MAAK.Zaanstad: de toekomst van de Kogerveldwijk

Inwoners, organisaties en bedrijven van Zaanstad maken samen met de gemeente MAAK.Zaanstad. Ook in de Kogerveldwijk werken we samen aan een maatschappelijk sterke en leefbare wijk voor iedereen, met goede voorzieningen, waar mensen prettig wonen en werken. Doet u mee?

Gebiedsperspectief: een beeld van de toekomst in 2040 

We werken voor alle MAAK.gebieden in Zaanstad aan een gebiedsperspectief, een toekomstbeeld voor de wijk, met een stappenplan genaamd APS. Dat staat voor Analyse, Perspectief, Strategie. Voor de Kogerveldwijk zijn al diverse stappen doorlopen. Zo is er in 2017 een Analyse gemaakt van het gebied en is in 2019 het Perspectief voor de wijk vastgesteld. Het ideaalbeeld voor de toekomst in 2040.  Op dit moment werken we aan de Strategie. Daarin maken we duidelijk hoe we aan de slag gaan en wat ieders rol daarin is. De komende tijd wordt de buurt intensief betrokken bij de verdere uitwerking van de Strategie.

Toekomstbeeld Kogerveldwijk

Projecten Kogerveldwijk

Foto van het stationsgebied KogerveldGemeente Zaanstad werkt aan diverse projecten in de Kogerveldwijk. Het gebied rondom NS-station Kogerveld is er een van.  Wil je meer weten over de diverse projecten en initiatieven die er zijn in de Kogerveldwijk, klik dan op onderstaande link.

Projecten

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl