MAAK.Zaanstad: de toekomst van de Kogerveldwijk

Inwoners, organisaties en bedrijven van Zaanstad maken samen met de gemeente MAAK.Zaanstad. Ook in de Kogerveldwijk werken we samen aan een maatschappelijk sterke en leefbare wijk voor iedereen, met goede voorzieningen, waar mensen prettig wonen en werken. Doet u mee?

Digitale bijeenkomst 12 januari: toelichting op de concept-visie stationsgebied Kogerveld

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveld. In de visie beschrijven we hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie.  Inmiddels is een concept van de visie gereed. Deze kunt u downloaden via onderstaande link.

Op 12 januari wordt het concept toegelicht tijdens een online bijeenkomst van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Klik op de link hieronder voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden. 

Aanmelden online bijeenkomst 12 januari

Download hier de concept-visie stationsgebied Kogerveld (pdf) 


Gebiedsperspectief: een beeld van de toekomst in 2040 

We werken voor alle MAAK.gebieden in Zaanstad aan een gebiedsperspectief, een toekomstbeeld voor de wijk, met een stappenplan genaamd APS. Dat staat voor Analyse, Perspectief, Strategie. Voor de Kogerveldwijk zijn al diverse stappen doorlopen. Zo is er in 2017 een Analyse gemaakt van het gebied en is in 2019 het Perspectief voor de wijk vastgesteld. Het ideaalbeeld voor de toekomst in 2040.  Op dit moment werken we aan de Strategie. Daarin maken we duidelijk hoe we aan de slag gaan en wat ieders rol daarin is. De komende tijd wordt de buurt intensief betrokken bij de verdere uitwerking van de Strategie.

Toekomstbeeld KogerveldwijkHoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl