Nieuws

Principebesluit elektriciteitsstation

Gepubliceerd op 23 oktober 2023
Afbeelding

Op 17 oktober 2023 heeft het College van B&W met een Principebesluit ingestemd om mee te werken aan de uitbreiding en verplaatsing van het elektriciteitsstation in de Kogerveldwijk. Dit is nodig omdat de vraag naar elektriciteit groeit. Liander, netwerkbeheerder in onder meer Noord-Holland, wil met een nieuw elektriciteitsstation aan deze energievraag voldoen. Tegen dit besluit van het college is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Het elektriciteitsstation moet komen aan de Dovenetelweg 116. Uit het locatieonderzoek bleek dit de enige mogelijke plek te zijn. Tot voor kort zat hier kinderdagverblijf Fleurig. Dit pand is gesloopt en daarmee is deze plek vrijgekomen.

Als de bouwplannen duidelijker zijn, komt er weer een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Samen met Liander zullen we u dan informeren over de voortgang en het bouwtraject. Voor de bouw is er een omgevingsvergunning nodig. Na publicatie van de omgevingsvergunning is het mogelijk om bezwaar te maken tegen deze vergunning. Voor die tijd informeren wij u over de inhoud van de vergunning, de uitwerking van de plannen en de uitgevoerde onderzoeken.

Over de inrichting van de buitenruimte rondom het gebouw (en hekken) kunt u met ons meedenken. We zullen hiervoor in de toekomst een aparte bijeenkomst organiseren.

Meer informatie over het elektriciteitsstation en het locatieonderzoek: Elektriciteitsstation - MAAK Kogerveldwijk (zaanstad.nl).


Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl