Nieuws

Bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A ter inzage 

Gepubliceerd op 20 december 2022

De gemeenteraad heeft 1 december besloten het bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A vast te stellen. Het gaat om maximaal 164 huurwoningen, waarvan 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% bestemd is voor de vrije sector. Het bestemmingsplan ligt nog tot met met 18 januari 2023 ter inzage. 

De oude schoolgebouwen worden gesloopt en vervangen door een gebouw dat grotendeels uit hout bestaat. Het gebouw is ontworpen door de Architekten Cie. en wordt modulair en circulair. Daardoor is de bouwtijd veel korter, komt er minder fijnstof vrij en draagt het gebouw bij aan een gezonde woonomgeving.’ Voor minimaal tien woningen krijgt zorg- en onderwijspersoneel voorrang bij de eerste verhuur. Het college legt het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad bij besluit van 1 december 2022 het bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67a, Zaandam 

Van 8 december tot en met 18 januari 2023 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage voor beroep. Als er geen beroep is ingediend, dan zal het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u  via de website zaanstad.nl (zoekterm bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A) inzien. 

Update 25 januari 2023:
Het bestemmingsplan is 19 januari onherroepelijk verklaard.


Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl