 2020 afgerond.

Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl