Nieuws

Project Paltrok weer een stap verder

Gepubliceerd op 9 september 2021

De Boerejonkerbuurt is volop in ontwikkeling. Eerder deze zomer werd al getekend voor 102 woningen voor het project Jonker Juffer. Dinsdag 8 september hebben ontwikkelaar Blue Banner en gemeente Zaanstad de handtekening gezet onder een anterieure overeenkomst voor het project Paltrok. Het gaat om de bouw van 236 woningen op het terrein op de hoek van Scholtenstraat-Paltrokstraat ter plaatse van de bedrijven Holleman en Schoen. Het project bestaat uit circa 73 sociale huurwoningen, 25 woningen voor Betaalbare Koop Zaanstad en 73 vrije sector huurwoningen. De resterende woningen worden als koop en/of huur aangeboden. 

De ontwikkelaar heeft beide percelen gekocht op het Paltrok-terrein voor de ontwikkeling van appartementen. Met het tekenen van een anterieure overeenkomst zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar over het ontwikkelen (bebouwen) van deze percelen. 

Ruimte voor groen en een gemeenschappelijke daktuin

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Wessel Breunesse: We zijn blij met deze waardevolle toevoeging aan de Boerejonkerbuurt. Hiermee leveren we een bijdrage aan het terugdringen van het woningtekort in onze stad. De toren op de hoek van de Scholtenstraat-Paltrokstraat wordt een gezichtsbepalend punt in de buurt. Doordat parkeren grotendeels binnen de gebouwen gebeurt, ontstaat er ruimte voor een mooie gemeenschappelijke daktuin, waar de bewoners van de zon en natuur kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast brengen we rondom de gebouwen groen aan. Dit groen zorgt ervoor dat de bewoners meer privacy krijgen, de buurt een groene uitstraling krijgt en regenwater kan worden opgevangen.’

Zicht vanaf de rotonde Paltrokstraat-Scholtenstraat

Impressie van de gemeenschappelijke daktuin 


Bouwen voor verschillende doelgroepen

De eigenaren van Blue Banner, Erik Schot en Joost van Kimmenaede, zijn trots op het ontwerp voor deze plek: 'Met het ondertekenen van de anterieure overeenkomst zetten we een belangrijke stap in de richting van de bouw van 236 woningen voor verschillende doelgroepen. Door het gevarieerde woningaanbod voorzien we in een aanbod dat goed aansluit bij de vraag. Tegelijkertijd is dit een van de eerste projecten die de transformatie in gang zet van de Boerejonkerbuurt als onderdeel van de Kogerveldwijk. Het voormalige bedrijvengebied wordt een aangename wijk waarin zowel gewoond als gewerkt wordt.'

Erik Schot, Joost van Kimmenaede en wethouder Breunesse voor de machinefabriek Holleman 

Nieuwbouw bestaat uit twee nieuwe complexen

Op de locatie staan nu nog twee verouderde bedrijfspanden. Het pand van Holleman wordt momenteel tijdelijk verhuurd. Het bedrijf Schoen is nog actief en hard bezig om op een nieuwe locatie haar bedrijf voort te zetten. De nieuwbouw bestaat uit twee complexen. De gebouwen krijgen verschillenden hoogten variërend van drie verdiepingen in het binnenstraatje tot de toren op de hoek van de Scholtenstraat-Paltrokstraat van 11 verdiepingen.

Planning en uitvoering

Om de realisatie van het bouwplan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan wordt eind oktober/begin november gepubliceerd. De start van de nieuwbouw staat gepland voor eind 2022/begin 2023. De oplevering van de woningen verwachten we begin 2024.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Kijk dan op de website van de ontwikkelaar: www.bluebanner.nl


Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl