Strategie Kogerveldwijk (2020)

College stelt de Strategienota vast voor Kogerveldwijk: 
2.000 nieuwe woningen in de komende 20 jaar

Het college heeft de Strategienota voor Kogerveldwijk vastgesteld en vraagt nu aan de gemeenteraad om een zienswijze hiervoor te geven. In de Kogerveldwijk vindt de komende twintig jaar een grote transformatie plaats met 2.000 nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen zoals scholen en ontmoetingsplekken, een mooi opgeknapte openbare ruimte en beter openbaar vervoer. Door leegstand op bestaande bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte voor de bouw van 2.000 woningen. Dit zijn tussen de 600-750 sociale huurwoningen, 300-375 middeldure huurwoningen en 1.100-1.375 koopwoningen in verschillende prijsklassen.

In mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Perspectief Kogerveldwijk 2040 waarin de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling zijn vastgelegd. Deze uitgangspunten zijn door de buurt en door de gemeenteraad positief ontvangen.

De volgende stap op weg naar de start van de gebiedsontwikkeling is de Strategienota Kogerveldwijk. Een positieve bijdrage aan de buurt staat hierin voorop: een gevarieerd en afgewogen woningaanbod, de realisatie van commerciële en maatschappelijke voorzieningen, goede verbindingen tussen de verschillende buurten én de omliggende wijken en een mooi ingerichte, klimaatbestendige buitenruimte.

Kortom een wijk waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken, naar school gaan en waar genoeg te doen is in de vrije tijd. Naar verwachting voor de zomer zal de gemeenteraad een zienswijze geven over deze nota. De komende tijd wordt de buurt intensief betrokken bij de verdere uitwerking van deze Strategienota.

Laatste stap in het maken van een toekomstbeeld voor 2040


Het bepalen van de strategie is de laatste stap in het maken van een toekomstperspectief.  We werken daarbij met een stappenplan genaamd APS. Dat staat voor Analyse, Perspectief, Strategie.

In 2017 is gestart met het maken van een Analyse: hoe is het in de wijk? Vanuit deze Analyse is toegewerkt naar een Perspectief. Op 28 mei 2019 is het Perspectief door de gemeenteraad vastgesteld. Hoe we invulling gaan geven aan het perspectief staat beschreven in de Strategienota. Deze is door het college vastgesteld en ligt nu bij de gemeenteraad.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl