Nieuws

Ontwikkeling bestemmingsplan Kan aan de Zaan

Gepubliceerd op 10 maart 2023
Afbeelding

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor Kan aan de Zaan vastgesteld. Het wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Het terrein rond Kan Palen gaat veranderen. Vanaf 2025 komt hier een prettige en levendige stadswijk. Met ongeveer 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens. Dat is de ambitie die de gemeenteraad heeft vastgelegd in het gebiedsperspectief voor de Kogerveldwijk.

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Ik ben blij met deze nieuwe stap naar een mooie wijk. We hebben geluisterd naar onze inwoners, en de plannen aangepast. Het Kleine Glop blijft groen, samen met omwonenden gaan we kijken hoe we dit een nog fijnere plek kunnen maken.’

De Nederlandse Planontwikkelings Groep (NPG) gaat samen met gemeente Zaanstad en Rochdale aan de slag. In het project Kan aan de Zaan is ruimte voor 750 tot 800 woningen in een gevarieerd aanbod van sociale huur, betaalbare koop, middel dure huur en vrije sector woningen. Het vaststellen van het bestemmingsplan is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het project. Ondertussen wordt ook de sanering op het Kan Palen terrein en directe omgeving voorbereid om de grond geschikt te maken voor woningen.

Impressie van het nieuwbouwplan Kan aan de Zaan in Zaandam in de wijk Hofwijk Noord

Meer ruimte voor woningen

De locatie ligt tussen Hofwijk aan de zuidkant en de spoorlijn aan de noordkant. De Zaan ligt aan de westkant van het terrein en er staan bestaande woonblokken aan de oostkant met daarachter de Heijermansstraat. Aan de zuidelijke zijde staan drie sociale woningbouwblokken. Door het vertrek van de naastgelegen verffabriek Touwen ontstaat meer ruimte voor woningbouw, zowel op de locatie van de verffabriek als daaromheen.

Historische en groen 

In het plan komen twee nieuwe straten van oost naar west. Dat sluit aan bij de historische structuur van het gebied. Aan de kant van de Zaan komen grote appartementengebouwen die doen denken aan fabrieken. Verder de buurt in naar het oosten, worden de gebouwen lager. Bewoners en bezoekers parkeren hun auto’s onder de woningen of aan de rand van de wijk. Er is daardoor in de wijk veel plek voor groen en fietsers. Dit moet ook bijdragen aan het voorkomen van hittestress. Er komen groene daken in de aardgasvrije woonwijk. De gevel van de Touwenfabriek wordt behouden.

Het project Kan aan de Zaan is nu nog te vinden onder de naam Hofwijk Noord fase 1.

Veranderingen in het bestemmingsplan

Op het ontwerp bestemmingsplan zijn verschillende reacties gekomen. Daarom heeft de gemeente het plan veranderd:

  • Het gebouw op de plek van de Touwen fabriek wordt 17,5 meter lager (van 47,5 m. naar 30 m.). Ook de mogelijkheid om aanvullend op de maximale bouwhoogte duurzame energievoorzieningen tot 5 meter hoogte op daken te realiseren, is vervallen. Verder krijgt het gebouw straks ook de vorm van een trap. Daardoor ziet het er minder uit als een toren en komt de oorspronkelijke gevel van de Touwen fabriek beter uit.
  • Het glop blijft open en groen. Er komt geen horeca aan de Oostzijde en daarmee komt de mogelijkheid om een terras aan de Zaan te maken ook te vervallen. Op plek van de horeca - tegenover het glop - komen twee eengezinswoningen.

Kijk voor meer informatie ook op de website Kan aan de Zaan

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl