MAAK.Zaanstad: de toekomst van de Kogerveldwijk

Inwoners, organisaties en bedrijven van Zaanstad maken samen met de gemeente MAAK.Zaanstad. Ook in de Kogerveldwijk werken we samen aan een maatschappelijk sterke en leefbare wijk voor iedereen, met goede voorzieningen, waar mensen prettig wonen en werken. Doet u mee?

Gebiedsperspectief: een beeld van de toekomst in 2040
Foto van huidig station Kogerveld met een droomwolkje met hoe het stationsgebied er in 2040 uit zou kunnen zien.


We werken voor alle MAAK.gebieden in Zaanstad aan een gebiedsperspectief, een toekomstbeeld voor de wijk, met een stappenplan genaamd APS. Dat staat voor Analyse, Perspectief, Strategie. Voor de Kogerveldwijk, dat onderdeel is van MAAK.Midden,  zijn al diverse stappen doorlopen. Zo is er in 2017 een Analyse gemaakt van het gebied en is in 2019 het Perspectief voor de wijk vastgesteld: het ideaalbeeld voor de toekomst in 2040.  In juni 2020 is de Strategienota voor de Kogerveldwijk vastgesteld. Daarin maken we duidelijk hoe we aan de slag gaan en wat ieders rol daarin is. De komende tijd wordt de buurt intensief betrokken bij de verdere uitwerking van de Strategie.

Toekomstbeeld Kogerveldwijk

Projecten in de Kogerveldwijk: overzicht op de kaart

Impressie van nieuwbouw Slachthuisstraat 67 en 67A

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink veranderen. Misschien ook bij u in de buurt. Er komen 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten en er komt meer en beter openbaar vervoer. Ook komen er nieuwe voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark. Wilt u meer weten over de verschillende projecten? Klik dan op de link hieronder voor een overzicht op de kaart.

Meer informatie over de projecten


Laatste nieuws


Plannen Slachthuisstraat 67/67A ter inzage vanaf 18 augustus, inloop op 30 augustus 2022


Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en abonneer je op de nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl