Nieuws

Nieuwe locatie OBS Kogerveld is Oostzijderpark

Gepubliceerd op 22 december 2021

Gemeente Zaanstad heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar een nieuwe plek voor de school OBS Kogerveld. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten dat het nieuwe schoolgebouw van OBS Kogerveld (onderdeel van Zaan Primair scholengroep) in Oostzijderpark fase 2 komt.

Wethouder Natasja Groothuismink: ‘We hebben tijdens de zoektocht naar een nieuwe locatie gesproken met bewoners en andere belanghebbenden. Veel bewoners hadden moeite met de eerste plek die we op het oog hadden, aan de Veldbloemenweg. Ook kwamen zij met alternatieve locaties. Uiteindelijk kwam daarvan een plek in de nieuwbouw in het Oostzijderpark als beste optie naar boven. Ik wil de bewoners bedanken voor hun betrokkenheid. Ik ben blij dat we een goede locatie voor de nieuwe basisschool hebben gevonden. Èn dat het groen aan de Veldbloemenweg behouden blijft voor de buurt.’

Collegebesluit: nieuwe OBS Kogerveld komt in Oostzijderpark fase 2

Gemeente Zaanstad start 2022 met de plannen voor Oostzijderpark fase 2. Dan wordt ook bepaald waar de nieuwe OBS Kogerveld precies moet gaan komen. De verwachting is dat er uiterlijk in 2025 een kavel beschikbaar komt, en dat de school geopend kan worden in het schooljaar 2027/2028.

Locatieonderzoek deel 1: op zoek naar een nieuwe plek voor de school in de Kogerveldbuurt.

In eerste instantie zocht de gemeente naar een nieuwe plek voor de school in de Kogerveldbuurt, met het veld aan de Veldbloemenweg/Hondsdrafweg als meest geschikte plek. Buurtbewoners hadden veel bezwaar tegen de komst van een nieuw schoolgebouw op deze plek. Als alternatief stelden zij een braakliggend terrein in het Jagersveld voor en een plek in de nieuwbouw van Oostzijderpark. Deze locaties heeft gemeente Zaanstad meegenomen in het vervolg van het locatieonderzoek.

Vervolgonderzoek naar 3 locaties

Eind oktober en begin november dit jaar werden de uitkomsten van het uitgebreide locatieonderzoek besproken met bewoners van de Kogerveldbuurt en ouders van leerlingen. De meeste aanwezigen hadden de voorkeur om het nieuwe schoolgebouw voor OBS Kogerveld te bouwen binnen de nieuwbouw van Oostzijderpark.

Plattegrondschets met nieuwe locatie OBS kogerveld Oostzijderpark Fase 2Nieuwe locatie OBS kogerveld Oostzijderpark Fase 2

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl