Analyse Kogerveldwijk

De gemeenteraad stelde in december 2017 de analyse van Kogerveldwijk vast. Op deze pagina een samenvatting daarvan en een link naar de volledige analyse.

Samenvatting analyse Kogerveldwijk

MAAK.gebied Kogerveldwijk bestaat uit de Kogerveld, Boerejonkerbuurt, Hofwijk en de sportparken Oostzijderveld en Hoornseveld. Op de agenda van het programma MAAK.Zaanstad staat het versterken van de kwaliteiten van dit gebied. We werken daarvoor samen met bewoners, grondeigenaren, ondernemers en bezoekers in het gebied - die kennen het immers het beste - aan een gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de wijk.

Over de analyse

De gemeente heeft samen met inwoners, ondernemers, grondeigenaren en bezoekers een analyse gemaakt van de Kogerveldwijk. Met de analyse is de zoektocht gestart naar wat mogelijk is in het integreren van de stadsbrede en de buurtgerichte opgaven. De analyse is gebaseerd op feiten en cijfers, maar vooral ook op gesprekken met inwoners en ondernemers. Dit document is de basis voor het maken van het toekomstbeeld, waarin we kijken naar hoe we kansen kunnen verzilveren en bedreigingen kunnen afwenden.

Plattegrond wijken MAAK.Midden

Over de Kogerveldwijk

Dé Kogerveldwijk bestaat eigenlijk niet; het is een grens rondom de buurten Kogerveld, Boerejonkerbuurt/Slachthuisbuurt en Hofwijk, met daarnaast sportvelden Oostzijderveld en Hoornseveld. De buurtjes worden letterlijk van elkaar en de rest van de omgeving gescheiden door hoofdwegen (waarvan twee snelwegen), een spoorlijn (met een station in de wijk) en de Zaan. Ook de hoogspanningsleiding heeft impact op de wijk, net als de bedrijven die in de omgeving volop actief zijn. De Zaanse identiteit is in deze wijk zichtbaar door de mix van wonen en werken, rokende schoorstenen naast oude Zaanse huisjes en transportbedrijven midden in de woonwijk.

De wijk is niet ver van het centrum en heeft een goede bereikbaarheid. Het recreatiegebied Jagersveld ligt dichtbij. Doordat de wijk ruim van opzet is met veel groen, zijn de bewoners tevreden met hun woonplek. De wijk heeft meerdere voorzieningen, zoals drie supermarkten, een basisschool, treinstation en een ziekenhuis dichtbij.

De cijfers

In de Kogerveldwijk (4.700 inwoners) wonen meer 19- t/m 39-jarigen en minder 65+-ers dan in heel Zaanstad. In het gebied staan relatief veel appartementen/flats ten opzichte van eengezinswoningen. Het inkomen per huishouden is gemiddeld lager dan in de rest van Zaanstad.

Cijfers Kogerveldwijk t.o.v. Zaanstad

SWOT analyse Boerejonkerbuurt

Boerejonkerbuurt

De Boerejonkerbuurt is gezellig en ongestructureerd en er is een dreigende leegstand van bedrijfspanden. Het is een gemengde buurt door de woningen die rond de fabrieken aan de Zaan werden gebouwd. Aan de binnenkant is een cluster huurwoningen van Rochdale en particuliere woningen. Er staan twee supermarkten waar ooit het slachthuis stond. Deze buurt is een hechte gemeenschap die actief met elkaar ervoor zorgt dat de wijkpunten op de agenda van de gemeente blijven staan.

Bezoekers van de Boerejonkerbuurt voelen zich verloren in de wijk. De Oostzijde, Slachthuisstraat en Cornelis van Uitgeeststraat voelen ongemakkelijk door de dichte bedrijfspanden die het zicht op de Zaan wegnemen.

SWOT analyse Kogerveldbuurt

Kogerveldbuurt

De Kogerveldbuurt is een rustige, groene woonbuurt. Bij het ontwerp van de Kogerveldbuurt was goed nagedacht over ‘lucht, licht en ruimte’. Bewoners noemen de ruimte en het groen als belangrijke kwaliteit. Over de oostelijke kant van de buurt zijn ze minder positief, want daar voelt het niet veilig, er is veel zwerfvuil en bewoners voelen weinig saamhorigheid.

SWOT analyse Hofwijk

Hofwijk

Hofwijk is een gemengde buurt met braakliggende terreinen die schreeuwen om ontwikkeling. Nabij de Prins Bernhardrotonde staan lage flats aan de randen die de bedrijfslocaties en het verkeer afschermen. In het midden staan eengezinswoningen. De flats zijn gehorig en de doorstroming van bewoners is hoog. In de Hofwijk verdwalen bezoekers gemakkelijk. De bedrijven aan de Zaan zijn lange tijd bepalend geweest waardoor de dwarsstraten op de Oostzijde zijn verdwenen en de Zaan nauwelijks zichtbaar is.

SWOT analyse Sportparken Oostzijder- en Hoornseveld

Sportparken Oostzijderveld en Hoornseveld

De sportparken Oostzijderveld en Hoornseveld worden niet optimaal benut en zijn slecht bereikbaar. De komende jaren wordt dit deel van de wijk opnieuw ontwikkeld.

Spooronderdoorgang met graffiti

Kansen in de Kogerveldwijk

De inwoners van de Kogerveldwijk waarderen hun woonwijk. Vooral de nabijheid van het centrum, de goede voorzieningen, de rust en het groen. Hoewel het prettig is vlakbij de uitvalswegen en het NS-station te wonen, levert de infrastructuur ook barrières op: de Zaan, de A8, de A7, de Prins Bernhardweg, de hoogspanningsleiding en de spoorlijn. Mede door die ingewikkelde infrastructuur is de wijk versnipperd en heeft elke buurt een eigen opbouw en identiteit. Er is veel te winnen als de buurten onderling beter verbonden zijn.

De belangrijkste kansen:

 • Er zijn kansen voor wonen en werken in een moderne mix.
 • Voorzieningen, water en groen zijn grote kwaliteiten die een stevige impuls kunnen gebruiken.
 • De wijk is vanuit alle richtingen goed bereikbaar; de verbinding in en tussen de wijken moet beter.

Vervolg

De gesprekken met inwoners, ondernemers en sociale partners hebben veel informatie gegeven over wat goed gaat in de wijk en waar kansen liggen voor verbetering. De analyse geeft aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkeling. Met sommige verbeterpunten kan direct worden gestart, andere vragen nader onderzoek.

Bekijk hieronder het filmpje van de buurtschouw oktober 2017.

Bekijk het filmpje Buurtschouw 2017


Kortetermijnacties:

 • Gevaarlijke oversteekplaatsen verbeteren.
 • Bereikbaarheid van de sportvelden verbeteren.
 • Zoeken naar oplossing voor afvalprobleem.
 • Lopende bouwinitiatieven verder brengen in samenhang met de omgeving.
 • Sociaal onveilige plekken aanpakken.
 • Verder uitbouwen van netwerken in de wijk die zorgen voor een beter woon- en leefklimaat.

Langetermijnacties:

 • Zoeken naar nieuwe oost-westverbindingen en het verbeteren van bestaande verbindingen.
 • Het profiel van de Heijermansstraat en Scholtenstraat wijzigen om de oversteekbaarheid te vergroten.
 • Versterken stationsomgeving.
 • Nader onderzoek naar kwaliteit bestaande woningvoorraad.
 • Meer voordeuren aan de straat.
 • Zicht op de Zaan vergroten.
 • Groen aantrekkelijker maken voor gebruik.
 • Sociaal onveilige plekken aanpakken.
 • Streven naar een meer evenwichtige samenstelling van de wijk.
 • Positief beïnvloeden van de aspecten “meedoen” en “capaciteiten”.
 • Samenstelling van de wijk qua bewoners en bedrijven verbeteren.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl