Nieuws

Voorlopige voorkeurslocatie camperplaatsen

Gepubliceerd op 20 december 2022

De voorlopige voorkeurslocatie voor een camperplaats is de speeltuin aan de Doctor H.G. Scholtenstraat. Dit is het resultaat van een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van drie zoeklocaties. Onderdeel van dit onderzoek was een  drukbezochte bijeenkomst in september dit jaar.  Onder andere de toegankelijkheid van het gebied en de afwezigheid van woningen in de omgeving gaven de doorslag.

Campereigenaren die op bezoek zijn geweest bij de Zaanse Schans parkeren steeds vaker hun camper in de wijk Oud-Zaandijk en omgeving. Dit zorgt voor parkeerhinder en overlast bij bewoners. Het gaat om onder meer geluidsoverlast, stankoverlast en vuilnis dat in de wijk wordt verspreid. Deze problemen worden versterkt door het in tien jaar tijd verdubbelde camperbezit in Nederland. Door de gemeente Zaanstad is daarom in 2020 een onderzoek gestart naar het vinden van een geschikte locatie binnen de gemeente voor het realiseren van een camperplaats. Het doel van het onderzoek is het vinden van een geschikte locatie voor camperplaatsen om parkeerhinder en overlast bij bewoners te verminderen en om campers een kwalitatief goede en veilige overnachtingsplaats aan te bieden.

Op basis van deze uitgangspunten zijn in totaal 25 locaties onderzocht waarvan er veel ongeschikt blijken. Ook belanghebbenden vanuit de omgeving hebben locaties aangedragen. Er zijn 3 locaties verder onderzocht en voorgelegd in een participatiebijeenkomst:
A. De Hemmes, ten zuiden van de weg Kalf
B. Gebied tussen de Nagouw en het Kalverpad, ter hoogte van Hercules
C. Speeltuin aan het Kalverpad en Doctor H.G. Scholtenstraat  

Tijdens deze participatiebijeenkomst zijn per locatie voor- en nadelen benoemd, zodat een goed beeld is ontstaan van de haalbaarheid en wenselijkheid per locatie:

Voorkeurslocatie is de speeltuin aan de Doctor H.G. Scholtenstraat

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op basis van de onderzoeksresultaten en de resultaten van de participatie gekozen voor een voorlopige voorkeurslocatie. Dit is de locatie van de speeltuin aan de Doctor H.G. Scholtenstraat. Doorslaggevende factoren zijn:

  • de toegankelijkheid van het gebied,
  • de afwezigheid van woningen in de omgeving,
  • er wordt minder verkeershinder verwacht op deze locatie vergeleken met de andere zoeklocaties,
  • de mogelijkheid om de speeltoestellen te verplaatsen. 

Tijdens de bijeenkomst bleek dat betrokkenen zorgen hebben over groen, ecologie en milieu. Op deze onderdelen zijn daarom aanvullende randvoorwaarden opgesteld. De maatregelen die uit onderzoeken volgen, worden zoveel mogelijk toegepast. Ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande bomen en bestaand groen. Bovendien kunnen verschillende functies elkaar versterken en wordt in de combinatie van recreatie, sport, toerisme en groen ook meerwaarde gezien. 

In de komende periode worden de plannen voor de realisatie van camperplaatsen op deze locatie verder uitgewerkt. Er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals een verkeersonderzoek, bodemonderzoek en een onderzoek naar de herplaatsing van de speeltoestellen. Als de resultaten uit dit onderzoek positief zijn, wordt vervolgens door de gemeente via een aanbesteding een geschikte marktpartij gezocht. In het voorjaar van 2023 wordt een bijeenkomst georganiseerd om samen met belanghebbenden uit de omgeving naar de inrichting van het gebied te kijken.  

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl