Nieuws

Inloopbijeenkomst Milieueffectrapportage (MER)

Gepubliceerd op 3 maart 2022

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink ontwikkelen en veranderen. Er wordt een nieuwe hoogstedelijke wijk gerealiseerd rondom Station Kogerveld, met meer en beter openbaar vervoer, maatschappelijke en commerciële voorzieningen, een prachtig sportpark en een divers woonmilieu. Het bestaande, deels verouderde en leegstaande bedrijvigheid transformeert naar een nieuwe levendige woonwijk.

Onderzoek naar de effecten op het milieu

We hebben onderzocht welk effect de geplande projecten in de Kogerveldwijk hebben op het milieu. Dat onderzoek heet een Milieueffectrapportage (MER). Door dit onderzoek weten we al in de voorbereiding welke effecten er kunnen zijn voor de omgeving, en welke maatregelen er nodig zijn om deze te verminderen en/of te compenseren. 

MER gekoppeld aan ontwerpbestemmingsplan Jonker Juffer

Voor het MER geldt dat dit gekoppeld is aan het eerste bestemmingsplan dat nu in Kogerveldwijk ter inzage ligt. Dat is het ontwerp bestemmingsplan Jonker juffer. Het MER Kogerveldwijk is opgenomen als bijlagen B van de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan. Via de link kunt u de stukken inzien. Daar staat ook beschreven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Inzage ontwerpbestemmingsplan

Een MER heeft verschillende stappen: waar staan we nu? 

  • Als eerste stap in de MER-procedure Kogerveldwijk hebben we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld
  • Vervolgens hebben we het MER-onderzoek verricht. Het rapport van dit onderzoek is nu in concept gereed
  • U kunt bij de gemeente een zienswijze indienen op het concept MER tot 14 april 2022. Hoe u een zienswijze kunt indienen leest u op zaanstad.nl (zoekterm bestemmingsplan)
  • Vervolgens neemt de nieuwe gemeenteraad van Zaanstad een besluit.

Inloopavond 17 maart tussen 16.00-20.00 uur bij BAZ Bouldergym in Zaandam

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de concept-MER. Daarom organiseren we een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom op 17 maart tussen 16:00 – 20:00 uur bij BAZ Bouldergym (Oostzijde 381, 1508 EP Zaandam). Aanmelden is niet nodig. Tijdens de inloopavond kunt u rechtstreeks in gesprek met mensen van de gemeente.

Contact
Heeft u van tevoren vragen? Neem dan contact op via een kogerveldwijk@zaanstad.nl.
U kunt ook bellen met Monica Sommer via 14075 (vraag naar Monica Sommer inz MER Kogerveldwijk).

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl