Nieuws

Nieuwe voorkeurslocatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 15 november 2021

Het schoolgebouw van de Kogerveldschool is oud en aan vervanging toe. Het gebouw ligt onder hoogspanningsmasten. Daarom kan de school op de huidige plek niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie.  

Vooronderzoek

De school wil het liefst een nieuw schoolgebouw in de Kogerveldbuurt. Uit vooronderzoek kwam het veld aan de kruising Veldbloemenweg/Hondsdrafweg naar voren als meest geschikte locatie in deze buurt. Naar aanleiding van een gesprek met de direct omwonenden van dit veld is de gemeente in juli 2021 gestart met een vervolgonderzoek naar de grootte van de school en twee extra locaties: Jagersveld aan het Kalverpad en Oostzijderpark fase 2.

Uitkomst vervolgonderzoek: locatie in Oostzijderparkveld lijkt nu de meest geschikte plek voor het nieuwe schoolgebouw

Op 27 oktober en 1 november waren er informatiebijeenkomsten voor alle bewoners uit de Kogerveldwijk. We hebben daar toegelicht wat de uitkomsten zijn van het vervolgonderzoek naar de drie locaties. Daarbij vertelden we ook dat we nu ambtelijk denken dat de locatie in Oostzijderpark veld  de meest geschikte plek is voor het nieuwe schoolgebouw.

We hebben gevraagd aan de aanwezigen of zij zich herkennen in de resultaten, of zij nog aanvullingen hebben of dingen missen.
Alle opmerkingen van de avond nemen we mee in het locatieonderzoek en in het locatieadvies dat we nu schrijven voor het college van burgemeester en wethouders. en de gemeenteraad.

Vervolg

We hebben nu alle belangen opgehaald. Nu verwerken we de inbreng van de avonden in het locatievoorstel aan college van burgemeester en wethouders. en gemeenteraad. In december bieden we het voorstel aan aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij nemen dan het besluit voor een nieuwe schoollocatie.

Meer informatie, verslagen en documenten vindt u op de projectpagina OBS Kogerveld.
Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl