Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

Plannen voor 750 nieuwe woningen in Hofwijk Noord

17 december 2019
De gemeenteraad van Zaanstad wil dat het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren verandert in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. De eerste stap daarvoor is gezet. De raad heeft op 12 december een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld.

Lees verder


luchtfoto waarop bedrijventerrein Hofwijk Noord is omkaderd

Burgerplatform Hollandse Luchten start in Zaanstad

15 december 2019
In het project Hollandse Luchten brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Begin 2020 start een nieuwe pilot in Zaanstad om samen met betrokken bewoners de luchtkwaliteit van de omgeving in kaart te brengen. De pilot richt zich op het gebied tussen de A8 en A7: de Kogerveldwijk. Veel bewoners maken zich zorgen over de gezondheids- en milieueffecten van de uitstoot van verkeer op deze wegen. Meer onderzoek naar deze uitstoot is dan ook het doel. Woont u in de Kogerveldwijk en bent u benieuwd hoe u met sensoren luchtkwaliteit kan meten? Heeft u ideeën over een meetstrategie of bent u bereid om een sensor op te hangen? In februari wordt een eerste bijeenkomst gepland. De exacte datum wordt nog gecommuniceerd.

Bekijk hier meer informatie over Hollandse Luchten

Kaart kogerveldwijk

De wijk fleurt op!

12 december 2019
Al gespot? De kogerveldwijk is 10 nieuwe plantenbakken rijker. Geleverd door de gemeente en geadopteerd door de buurt! Je vindt de plantenbakken bij het Hof van Zaenden, bij de winkels in Hof van Holland en op diverse locaties op de Oostzijde.

In de Boerenjonkerbuurt waren de bakken al te vinden. Daar worden ze intussen liefdevol onderhouden door bewoners uit de buurt. En goed nieuws,  er komen nog vijf van die fleurige bakken bij! Verspreid over de Slachthuisbuurt, de Boerejonkerbuurt, op de Oostzijde en in de Hofwijk.

Foto met bloembakken in de Hofwijk

Monument Noorderbrug

7 november 2019
Bedrijventerrein Kogerveld heeft er een nieuw monument bij, de Noorderbrug.  Het monument staat op de het voormalige bruggenhoofd van de houten Noorderbrug. Deze, in het verleden door veel Zaankanters gebruikte, fiets en voetgangersbrug werd in de jaren zeventig gesloopt.  Daarvoor in de plaats is de Willem Alexanderbrug gekomen.

Lees verder

Foto monument Noorderbrug in de Zaan

Actief netwerk in de Kogerveldwijk


9 oktober 2019
Wat hebben Ouder & Kind, de Jeugdraad en Gezond Opgroeien in de Kogerveldwijk met elkaar te maken? Intussen veel.  Begin oktober 2019 vond een tweede netwerkdiner in het Element plaats, waar zo’n 20 professionals en inwoners samen kwamen.

Lees verder

Foto netwerkbijeenkomst Kogeveldwijk

Denk mee over de nieuwe speelplekken


8 oktober 2019
De speelplekken aan het Hof van Zaenden en Hof van Holland worden begin 2020 vernieuwd.  We zijn benieuwd naar de ideeën en wensen van de buurtkinderen en ouders. Kom naar de informatiemiddag op dinsdag 15 oktober 2019 van 17.00-18.00 uur bij de speelplek Hof van Zaenden.

Lees verder

Afbeelding uitnodiging kind op schommel

Bezoek Amsterdamse wethouder aan broedplaats de Hellema


8 oktober 2019
Op woensdagochtend 2 oktober ging wethouder cultuur Sanna Munnikendam samen met haar Amsterdamse collega Touria Meliani langs bij twee Zaanse broedplaatsen. Ook De Hellema, in de Kogerveldwijk, stond op het programma.

Lees verder

Foto bezoek wethouder Meliani aan broedplaats de  Hellema

Kom langs bij het afvallab op het Zilverschoonplein

26 september 2019
Ontdek in het rijdende lab dat afval eigenlijk geen afval is maar een grondstof voor iets nieuws. Kinderen kunnen in het lab zingend en onderzoekend aan de slag met proefjes en met speciale apparatuur. Onderzoek hoe plastic afval wordt gerecycled en hoe hier nieuwe dingen van worden gemaakt. Ook is er is muziek van een percussionist en een pianist.

Op woensdag 23 oktober van 12.00 tot 16.00 uur staat het Afval-lab op het Zilverschoonplein in Kogerveld.

 Kijk voor meer informatie op www.hartopgroen.nl

foto van het rijdende afvallab

Juvat opent mini-kunstencentrum in Hofwijk

15 september 2019
Danser, acteur en presentator Juvat Westendorp opende zijn nieuwe dansschool aan de Hof van Zaenden in Hofwijk. De Juvat Performing Arts Studios gaat ook zang- en theaterlessen aanbieden. Westendorp: ‘Ik wil al lang een mini-kunstencentrum voor de Zaanse jeugd. Een plek met een soort buurthuisgevoel, waar je meerdere kunstdisciplines kunt leren.’

Bekijk hier het filmpje van RTV-Zaanstreek

filmpje van de opening van Juvat's kunstencentrum gemaakt door RTV Zaanstreek

Kruispunt Zwanenbloemkade met nieuwe ‘bobbels’

4 september 2019
Het kruispunt van de Zwanenbloemkade met de Veldbloemenweg is in juli veiliger gemaakt door een hogere drempel aan te leggen in combinatie met extra strepen op het wegdek en twee bobbels die de auto´s moeten afremmen. Sommige mensen hadden de bobbels graag aan de andere kant gezien, maar een verkeerskundige legt uit waarom dit niet kon.

Lees meer

Eerste nieuwe bewoners in de broedplaats Hellema

2 september 2019
De eerste groep huurders van de broedplaats Hellema is al lekker aan het werk. Edelsmid Marja Schilt is begonnen in haar nieuwe unit en kunstenaars Richard Klapwijk en Marlien Venema zijn volop bezig in hun ateliers van Hal A. Sinds de feestelijke start van De Hellema op 8 mei wordt er gewerkt in de hallen. Er is inmiddels internet en de verwarming wordt ook geïnstalleerd. De komende twee maanden, september en oktober, worden de puntjes op de i gezet. Tip: Elke donderdag van 12 tot 14 uur is er kijkdag in de Hellema.

Lees de nieuwsbrief

Woonwijk Gouwpark biedt passende woningen voor jong en oud

30 augustus 2019
Op het terrein van het voormalig ZMC is ruimte ontstaan voor een nieuw aantrekkelijk woonbuurtje: Gouwpark. Donderdag 29 augustus is het bestemmingsplan ter besluitvorming naar de raad gestuurd.  Samen met projectontwikkelaars HSB Ontwikkeling en Wilma Wonen is gewerkt aan een divers woningbouwprogramma, waaronder ook het aandeel van 30% sociale huur en passende woningen voor doorstromers op de woningmarkt.

Lees meer

Inpressie Gouwpark

Nieuwbouw De Witte olifant vordert

29 augustus 2019
Op de prachtige locatie aan de oostzijde van de Zaan worden de contouren van de nieuwe kadewoningen en appartementen zichtbaar. Het nieuwe ontwerp verwijst naar het oude, beeldbepalende gebouw van verffabriek Mooij: De Witte Olifant.

Bekijk de foto's

foto nieuwbouw Witte Olifant vanaf De Zaan

Ondertunneling A8: geen dagelijkse kost, maar technisch haalbaar

28 augustus 2019
Eind mei werd door de gemeenteraad het perspectief voor de Kogerveldwijk vastgesteld. Dit document geeft kaders voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. En in het document staan zelfs plannen voor nóg verder in de toekomst. De ondertunneling van de A8 bijvoorbeeld. Is dat inderdaad een droombeeld, of is het luchtfietserij? Daarover gingen we in gesprek met stedenbouwkundige Jeroen Ruitenbeek, die als supervisor voor MAAK.Zaanstad Midden meedacht over het perspectief.

Lees het interview met stedenbouwkundige Jeroen Ruitenbeek

Foto van stedenbouwkundige Jeroen Ruitenbeek

Informatieavond over het groen in Hof van Holland

26 augustus 2019
Heb je de informatieavond over de groenvoorziening in Hof van Holland gemist begin juli? Of ben je nieuwsgierig naar het ontwerp met de voorlopige invulling van planten en bloembollen? Kom dan langs op de informatiebijeenkomst op 9 september in de partytent midden op het grasveld in Hof van Holland. We zijn aanwezig tussen 17.00 en 18.30 uur.

Lees meer


Kappen van zieke iepen helaas noodzakelijk

6 augustus 2019
Helaas is in de Kogerveldwijk de iepziekte geconstateerd, ter hoogte van de Paardebloemweg.  De zieke iepen in de groenstrook langs de A8 zijn daar gekapt. De iepziekte is een schimmelinfectie waaraan de boom dood gaat. Als de schimmel binnen dringt gaat de boom zijn houtvaten afsluiten. De tak boven de vaatafsluiting wordt daardoor afgesloten van voedsel en sterft af. Maar de schimmel woekert door en binnen 14 dagen sterft de hele boom. En daar is helaas niets tegen te doen.

Lees meer

Foto van een gekapte zieke iep

Interview met Wendy Appelman uit de Hofwijk

11 juli 2019
Wendy Appelman woont samen met haar zoon van 10 in Hofwijk. Toen zij er acht jaar geleden kwam wonen was de wijk nog redelijk, maar ze ziet het snel achteruit gaan. Ik kan me er aan blijven ergeren, dacht Wendy, of proberen er iets aan te doen.  Anderhalf jaar geleden is ze benaderd door de gemeente om mee te denken hoe de buurt kan verbeteren. Samen met een buurvrouw is zij toen gestart met een Facebookgroep: de Hofwijkgroep. Op die manier wil ze de mensen uit de buurt bij elkaar brengen en bewust maken dat het schoner en veiliger kan in de wijk. Wij vroegen Wendy hoe zij de toekomst ziet voor haar Hofwijk en waar zij zich zorgen over maakt.

Lees meer

foto van Wendy Appelman in de Hofwijk

Renovatie plantvakken en grasvelden Hof van Holland

10 juli 2019
Het groen tussen de laagbouwwoningen Hof van Holland is aan vervanging toe. Om het groen zo goed mogelijk in te kunnen richten, is in 2018 gevraagd naar de wensen van de omwonenden. De gemeente heeft een schetsontwerp gemaakt die nog verder moet worden uitgewerkt.

Maandagavond 8 juli werd onder een partytent midden op het gras van het binnenterrein Hof van Holland de tekeningen gepresenteerd. Op de tekeningen de plantvakken, bomen en wadi’s.  Nog geen compleet ontwerp, maar bedoeld om wensen op te halen en uitleg te geven. In dit ontwerp zijn de eerder opgehaald wensen uit 2018 meegenomen.

Lees meer

Werkzaamheden in de Kogerveldwijk

8 juli 2019
Van 15 juli tot en met 26 juli worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Kogerveldwijk. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan de Veldbloemenweg (bij nr. 19) en de kruising Veldbloemenweg met de Zwanebloemkade . Daar worden verhoogde plateaus aangebracht. En bij de school aan de Perzikkruidweg worden de letters  'SCHOOLZONE' in de bestrating aangebracht

Lees meer

Locaties afvalcontainers bekend

5 juli 2019
De locaties voor de afvalcontainers zijn definitief aangewezen. Bewoners in Kogerveldwijk hebben een brief ontvangen met het definitief aanwijsbesluit voor een containers voor restafval bij hen in de buurt. De verwachting is dat de containers in het najaar van 2019 worden geplaatst. Nadat deze container is geplaatst, ontvangen bewoners van HVC een afvalpas die geschikt is voor het gebruik van deze en de andere containers bij hen in de buurt.

Op www.afvalscheiden.zaanstad.nl vindt u meer informatie en tips hoe u afval zo goed mogelijk kan scheiden. Ook vindt u daar antwoorden op veel gestelde vragen.

afvalscheiden.zaanstad.nl

RCO De Hoofdzaak neemt zijn intrek in de Veldschuit

2 juli 2019 
Wethouder Natasja Groothuismink opende woensdag 26 juni de Veldschuit aan de Veldbloemenweg 6C. RCO De Hoofdzaak Zaanstad leidt o.a. Zaankanters op tot ervaringsdeskundigen die worden ingezet als onafhankelijke cliëntondersteuners (WMO). Inmiddels zijn er zo’n 50 vrijwilligers actief.

Lees meer

Een spetterende heropening van het Zilverschoonplein

1 juli 2019
Het zilverschoonplein is af! Zaterdag 29 juni was een spetterende heropening van het plein op een tropische middag. Wethouder Natasja Groothuismink heropende het opgeknapte plein en de vernieuwde fontein. Het plein is een mooie ontmoetingsplek om nieuwe mensen te leren kennen tijdens een potje jeu de boules en waar kinderen heerlijk kunnen spelen.

Lees meer

foto van feestelijke heropening Zilverschoonplein 29 juni 2019

Prullenbakkenkunst in strijd tegen zwerfafval onthuld

20 juni 2019
De Hofwijk oogt een stuk vrolijker, vooral de prullenbakken. Kinderen uit de Hofwijk maakten tekeningen om de prullenbakken in de wijk mee te versieren. Donderdagmiddag 20 juni werd deze bijzondere prullenbakkenkunst feestelijk onthuld.

Lees meer

Foto prullenbakkenkunst in Hofwijk

Pop up Buurtontmoeting in de Pro Patriastraat

16 juni 2019
Zin in een kopje koffie met de buren? Woensdag 19 juni tussen 19:00 en 20:30 uur bent u welkom bij de eerste pop up buurtontmoeting in de Hofwijk. Tussen de complexen ter hoogte van de hoek met het Hof van Holland staat een kopje koffie of thee klaar. Een goed moment om bij te praten en ervaringen over het leven in de buurt te delen.

Ik heb een vraag

Foto kopje koffie

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen op Oostzijderveld?

12 juni 2019
Op 25 juni 2019 is in de brandweerkazerne aan het Prins Bernhardplein 112 een inloopbijeenkomst.
Tussen 17:00 en 20:00 uur kunt u naar binnen lopen om een blik te werpen op het voorlopig ontwerp. Ook kunt u er vragen stellen aan de makers van het plan en over het bestemmingsplan dat in voorbereiding is.

Lees meer

tekening van het nieuwbouwproject Oostzijderpark

Kinderen zetten prullenbakkenkunst in als strijd tegen zwerfafval 

4 juni 2019
Kom kijken op 20 juni! Dan trekken de kinderen uit de Hofwijk samen ten strijde tegen zwerfafval. Dat doen ze op een bijzondere manier: eerder maakten zij tekeningen en donderdag 20 juni onthullen zij deze op alle prullenbakken in de buurt.

Lees meer

Kinderen tonen hun tekeningen voor de prullenbakkenkunst in Hofwijk

Feestelijke opening Zilverschoonplein

2 juni 2019
De werkzaamheden zijn bijna klaar!
Zaterdag 29 juni van 15:00 tot 17:00 gaan we het Zilverschoonplein officieel heropenen en de fontein feestelijk in gebruik nemen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, muziek en andere leuke festiviteiten. U bent van harte uitgenodigd om de heropening te komen vieren!

Lees meer

Perspectief Kogerveldwijk door raad vastgesteld

29 mei 2019
Weer een mijlpaal behaald! Het perspectief Kogerveldwijk is dinsdagavond 28 mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit document staan de kaders beschreven voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De komende periode wordt de ontwikkelstrategie voor het gebied verder uitgewerkt. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de eerste plannen, zoals het Oostzijderpark en de herontwikkeling van het vervuilde terrein van Kan Palen.

Lees meer

Afbeelding van de voorkant van het document Perspectief Kogerveldwijk

Van Honig naar Hellema

8 mei 2019
De stichting Broedplaats aan de Zaan gaat het bedrijfspand De Hellema herontwikkelen tot broedplaats. Na het succes met de Honigfabriek in Koog aan de Zaan wil de stichting  met broedplaats Hellema  de verwaarloosde industriestrook tussen de Zaan en de Kogerveldwijk een nieuwe impuls geven.  

Lees meer

Foto Hellema aan de Zaan

Perspectief Kogerveldwijk 2040 voorgelegd aan gemeenteraad

8 mei 2019
De komende 20 jaar gaat de Kogerveldwijk transformeren naar een nog fijner gebied om in te wonen, werken, spelen en sporten. Dat staat beschreven in het ‘Perspectief Kogerveldwijk 2040’ wat het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Ambtenaren kregen daarbij veel waardevol advies van bewoners, grondeigenaren, ondernemers en maatschappelijke partners in het gebied. In het perspectief staan de kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van het gebied.

Op 16 mei gaat de raad in gesprek over het perspectief; een besluit wordt verwacht in de vergadering van 28 mei.

Lees meer

Schets van Olivier Rijcken  hoe  de Boerejonkerbuurt er vanaf de rotonde in de Paltrokstraat in de toekomst uit kan zien, met nieuwe plekken om te wonen en te werken

Opknapbeurt voor spoortunnel Oostzijde

6 mei 2019
Vanaf maandag 6 mei gaat de gemeente Zaanstad de spoortunnel schoonmaken, graffiti verwijderen en het beton voorzien van anti-graffiti. De tunnel wordt voorzien van nieuwe verlichting. De spoortunnel zal circa twee 2 werkweken afgesloten zijn voor autoverkeer. Wandelaars en fietsers kunnen wel door de tunnel.

Lees meer

Reserveer je plekje, de buurtcamping komt naar Kogerveldwijk!

2 mei 2019
In het eerste weekend van de zomervakantie – van 12 tot en met 15 juli – transformeert het grasveld bij de Kogerveldschool tot een heus kampeerterrein. Buurtbewoners kunnen dan een weekend lang kamperen in dit park. Reserveer alvast een plekje! De buurtcamping zoekt ook nog actieve en sociale buurtbewoners uit de buurt die mee willen helpen bij de organisatie van deze camping. U kunt zich opgeven via hun website.

Naar de website kogerveldwijk.debuurtcamping.nl

Update: Groen en spelen in de Hofwijk

23 april 2019
Dankzij een initiatief van bewoners investeert de gemeente de komende periode in de Hofwijk. Enige voorwaarde voor de investering was dat de bewoners met de gemeente samenwerken. Dit is een succes gebleken! Want de wijk krijgt er op korte termijn op een aantal locaties er speeltoestellen bij. Ook wordt de grond rondom een boom (de boomspiegel) op veel locaties voorzien van beplanting. Tevens komen er vier plantenbakken in de wijk die voorzien worden van fleurige beplanting.

Lees meer

Nieuwe programmamanager Gerrie Ruijsink aan de slag in Kogerveldwijk

17-04-2019
Per 1 maart 2019 is Gerrie Ruijsink begonnen als Programmamanager MAAK.Midden. Zij is de opvolger van Marie Louise Sanders. Ze is opdrachtgever voor het perspectief van de Kogerveldwijk en voor de projecten in de Kogerveldwijk. Misschien bent u haar al tegengekomen bij een van de bijeenkomsten in de wijk.

Gerrie is al heel lang actief projectmanager en gebiedsontwikkelaar, vooral in Amsterdam en Almere. Zij heeft gewerkt voor gemeentes, corporaties en particulieren aan allerlei projecten, van winkelcentra met woningen tot parken.

Lees meer

Foto Gerrie Ruijsink programmamanager MAAK.Midden

Herinrichting Zilverschoonplein krijgt vorm

17 april 2019
De werkzaamheden op het Zilverschoonplein zijn in volle gang. Zo zijn er plantvakken gemaakt, zijn er speeltoestellen geplaatst, is er fleurig gekleurd gietrubber onder de speeltoestellen aangebracht en is een pergola bij de fontein gerealiseerd. Ook het straatwerk is aangepakt. De werkzaamheden voor het plein zijn naar verwachting in week 16 of 17 afgerond. Vervolgens wordt eind mei gestart met de werkzaamheden aan de fontein, waardoor de werkzaamheden eind juni volledig zullen zijn afgerond.

Klik hier voor een foto impressie

Foto opgeknapt Zilverschoonplein

Afsluiting fietspad onder de A8

15 april 2019
De doorgang op de Oostzijde/ Albert Keijzerstraat onder de A8 in Zaandam is vanaf half april 2019 afgesloten voor (brom)fietsers. Voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de doorgang onder de A8. (Brom)fietsers kunnen gebruik maken van de fietsroute die via  de Boere Jonkerstraat, Slachthuisstraat en dr. H.G. Scholtenstraat loopt. Deze route is met bebording aangegeven.

Lees meer

Plattegrond fietsroutes Oostzijde/Albert Keijzerstraat

Tekeningen vrolijken bouwhekken Oostzijderpark

29 maart 2019
De tekeningen van Abdel (9), Marit (6) en Tim (4) hangen vanaf vandaag meer dan levensgroot aan de bouwhekken op ontwikkellocatie Oostzijderpark. Zij hebben de tekenwedstrijd ‘Kleur de buurt’ gewonnen. Wethouder Songül Mutluer maakte vanmiddag de winnaars bekend. De kinderen krijgen bovendien een bedrag dat ze mogen besteden aan een goed initiatief in de buurt.

Lees meer

Foto winnaars tekeningen bouwhekken Oostzijderpark

Oostzijderpark krijgt straatnamen voorstrijders gelijke rechten

21 maart 2019
Straten in de toekomstige woonwijk Oostzijderpark krijgen de namen van voorvechters van gelijke rechten. Er liggen nog geen voorstellen op tafel, omdat de commissie straatnaamgeving nog onderzoek doet naar de precieze invulling: alleen een vernoeming van mensen die zich hebben onderscheiden wat betreft de verdediging van gelijke rechten, ook wel LHBTI-rechten, of van diversiteit in bredere zin. Het Oostzijderpark wordt daarmee de regenboogwijk van Zaanstad.

Lees meer

Foto regenboogvlag

Nieuwe manier van afvalscheiden in Kogerveldwijk

14 maart 2019
Zaandam Bewoners van de wijk Kogerveld kunnen dinsdag 26 maart worden geïnformeerd over de locaties van ondergrondse containers in de wijk en de nieuwe wijze van afval ophalen in Zaanstad. De grijze afvalbak is straks voor plastic, blik en drinkpakken. Restafval moet worden weggebracht. Belangstellenden kunnen van 17.00 tot 20.00 uur binnenlopen in Het Element, Zilverschoonplein 18, 1508 CK Zaandam.

Lees meer

Illustratie van de vier verschillende afvalbakken

Extra geld Rijksoverheid voor bodemsanering Kan Palen

12 maart 2018
De Rijksoverheid geeft Zaanstad in totaal 4,86 miljoen euro voor de bodemsanering van het 1,2 hectare grote terrein van Kan Palen en omgeving aan de Oostzijde in Zaandam. Dat bericht Zaanstad Nieuws

Lees het hele bericht op Zaanstad Nieuws

Start werkzaamheden herinrichting Zilverschoonplein

8 maart 2019
In de week van 11 maart wordt begonnen met de herinrichting van het plein. De werkzaamheden gaan 4 tot 7 weken duren. Er komen plantvakken, speeltoestellen worden verplaatst en een jeu de boules baan wordt bij de fontein aangelegd. De fontein met waterbak wordt eind april of begin mei gerealiseerd.

Lees verder

Foto Zilverschoonplein Kogerveldwijk

Tekenwedstrijd voor de jeugd: Kleur de buurt

28 februari 2019
Op de bouwlocatie van gebiedsontwikkeling Oostzijderpark staan tientallen bouwhekken die niet bepaald een vrolijk beeld schetsen. Kinderen uit de omgeving worden uitgedaagd om een tekening te maken voor op deze hekken. Doeken van wel 3,5 bij 2 meter groot! Een vakjury onder leiding van een bestuurder van de gemeente Zaanstad beoordeelt de doeken en zal op 29 maart 2019 de prijs uitreiken aan de winnende inzending.

Lees meer

Foto bouwhekken Oostzijderpark

380 woningen erbij in Oostzijderpark

15 februari 2019
Timpaan, Ontwikkeladviseur en de gemeente Zaanstad ondertekenden op vrijdag 15 februari 2019 de koopovereenkomst voor 380 woningen in het gebied Oostzijderveld. Een centraal gelegen gebied: dichtbij natuur en water, het centrum van Zaandam en bij OV-knooppunten.

Lees meer

Impressie Oostzijderpark

Ontwerp fontein Zilverschoonplein bekend

24 januari 2019
Woensdagavond 16 januari is het ontwerp voor de fontein op het Zilverschoonplein bekend gemaakt: ontwerp B! In totaal hebben 40 mensen gestemd op het ontwerp van hun voorkeur.   Een ruime meerderheid van de stemmers heeft gekozen voor ontwerp B!

Meer lezen

Ontwerp B fontein Zilverschoonplein

Het winnende ontwerp (B) voor de fontein Zilverschoonplein.

Presentatie ontwerp herinrichting Zilverschoonplein

14 januari 2019
Woensdag 16 januari presenteren we u graag het ontwerp voor de herinrichting van het plein. Alle wensen en input die we bij de bewoners hebben opgehaald heeft geleid tot een mooi ontwerp. Wensen op het gebied van veiligheid, straatmeubilair, spelen, groen, bomen en ontmoeten hebben we in het ontwerp verwerkt. Naast het presenteren van het ontwerp voor het plein wordt ook de bekendmaking van het gekozen ontwerp voor de fontein bekend gemaakt.

Lees verder

Foto Zilverschoonplein

Groen in de Hofwijk

14 januari 2019
Bewoners uit de Hofwijk hebben de groene handschoen opgepakt. Aanleiding hiervoor was een buurtschouw begin volgend jaar. Een aantal bewoners gaven toen aan mee te willen praten over het groen in de wijk. Na diverse bijeenkomsten is er nu een eerste overzicht gemaakt welk groen waar zou kunnen komen.

Lees verder

Overzicht Groenideen Hofwijk

De buurtcamping komt deze zomer naar Kogerveldwijk!

14 januari 2019
In het eerste weekend van de zomervakantie – van 12 tot en met 14 juli – transformeert Kogerveldwijk tot een heus kampeerterrein. Buurtbewoners kunnen dan een weekend lang kamperen in dit park. De Buurtcamping zorgt voor mooie ontmoetingen en draagt bij aan het ons-kent-ons gevoel. U komt toch ook?

Lees verder

Tekening buurtcamping Kogerveldwijk

Toekomstbeeld Kogerveldwijk bijna klaar: kom kijken op 28, 29 of 31 januari!

9 januari 2019
De afgelopen maanden is er op basis van alle informatie uit onderzoek, gesprekken in de wijk en natuurlijk de MAAKweken een beeld geschetst van de Kogerveldwijk in 2040; het gebiedsperspectief. Dit is bijna klaar. Benieuwd hoe uw buurtje er in 2040 uit kan zijn? Kom dan naar de presentatie op 28, 29 of 31 januari 2019 op drie verschillende locaties. 

Lees verder

Foto bijeenkomst MAAK gebiedsperspectief in januari 2019

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl