Nieuws

Voorbereiding van een milieueffectrapportage

Gepubliceerd op 3 juni 2021

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk als onderdeel van het programma MAAK.Zaanstad flink ontwikkelen en veranderen. Er komen nieuwbouwprojecten in de verschillende buurten en bestaande en deels verouderde panden worden veranderd naar nieuwe woonwijken. Er komt meer en beter openbaar vervoer, maatschappelijke en commerciële voorzieningen en een vernieuwd sportpark.

Het is verplicht voor ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op het milieu om een MER-procedure te doorlopen. MER staat voor milieueffectrapport. Het doel van een MER-procedure is dat het belang van het milieu al in de plan- en besluitvorming wordt meegenomen. Zo ontstaat er tijdig inzicht in welke milieueffecten er kunnen zijn op de omgeving en welke maatregelen er nodig zijn om deze te verminderen en/of te compenseren. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Als eerste stap in de MER-procedure Kogerveldwijk is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Het doel van deze notitie is het beschrijven voor welke thema’s en op welke wijze onderzoek verricht zal worden in het milieueffectrapport (MER). Verder wordt inzicht gegeven in de voorgenomen ontwikkelingen, de omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau dat nodig is voor een goede besluitvorming. De MER Kogerveldwijk wordt in het noorden begrensd door de A8 en in het zuiden door de A7. 

In de fase van de NRD krijgt iedereen in een periode van zes weken de gelegenheid een reactie te geven (ook wel zienswijze genoemd). In de fase van de MER wordt de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om advies uit te brengen.

U kunt van 3 juni tot en met 14 juli een reactie geven op de NRD Kogerveldwijk

De NRD Kogerveldwijk, inclusief bijbehorende stukken kunt u van 3 juni 2021 tot en met 14 juli 2021 inzien via onderstaande link:

Maak Kogerveldwijk - notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) Gemeente Zaanstad (notubiz.nl) 

Wilt u meer informatie of wilt u papieren stukken inzien? Vult u dan het contactformulier in op zaanstad.nl dan nemen wij contact met u op.

Hoe kunt u reageren, een zienswijze geven?

U kunt een schriftelijke reactie sturen naar de gemeenteraad van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam onder vermelding van ‘zienswijze NRD MER Kogerveldwijk’.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen over de NRD MER Kogerveldwijk kunt u een afspraak maken met Monica Sommer (06 5209 8596, m.sommer@zaanstad.nl) of Myrna van den Kommer (06 5006 4947, m.kommer@zaanstad.nl).

Let op: digitaal verzonden reacties /zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen. 

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na 14 juli worden de ontvangen reacties (zienswijzen) en adviezen beantwoord in een Nota van beantwoording. U krijgt hierover schriftelijk bericht. De Nota van beantwoording zal vervolgens worden betrokken bij het op te stellen MER Kogerveldwijk.

Het MER Kogerveldwijk wordt te zijner tijd ter inzage gelegd, gelijktijdig met het ontwerp van het eerst volgende ruimtelijk besluit binnen Kogerveldwijk. Hierover wordt te zijner tijd gecommuniceerd.

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl