Nieuws

Voortgang bouw project Oostzijderpark

Gepubliceerd op 23 juni 2021

Het gaat hard met de bouw van het 1e Blok (A) naast Station Kogerveld. Woensdag 16 juni was voor bouwbedrijf Heddes een belangrijke dag. De volledige keldervloer van 1400m3 beton moest op één dag gestort worden. Daar waren zo’n 100 betonmixers voor nodig. De weergoden moesten de bouwers ook goed gezind zijn. Teveel regen of warmte komt de betonkwaliteit niet ten goede. Om de koelte op de bouwplaats te behouden en uitdroging van het cement te voorkomen stonden er grote nevelmachines rondom de bouwput opgesteld. Op de foto zijn deze nevelmachines goed zichtbaar.

Foto van het storten van de keldervloer van Blok A project Oostzijderveld.


Verkoop appartementen ‘De Meidoorn’

Eind mei zijn ook de 24 stuks luxe appartementen van De Meiboom (Blok D1) in de verkoop gegaan. Inmiddels zijn diverse koopappartementen toegewezen aan nieuwe bewoners en zijn de  makelaars actief bezig om potentiële inschrijvingen om te zetten naar definitieve koopcontracten. Ook de commerciële plint van ongeveer 180m2 GBO wordt voor verkoop in de markt gebracht.

Na de zomervakantie zal aannemer Heddes, als aangewezen bouwteampartner van Oostzijderpark BV, starten met de eerste voorbereidende bouwwerkzaamheden. De start van de bouw van dit blok D1 staat na de zomervakantie gepland.

Waar zijn we nu mee bezig?

Voor de overige bouwblokken zijn Oostzijderpark BV (ontwikkelcombinatie: Ontwikkeladviseur BV & Timpaan Hoofddorp BV) en Gemeente Zaanstad samen druk bezig om de ontwerpen definitief op papier te krijgen. De verwachting is dat medio Q3-Q4 van dit jaar voor de volgende blokken (B,C en F) een omgevingsvergunningsaanvraag gaat worden ingediend. Alle blokken samen gaan uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en harmonieuze woonwijk vormen op een prachtige locatie in Zaandam.

Meer informatie over het project?

Voor meer informatie over de start van de verkoop en het verloop van de ontwikkeling van alle 530 woningen in Fase I verwijzen we u graag naar de website van het project Oostzijderpark: https://www.oostzijderpark.nl.


Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl