Nieuws

Sloop pand kinderdagverblijf Fleurig

Gepubliceerd op 6 oktober 2023

De sloop van het pand waarin kinderdagverblijf Fleurig tot voor kort zat is begonnen. Bij het vertrek van Fleurig was het altijd al de bedoeling om het pand te slopen, in verband met de leeftijd en staat waarin het zich bevond. De sloop staat daarmee los van de realisatie van het nieuwe elektriciteitsstation. Met het vertrek van het kinderdagverblijf is de locatie wel beschikbaar gekomen voor de realisatie van het elektriciteitsstation.

Over de realisatie van het elektriciteitsstation heeft de gemeente nog geen definitief besluit genomen. Zodra er besluitvorming over de bouw van het elektriciteitsstation plaatsvindt, informeren wij u.  Hier leest u meer over het elektriciteitsstation en het locatieonderzoek.

Sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden zullen circa twee weken duren en worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7:00 en 16:00 uur. Er zijn geen wegafsluitingen. Het kan wel gebeuren dat u een keer even moet wachten als de aannemer op de weg staat voor werkzaamheden of laden en lossen. Een deel van de vrijkomende materialen, zoals steenachtig materiaal en balken en de hekwerken, worden hergebruikt. Het overige materiaal (hout, glas en staal) wordt gerecycled voor hergebruik. Aannemer Bentvelzen & Jacobs voert de sloopwerkzaamheden uit. Bij klachten over de sloop kunt u met hen contact opnemen op telefoonnummer 06-2155 6111.

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl