Nieuws

Toekomstbeeld voor stationsgebied Kogerveld

Gepubliceerd op 19 november 2021

Kogerveldwijk is een van de MAAK.gebieden waar veel gaat veranderen. In de verschillende buurten komen nieuwe woningen, ontmoetingsplekken en er komt een vernieuwd sportpark. Dit alles heeft ook invloed op het gebied rondom het NS-station Kogerveld. De afgelopen anderhalf jaar heeft gemeente Zaanstad, samen met belanghebbenden, gewerkt aan een visie voor het stationsgebied Kogerveld. Dat is een toekomstbeeld voor de komende 20 jaar. Het stuk is inmiddels zo ver dat het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Tijdens meerdere bijeenkomsten hebben bewoners, bedrijven en andere betrokkenen uit het gebied meegedacht over diverse vraagstukken. Bijvoorbeeld: wat wordt het karakter van het gebied? Welke voorzieningen, bedrijven of woningen zijn er nodig? En hoe richten we het verkeer en het groen in de wijk in? Deze gesprekken hebben geleid tot een concept-visie voor het stationsgebied Kogerveld. In deze visie staat beschreven hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. De concept-visie is begin dit jaar besproken en daar waar nodig aangepast. 

Station wordt centrum van de wijk

De wens is om het stationsgebied Kogerveld te veranderen van een anoniem en onprettig vervoersknooppunt naar een ontmoetingsplein waar ruimte is voor de voetganger. Een eerste stap is het stationsplein inrichten met bijvoorbeeld werk- en ontmoetingsplekken en een cultuurvoorziening. Deze zorgen voor meer levendigheid op en rond het stationsplein. In een volgende fase wordt de Heijermansstraat, die nu als drukke doorgaande weg  de buurten verdeelt, omgetoverd naar een groene stadslaan voor voetgangers, fietsers en goed openbaar vervoer.

Werken aan groen en ruimte voor bedrijven

Op plekken waar niet gebouwd mag worden, zoals onder de hoogspanningsmast, is ruimte voor groen. We willen een park maken met goede verbindingen naar de Jagersplas en het buitengebied. En de zuidkant van de Boerejonkerbuurt verandert mee tot een diverse buurt waar je prettig kunt werken en wonen. Met voldoende mogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven. Dat trekt ook weer meer reizigers richting OV-punt Kogerveld. 

Vervolg

Naar verwachting zal de gemeenteraad op donderdag 23 december besluiten om deze visie vast te stellen. Begin 2022 starten we met het schrijven van een Ruimtelijk Programma van Eisen en een inrichtingsplan voor het stationsplein van Kogerveld. De visie maken we zo een stuk concreter. Ook bij dit proces betrekken we de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit de buurt.

Bekijk hier het document Visie Stationsgebied Kogerveld (juli 2021)

Bekijk de projectpagina voor diverse presentaties en verslagen van de bijeenkomsten.

Illustratie van het stationsplein Kogerveld zoals het er in de toekomst uit kan zien.

De illustratie geeft een toekomstbeeld van het stationsplein Kogerveld met veel ruimte voor voetgangers en voorzieningen die voor levendigheid  in het gebied zorgen. 

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl