Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

Bewoners starten crowdfunding voor AED in de buurt 

1 november
Bewoner Jan Broersma en zijn buren in de Boerenjonkerbuurt zijn een crowdfundingactie gestart voor een AED. Dat is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In de wijk zijn wel AED's, maar geen van deze apparaten is dag en nacht bereikbaar. Broersma en zijn buren zien dat graag anders.  

Het geld inzamelen doen de initiatiefnemers via het crowdfundingplatform BuurtAED.nI. Dat is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland (hart)veiliger te maken. Door een speciale bijdrage van Philips krijgen ze 1052 euro korting. Ze willen dus nog 1629 euro inzamelen. 

Meer weten? Neem hier een kijkje!

Werkagenda Zaanstad en provincie Noord-Holland voor MAAK.Midden

31 oktober
Zaanstad en de Provincie Noord Holland willen effectief samenwerken om een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving te creëren. Daarom wordt er gewerkt aan het realiseren van nieuwe woningbouwprojecten en het verbeteren van de bereikbaarheid. In maart dit jaar hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en het college van B&W van de gemeente Zaanstad de samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een samenwerkingsagenda. Inmiddels is dit uitgewerkt tot een meerjarige werkagenda, waarin concrete acties en projecten zijn opgenomen en waardoor de samenwerking tastbaarder wordt.

Aanmelding Kogerveldwijk voor medefinanciering bij provincie Noord-Holland

31 oktober
De provincie Noord-Holland heeft gemeenten gevraagd om te komen met businessplannen voor gebieden waar mogelijkheden liggen om binnenstedelijk woningen te realiseren, maar waar ook financiële knelpunten zijn die de ontwikkeling bemoeilijken. De provincie wil graag een rol spelen in het aanjagen van deze ontwikkelingen, met name door medefinanciering van OV-Knooppunten.

De ontwikkeling van de Kogerveldwijk, onderdeel van MAAK. Zaanstad, is een voorbeeld van zo’n gebied. Daarom kiest het college er voor om Knooppunt Kogerveld aan te melden bij de provincie voor medefinanciering. Met deze aanvraag loopt het college vooruit op het gebiedsperspectief dat in de komende periode wordt gemaakt. Tegelijkertijd is uit de analyse van het gebied, die college en raad in 2017 hebben vastgesteld, al gebleken dat de bereikbaarheid van de wijk en de verbinding tussen buurten moet verbeteren. Het college wil deze kans niet voorbij laten gaan omdat het waarmaken van ontwikkelingen in dit gebied alleen mogelijk is met bijdrages van partners. Deze aanmelding maakt onderdeel uit van de samenwerkingsagenda tussen de gemeente en provincie.

Gemeente werkt samen met gebiedsontwikkelaar AM aan toekomst Kogerveldwijk

25 oktober
MAAK.Zaanstad werkt aan de toekomst van de stad. Voor de Kogerveldwijk werken we samen met bedrijven, bewoners en maatschappelijke partners aan een toekomstperspectief. De gemeente Zaanstad is nu ook een samenwerking aangegaan met gebiedsontwikkelaar AM. Het bedrijf is geselecteerd uit vijf organisaties. AM heeft veel ervaring met ‘stadmaken’ in complexe gebieden zoals de Kogerveldwijk, waar veel verschillende eigenaren, belangen én kansen zijn. 

In de MAAK.weken Kogerveldwijk van 29 oktober tot en met 12 november worden in de wijk veel bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijke thema’s voor de toekomst van de wijk. Benieuwd naar de mensen van AM? Tijdens deze MAAK.weken sluiten ze alvast aan bij verschillende sessies en kunt u met hen kennismaken.

Verwachting is dat het toekomstperspectief voor de Kogerveldwijk volgend jaar aan de raad wordt aangeboden. In de fase daarna wordt bepaald met welke strategie dat toekomstbeeld werkelijkheid kan worden. AM gaat daarvoor vanaf nu dus samen met de gemeente aan de slag om te werken aan een inspirerend woon- en werkgebied aan de Zaan.

Lees de brief aan de gemeenteraad over de samenwerking

MAAK.weken in de wijk: doet u mee?

21 oktober
Hoe ziet de Kogerveldwijk eruit in 2040? Na een analyse van alle kansen voor de wijk die we met vele bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk hebben gemaakt, is het tijd om samen naar de toekomst te kijken. Dat doen we tijdens de MAAK.weken. Op allerlei plekken en met verschillende thema’s: MAAK.sessies. Werkt u mee aan een buurt waar iedereen zich thuis voelt en met plezier woont, werkt en ontspant? U bent van harte welkom!

Aftrap  op maandag 29 oktober

We trappen de MAAK.weken af met een presentatie van stedenbouwer Jeroen Ruitenbeek. U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Hoe zit het met De Witte Olifant en Kan Palen? Wat gebeurt er met de rest van het terrein van het Oostzijderpark? En hoe staat het met de fontein op het Zilverschoonplein? U hoort het allemaal.

Datum: maandag 29 oktober 
Tijd: 15:00 - 17:00 uur en 19:00 - 21:00 uur
Locatie: Surbeza Samen 1 Samen Sterk: Slachthuisstraat 67 Zaandam
Meer informatie? Alles sessies staan ook op een speciale pagina:

 Alles over de MAAK.weken

Toekomst Zilverschoonplein

20 oktober
Op twee oktober hebben we een aantal actieve bewoners om raad gevraagd over het opknappen van het Zilverschoonplein. De ideeën waren creatief en heel divers, gingen bijvoorbeeld over groenadoptie, de beplanting, speelplekken, bestrating en zitplekken.  Ook is er gesproken over de identiteit van het plein en het veiligheidsgevoel.  Twee bewoners hebben aangeboden een Moodboard te maken met wensen voor het ideale Zilverschoonplein om deze ook met andere bewoners te delen.

Tijdens de MAAK.weken willen wij aan u ideeën en sfeer voorbeelden presenteren die wij op korte termijn kunnen realiseren.  In december presenteren we het resultaat:  een ontwerp waar we volgend voorjaar mee aan de slag kunnen!  Dan kunnen we in de zomervakantie 2019 spetteren op het plein.

Wilt u hierover meepraten, heeft u ideeën voor het Zilverschoonplein op de lange termijn, of wilt u graag meedoen aan groenadoptie? Meldt u zich dan aan voor de sessie van 1 november ‘parels ontdekken’! Kijk op de pagina over de MAAK.weken Kogerveldwijk onder het kopje Praat mee. 

Protestwandeling A8/A9

15 oktober 2018
Afgelopen weekend was er een protestwandeling tegen de komst van de A8/A9. Zo'n 80 wandelaars wilden daarmee protesteren tegen de komst van de snelweg. Ze vinden het gebied te waardevol om te worden doorsneden. De provincie gaat na de vele kritiek terug naar de tekentafels met de snelweg. Maar de organisatoren SP, Houd Broekpolder Leefbaar, Landschap Noord-Holland en diverse andere clubs menen dat de dreiging daarmee niet van tafel is.  

Lees het artikel in het Noordhollands Dagblad

Protestwandeling A8/A9

Foto: Erik Rietman
Bron: Noordhollands Dagblad

Zilverschoonplein: fontein op de schop

15 augustus 2018
De fontein op het Zilverschoonplein wordt anders ingericht. De fontein kan niet goed worden onderhouden en schoongehouden. Ook is het kunstwerk bij de fontein in slechte staat. Dat wordt vervangen. Om apparatuur te kunnen plaatsen is vlakbij de fontein een technische ruimte nodig. Deze bestaat uit een betonnen kelderput. Deze graven wij naast de fontein. De reparaties aan de fontein duren als alles goed verloopt tot eind september. 

Niet als vanouds
Na de reparatie is de fontein weer schoon en veilig. Maar hij zal nog niet helemaal als vanouds werken: op de fontein komt een vervangend onbject.  De gemeente heeft een bedrijf gevraagd hier drie ontwerpen voor te maken. Heeft u zelf ideeën over een ontwerp? Binnenkort kunt u meedenken over een vierde ontwerp voor het object voor op de fontein. 

Uiteindelijk liggen er in totaal vier voorstellen als vervanger voor het bronzen kunstwerk. Bewoners kunnen vervolgens hun voorkeur kenbaar maken, waarna het object met de meeste stemmen op de fontein zal worden geplaatst!


 Werkzaamheden op het Zilverschoonplein

Iedereen welkom op de buurtcamping van 20 - 22 juli

13 juli 2018
De stadsparken in Zaanstad worden deze zomer omgetoverd tot echte Buurtcampings. Hier ontstaan, tussen de scheerlijnen of bij het kampvuur, nieuwe ontmoetingen tussen buurtbewoners die anders elkaar waren gepasseerd.

Door de buurt, voor de buurt

De Buurtcamping wordt door buurtbewoners georganiseerd. In het eerste weekend van de vakantie – van 20 t/m 22 juli – transformeren het Agathepark, Burgemeester In ’t Veldpark en het veld naast de Kogerveldschool in heuse kampeerterreinen. Naast kamperen is er van alles te beleven op De Buurtcamping. Van barbecue tot ochtendyoga en van kampvuur tot de traditionele bingo; het staat allemaal in teken het in contact brengen van buurtbewoners.

De kaartverkoop voor De Buurtcamping 2018 is inmiddels gestart. Via kogerveldwijk.debuurtcamping.nl zijn nu kampeerplekken te reserveren.

Zien we u na de zomervakantie?

12 juni 2018
In de Kogerveldwijk werken we aan het programma van MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om  te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Dit doen wij graag samen met inwoners, organisaties, ontwikkelaars, sportverenigingen, scholen en bedrijven uit de wijk. 

Werken aan een toekomstbeeld
We werken voor de wijk aan een gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de wijk in 2040. In december kwamen we al bijeen bij de brandweer om de analyse die we van de hele Kogerveldwijk hadden gemaakt te bespreken en de plannen voor het Oostzijderveld met u te delen. Sindsdien hebben we gewerkt aan een aantal mogelijke toekomstschetsen op grond van de kansen die wij als gemeente Zaanstad zien voor de wijk. Graag horen we wat u daarvan vindt. 

Ook willen we samen met u vijf of tien randvoorwaarden voor een goede toekomst van de wijk vaststellen. Waaraan gaan we samen werken tot 2040? Deze doelen leggen we vast in een manifest. 

Nieuwe bijeenkomsten na de zomer
Na de zomerperiode gaan we daarmee aan de slag in verschillende bijeenkomsten op allerlei plekken in de wijk. Ook buurtbewoners en ondernemers uit de wijk krijgen daarbij een podium. Uiteindelijk wordt het manifest samen met het gebiedsperspectief ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

 Meer weten? Hou de website in de gaten! 

Geld voor o.a. aanpassing oversteek supermarkten

12 juni 2018
Goed nieuws: de gemeenteraad heeft 250.000 euro beschikbaar gemaakt voor het aanpakken van de openbare ruimte in de Kogerveldwijk. Onder meer op de agenda: de oversteekplaats bij de Aldi en Lidl.

In 2017 is de gemeente begonnen met het opstellen van een gebiedsperspectief voor
Kogerveldwijk in het kader van MAAK.Zaanstad. Tijdens de analysefase zijn in gesprekken
met bewoners zorgen over de openbare ruimte geuit. Ook tijdens buurtschouwen in Boerejonkerbuurt, Kogerveld en Hofwijk hebben bewoners plekken laten zien die we graag zouden willen aanpakken om de leefbaarheid al op korte termijn te verbeteren: onveilige oversteekplaatsen, het Zilverschoonplein dat niet uitnodigt tot ontmoeten, speelveldjes die een opknapbeurt verdienen.
Een aantal ingrepen kan nu worden gedaan. 

Lees het hele besluit in het RIS

Kogerveldwijk_Aldi_Lidl

Vervolg buurtwandeling Hofwijk

12 juni 2018
Met bewoners van de Hofwijk liepen we in maart door hun buurt om te noteren wat er in de openbare ruimte niet goed gaat. We bespraken de dingen waar we als gemeente al op korte termijn mee aan de slag kunnen. Benieuwd wat er met de opbrengst van de wandeling ondertussen is gedaan?

Op deze pagina een samenvatting

De buurtwandeling was tevens aanleiding voor nieuwe bijeenkomsten.  Op 6 juni gingen de voorman en de teamleider van de wijkonderhoudsploeg van de gemeente Zaanstad in gesprek over het groen in de buurt. Maandag 11 juni waren 'spelen, honden en verkeer' de onderwerpen van gesprek. Voor meer informatie, lees hieronder de verslagen.

Notulen bewonersavond 6 juni Groen in Hofwijk

Verslag bijeenkomst 11 juni Verkeer, spelen en honden in Hofwijk

Nieuw zwembad Hoornseveld

12 juni 2018
De nieuwe plek voor zwembad De Slag wordt… het Hoornseveld. Daarover heeft de gemeenteraad besloten na een uitgebreid onderzoek naar verschillende locaties. Samen met de betrokken sportverenigingen heeft de gemeente ook een eerste toekomstplan voor geconcentreerde sportaccommodaties op Hoornseveld bedacht. Dat omvat het sportpark Hoornseveld met 5,5 nieuwe voetbalvelden en een miniveld, 15 nieuwe tennisbanen, verplaatsing van de korfbalvelden, nieuwe  (club)accommodaties en een nieuwe accommodatie voor zwembad De Slag.

Omdat Zaanstad groeit, is het van belang dat er niet alleen meer woningen bij komen maar ook wordt gezorgd voor goede voorzieningen zoals een goede eigentijdse sportaccommodatie.  

Meer weten over dit besluit?

 Lees het in RIS

Fontein Zilverschoonplein: wat wil jij? 

12 juni 2018
De fontein op het Zilverschoonplein kan al een tijdje geen parel meer genoemd worden. Maar: daar komt nu verandering in! De gemeente gaat hem repareren. Ook het bronzen kunstwerk is in slechte staat en moet worden vervangen. Het wordt verkocht en met de opbrengst wordt een nieuw kunstwerk aangeschaft. 

Wat voor kunstwerk? Daar  kun  je als bewoner of ondernemer in de wijk over meebeslissen!
De gemeente doet een aantal voorstelontwerpen. Liever zelf een ontwerp maken? Dat kan ook! Het moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Iedereen mag vervolgens stemmen op de ingediende ontwerpen. De winnaar krijgt dus een plek in de fontein. Binnenkort wordt op de site het precieze proces bekend gemaakt.

Maak met een geveltuin kans op 150 euro 

12 juni 2018
Een geveltuin doet wonderen voor je gezondheid, je straat en het regenwater. De planten zuiveren de lucht, geven kleur aan de buurt en houden het regenwater vast dat van je gevel komt. In de maanden mei, juni en juli maak je kans om tot 150 euro terug te krijgen van de aanlegkosten voor zo’n geveltuin. Met deze actie stimuleert gemeente Zaanstad een groene en prettig leefbare buurt.

Lees meer

Bijeenkomst met samenwerkingspartners gemeente in Jozefkerk

16 mei 2018
Op 26 april kwamen zo'n 70 mensen samen die op allerlei manieren samenwerken met de gemeente Zaanstad. Zij dachten mee over het gebiedsperspectief (de toekomstvisie) voor de Kogerveldwijk. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst als een van de gesprekken in en met de wijk. Het doel is om met zoveel mogelijk mensen samen te werken aan het toekomstbeeld voor de wijk, en natuurlijk ook om dat vervolgens samen te realiseren. Binnenkort staan ook gesprekken met bewoners en ondernemers in de planning. Zodra daarvoor data en locaties bekend zijn, zijn die hier te vinden.

Op de bijeenkomst van 26 april werd aan vijf gesprekstafels gekeken naar kansen en gezamenlijke uitgangspunten voor de Kogerveldwijk van 2040.  Er is voor de nieuwsgierigen ook een samenvatting van de (heel verschillende) gesprekken aan elke tafel. Ook staan tussen de verslagen de filmpjes die op de bijeenkomst zijn gebruikt als aftrap. 

Lees het verslag

Geld aangevraagd voor voorzieningen in de Kogerveldwijk

25 april 2018
In 2017 is de gemeente begonnen met het opstellen van een gebiedsperspectief voor
Kogerveldwijk in het kader van MAAK.Zaanstad. Tijdens de analysefase zijn in gesprekken met bewoners zorgen uitgesproken over de openbare ruimte. Ook tijdens buurtwandelingen hebben bewoners plekken laten zien die we graag zouden willen aanpakken. Zo kunnen we de leefbaarheid op korte termijn verbeteren.
 
Toen de gemeenteraad de analyse van de Kogerveldwijk besprak (eind 2017), zijn maatregelen op de korte termijn genoemd. Maar het budget voor deze maatregelen was nog niet aangevraagd bij de gemeenteraad. Dat is nu wel gebeurd: de voorgestelde maatregelen kunnen worden betaald uit het aanjaagbudget dat vanuit het investerings- en uitvoeringsprogramma MAAK.Zaanstad voor Kogerveldwijk is opgenomen in het Investeringsfonds.
 
Het verzoek staat nu op de agenda van de gemeenteraad.

Buurtbewoners HofwijkTijdens de buurtwandeling in maart liepen vertegenwoordigers van de gemeente met bewoners en ondernemers uit de wijk rond. Ze lieten punten zien die ze graag op korte termijn verbeterd zien.

Jeroen Ruitenbeek kijkt mee naar de Kogerveldwijk

25 april 2018
Sinds kort is Jeroen Ruitenbeek een van de MAAK.supervisoren. Hij is mede-eigenaar van het stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes in Rotterdam. Wat vindt Jeroen van Zaanstad en wat doet hij voor de Kogerveldwijk?

Lees het interview

Jeroen Ruitenbeek

Opruimestafette in Kogerveld: 12 mei

25 april 2018
Stoort u zich wel eens aan zwerfafval? In Zaanstad pakken we dat samen op. De maandelijkse ‘Opruimestafette’ waaraan iedereen mee mag doen, is nog gezellig ook. Doet u mee op zaterdag 12 mei?

Eens per maand trekken actieve Zaankanters er twee uurtjes op uit om ergens in de stad zwerfafval op te ruimen: de Opruimestafette. Zaterdag 12 mei verzamelen de opruimers zich bij de Sint Jozefkerk, Veldbloemenweg 2 in Zaandam. Van daaruit wordt opgeruimd in de directe omgeving. U bent van harte welkom! 

Voor een broodje wordt gezorgd!

De Opruimestafette start om 10.00 uur (inloop om 9.45 uur). Om 11.45 uur sluiten we af met een lunch voor de deelnemers. De Opruimestafette is een bewonersinitiatief: een idee van bewoners om hun buurt of stad vooruit te helpen, waarbij ze zelf zorgen voor de uitvoering. De gemeente ondersteunt dit initiatief en zorgt voor de benodigde materialen zoals prikstokken en zakken.

Buurtwandeling Hofwijk: slecht weer, goede opkomst

24 april 2018
Met bewoners van de Hofwijk liepen we door hun buurt om te noteren wat er in de openbare ruimte niet goed gaat. Op de agenda: de dingen waar we als gemeente al op korte termijn mee aan de slag kunnen. De wandeling werd ondanks het superslechte weer heel erg goed bezocht. Op deze pagina een samenvatting van wat we zoal zagen tijdens de wandeling, en ook waar mogelijk de informatie over wat we wel en niet aan de problemen kunnen doen of al hebben gedaan. Speelt er nog iets in de buurt dat op korte termijn anders moet? Kaart het aan bij de wijkmanager of stuur ons een melding.

Bekijk het verslag

Buurtbewoners Hofwijk

Stichting Oums Voorraadkast actief in Boerejonkerbuurt

23 april 2018
Op 17 april deelden vrijwilligers van de stichting Oums Voorraadkast onder leiding van Rkia El Ouardi in de Boerejonkerbuurt voedselpakketten uit aan mensen die niet terecht kunnen bij de voedselbank, maar wel een extraatje kunnen gebruiken. Een Voorraadkast gevuld en aangevuld middels donaties van donateurs en sponsoren uit Noord-Holland.

Lees het hele bericht

Voedselpakketten stichting Oums Voorraadkast

Buurtwandeling Hofwijk: 28 maart

19 februari 2018
In oktober wandelden we met inwoners door Kogerveld om te zien wat er al op korte termijn in de wijk verbeterd kan worden. We kregen toen veel reacties uit de Hofwijk en daarom gaan we nu ook daar een buurtwandeling maken. Dit zal zijn op woensdag 28 maart van 17.30 uur tot 18.30 uur. De wandeling start vanaf het buurtbureau, gevestigd aan de Hof van Holland 63 te Zaandam. Ga je mee? Neem dan ook je buren mee! En zijn er plekken in de Hofwijk die jou een doorn in het oog zijn? Laat het ons weten, dan zorgen we dat de buurtwandeling daar zeker langsgaat. 

Stuur een e-mail

Plattegrond Hofwijk

Spreekuur wijkagent in Hofwijk

12 maart 2018 
Wijkagent Yvonne van der Laan houdt vanaf april iedere twee weken tussen 16.00 uur en 17. 00 uur inloopspreekuur in het Buurtbureau van het Sociaal Wijkteam in de Hofwijk aan de Hof van Holland 63.  Bewoners zijn dan van harte welkom om hun vragen te stellen en problemen te melden.  

Soms heb je als bewoner vragen over iets in je buurt, zoals overlast, burengerucht of te hard rijdende auto’s door de straat. Daarvoor kun je bij de wijkagent terecht. Maar ook zaken als vermoeden van criminaliteit of huiselijk geweld kunnen besproken worden. Het spreekuur wordt om de week (even weken) gehouden, dus op 3 april, 17 april, 1 mei, 15 mei, 29 mei etc.

Liever bellen met de wijkagent? Telefonisch contact is ook mogelijk via nummer: 0900-8844. Vraag dan even naar de wijkagent van Zaandam-Noord.

foto van het buurtbureau van het sociaal wijkteam in de HofwijkHet buurtbureau is gevestigd aan de Hof van Holland 63 in de Hofwijk.

Vul de enquête over MAAK.Zaanstad in

14 maart 2018
Met MAAK.Zaanstad werken we aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners. Om met elkaar in gesprek te gaan over die toekomst organiseren we verschillende activiteiten, zoals bijeenkomsten en buurtwandelingen.

Door middel van een enquête willen wij erachter komen of je bekend bent met de MAAK-activiteiten en wat je daarvan vindt. Heb je even tijd? Vul dan de vragenlijst in. Dat duurt ongeveer 10 minuten.

U kunt de enquête niet meer invullen.


Gemeente en provincie Noord-Holland werken samen aan gebied Zaanstad-Midden

22 maart 2018
De gemeente Zaanstad heeft op 12 maart samen met de provincie Noord-Holland een aantal ambities benoemd waarop ze zich de komende vier jaar samen willen richten voor het gebied Zaanstad-Midden. De getekende samenwerkingsagenda is sluit aan op de gebiedsopgave waar de gemeente met MAAK.Zaanstad al op inzet.

Provincie en gemeente hebben vijf ambities benoemd voor het Zaanstad-Midden:

 • Binnenstedelijk bouwen met behoud van natuur en landschap buiten de stad
 • Ontwikkelen OV-knooppunten
 • Verbeteren bereikbaarheid
 • Bijdragen aan een aantrekkelijke en duurzame omgeving
 • Samenwerking op het gebied van data

Vervolg

Wethouder Dennis Straat: 'Het intensiveren van de samenwerking en het meer opgavegericht werken helpt ons in de verdere ontwikkeling van Zaanstad-Midden. Het gebied is onder de noemer MAAK.Zaanstad volop in beweging en dat vraagt betrokkenheid. We zetten ons gezamenlijk in om van de samenwerking een succes te maken.' Een jaar na vaststelling van de samenwerkingsagenda worden het proces en de resultaten geëvalueerd.

Lees het persbericht

Zaankanters geven aan: we willen modern, maar wel Zaans

26 maart 2018
Met Inverdan heeft het stadshart van Zaandam een enorme transformatie ondergaan. De energie die is ingezet wil de gemeente doorzetten in andere delen van de stad. Hoe houden we Zaanstad onderscheidend en behouden en versterken we de kwaliteit van de stad? Over deze vraag is een bewonersenquête gehouden tussen 15 januari en 7 februari 2018. 1610 Zaankanters gaven daarbij aan hoe zij denken over de Zaanse architectuur, straten en landschappen. Aan de hand van foto’s konden Zaankanters aangeven wat zij passend vinden in Zaanstad. Het resultaat inspireert zowel bewoners als gemeente, architecten en andere experts over hoe en wat gebouwd wordt in Zaanstad.

Lees verder

Buurtcamping: vrijwilligers en spullen gezocht

27 maart 2018
Er gaat iets moois gebeuren in Kogerveld. Het eerste weekend van de zomervakantie, van 20 tot 22 juli 2018, komt er een buurtcamping waar buurtbewoners samen drie dagen vakantie vieren. Op de Buurtcamping ontmoeten allerlei mensen uit de buurt elkaar. Het maakt niet uit hoe oud je bent of in wat voor huis je woont. Die ontmoetingen dragen bij aan het ons-kent-ons-gevoel. Door samen de camping op te bouwen of een potje te badmintonnen, leer je elkaar beter kennen. Je bent de hele dag heerlijk buiten en iedereen is gelijk. De beheerders van de Kogerveldwijk Buurtcamping zijn nog op zoek naar vrijwilligers (vooraf en tijdens) en campingspullen.

Spullen voor de camping: tenten, luchtbedden, luchtpomp, waterkoker, magnetron, koffiemachine, eigenlijk alles wat je kunt bedenken voor op een camping. Heb je nog iets liggen en doe je er niks meer mee? Dan zouden de beheerders daar enorm blij mee zijn.

Contactgegevens

Campingbeheerders: Linda Scholten en Barbara Kuijper
E-mailadres: kogerveldwijk@debuurtcamping.nl
Afgeven spullen: Motivation for you, Oostzijde 388, Zaandam (elke werkdag tussen 16.00-21.00 uur)

Schooltuin voor OBS Kogerveld

27 maart 2018
Basisschool OBS Kogerveld wil kinderen al vroeg vertrouwd maken met alles wat groeit en bloeit. Daarom wordt gewerkt aan een schooltuin met een bloemenborder die gericht is op vlinders en insecten. Ook is er sinds kort een verticale tuin op de gevel gemaakt waarbij bijvoorbeeld aandacht wordt gegeven aan het belang van planten en deze groene gevel om fijnstof uit de lucht te filteren en te zorgen voor zuurstof. Aan de schooltuin is hard gewerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ontmoeting in de wijk: iedereen hoort erbij

19 februari 2018
Woensdag 21 februari staat wijkmanager Martine Koppe en LabZ 's middags met Platform aan de Zaan op het Zilverschoonplein. Zij gaan graag in gesprek met bewoners over hoe we de Zaanse samenleving kunnen zijn waar iedereen bij hoort. Wat heeft de stad nodig? Bewoners worden uitgedaagd op een ansichtkaart te schrijven wat zij zouden doen als ze een dag burgemeester zouden zijn.

Wanneer: woensdag 21 februari
Waar: Zilverschoonplein
Hoe laat: 16.30 uur – 18.30 uur

Kijk op Zaansegeluiden.nl

Ontwikkelingen Oostzijderveld

15 februari 2018
Op 15 februari nam de gemeenteraad een besluit over de bouwplannen voor het Oostzijderveld. Met de vaststelling van de grondexploitatie Oostzijderveld en overeenstemming over de kwaliteitsambities komt de bouw van 380 woningen in de eerste fase in zicht. De hele gemeenteraadsvergadering en hoe er werd gestemd door de verschillende fracties is op de website terug te zien en te lezen.

Ga naar de website

OostzijderveldOostzijderveld. Foto van Sander Lap, presentatie bijeenkomst 4 december 2017

Vervanging speelplek Ereprijsweg

15 februari 2018
We gaan de speelplek aan de Ereprijsweg vervangen en opnieuw inrichten. Heb je ideeën over hoe die speelplek eruit zou moeten zien? Of heb je kinderen (2 tot 8 jaar) die er graag spelen? Kom dan naar de informatiemiddag op donderdag 8 maart om 17.00 uur in De Hoed, Veldbloemenweg 6c. Op donderdag 12 april zullen we het voorlopige ontwerp van de nieuwe speelplek presenteren. De speelplek zal na de zomer gerenoveerd worden.

Speelplek EreprijswegSpeelplek Ereprijsweg

In gesprek over MAAK.Zaanstad: interview Marie-Louise Sanders

5 februari 2018
Zaanstad. Een stad met een unieke samenstelling, een bijzondere geschiedenis en prachtige kansen voor de toekomst. Die toekomst maken we samen. MAAK.Zaanstad is het initiatief dat een viertal gebieden in de gemeente wil laten groeien en bloeien. Door samen met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan, bekijken we hoe we deze vier gebieden, ieder rijk aan historie, een positieve impuls kunnen geven. We spraken met programmamanager Marie-Louise Sanders over de MAAK.Zaanstad-gebieden Midden en Noord. 

Marie-Louise SandersMarie-Louise Sanders, programmamanager MAAK.Zaanstad Midden en Noord

Zaanse Geluiden: laat jouw Zaanse geluid horen

24 januari 2018
Platform aan de Zaan, het onafhankelijke Zaanse netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven, gaat in februari, maart en april in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over wat die in Zaanstad belangrijk vinden voor de komende jaren. Er zijn vier themaweken: 

 • Duurzaamheid (6 t/m 9 februari)
 • Inclusieve stad/Maak het verschil (19 t/m 23 februari)
 • Verstedelijking (12 t/m 16 maart) 
 • Economische ontwikkeling (9 t/’m 13 april)

Meer weten?

Kijk op zaansegeluiden.nl


logo Zaanse GeluidenZaanse Geluiden

Adviesgroep Kogerveld gestart

22 januari 2018
Voor MAAK.Zaanstad is afgesproken dat er per gebied ook een adviesgroep komt. Hierover lees je in het raadsdocument over de aanpak van de participatie. Deze Adviesgroep kijkt mee op hoe participatie vorm krijgt in de ontwikkelingen.

Samenstelling

De Adviesgroep bestaat uit raadsleden, een wethouder en belanghebbenden uit het gebied en denkt mee over hoe er zoveel mogelijk belanghebbenden op zorgvuldige wijze worden betrokken bij het maken van een perspectief voor de wijk.

De Adviesgroep voor Kogerveldwijk kwam donderdag 11 januari voor het eerst samen om kennis te maken. De groep bestaat uit:

 • Angela Ern-Brantjes (ondernemer uit de wijk, van Time for Hair)
 • Jan Broersma (wijkbewoner)
 • Elise Sman (wijkbewoner)

Samen met raadsleden Joke Havik- Schaft, Flip Hoedemaeker en wethouder Addy Verschuren geven ze advies aan de gemeentelijke werkgroep van MAAK.Zaanstad die actief is in de Kogerveldwijk.

leden Adviesgroep KogerveldLeden van de Adviesgroep. Foto: gemeente Zaanstad

Nieuwe woningen Oostzijderveld in zicht

17 januari 2018
De gemeente wil op het voormalige VVZ-terrein 380 nieuwe woningen bouwen. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen en er zal ook ruimte voor winkels en bedrijven zijn. De gemeenteraad besluit hier in februari over.

Als de gemeenteraad akkoord is met de plannen, kan de overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar Oostzijderpark BV worden getekend. De te bouwen woningen zullen gasloos zijn en aangesloten worden op het nog aan te leggen warmtenet.

Lees het nieuwsbericht

OostzijderveldOostzijderveld. Foto van Sander Lap, presentatie bijeenkomst 4 december 2017

Verslag bijeenkomst maandag 4 december: hoe gaat het verder op Oostzijderveld?

11 december 2017
Heeft u de buurtbijeenkomst op maandagavond 4 december gemist?

Lees het verslag

Bewoners op de bijeenkomst 4 december
Bewoners aan tafel op de bijeenkomst 4 decemberOnderzoek luchtkwaliteit en geluid A8-Coenbrug afgerond

9 december 2017 
Rond de A8 worden de geluidproductieplafonds en de normen voor luchtkwaliteit niet overschreden. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek naar luchtkwaliteit en geluid rond de A8 dat is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de raad. Het adviesbureau dat het onderzoek heeft gedaan, had de voorkeur van de (bewoners) werkgroep A8-Coenbrug. Het college stuurt het rapport ‘Verificatie data luchtkwaliteitonderzoek en akoestisch onderzoek’ en een begeleidende raadsinformatiebrief naar de raad.

Los van het rapport wil de werkgroep A8-Coenbrug de luchtkwaliteit langs de A8 meten. Zaanstad hecht belang aan een goede luchtkwaliteit in de gemeente en wil dit onderzoek faciliteren. Langs het onderzochte tracé van de A8 wordt gedurende een periode van minimaal 1 jaar de concentratie stikstofdioxide gemeten. Wanneer de metingen daar aanleiding toe mochten geven kan overwogen worden de metingen verder te verfijnen.

Lees meer

Analyse Kogerveldwijk in de raad

29 november 2017
Donderdag 30 november behandelde de gemeenteraad de analyse en het vervolgvoorstel voor MAAK.Zaanstad waaronder Kogerveldwijk. In het Zaanstad Beraad van donderdag 14 december 2017 staan de analyses nog eens ter bespreking op de agenda. De vergadering is ook vanuit huis te volgen via onderstaande link.

Luister terug naar wat de gemeenteraad op 14 december besprak

Bekijk de analyse van Kogerveldwijk

Luister terug wat er 30 november werd besproken

Tip uit de wijk: Meer bewegen? Doe mee met vrouwengym

22 november 2017 
Rennen, rekken, strekken: lekker actief bezig zijn en conditie opbouwen! Sociaal Wijkteam Noord Kogerveld en Stichting Fluxus organiseren iedere vrijdagochtend van 9.30 tot 10.30 vrouwengym in de Hof van Zaenden 65. De kosten bedragen 0,50 cent per keer, koffie en thee zijn gratis. De lessen worden gegeven door Gulmakai Aracid-Nawabi.

Meer weten over wat er te doen is in de Kogerveldwijk? Kijk naar het overzicht van de activiteiten van het Sociaal Wijkteam.

Activiteiten in Kogerveld

Duurzame sanering terrein van Kan Palen

2 november 2017
De gemeente Zaanstad is van plan bij te dragen aan de duurzame sanering van het Kan Palen-terrein. Hiermee wordt het terrein klaar gemaakt voor de bouw van 160 woningen. Het Kan Palen-terrein is een bijzondere plek, vlakbij de Zaan. De sanering zorgt ervoor dat het terrein mogelijk gaat bijdragen aan de grote woningbouwopgave die Zaanstad heeft.

De afgelopen tijd zijn er verschillende saneringsmogelijkheden onderzocht met als uitkomst dat zowel de eigenaar van het Kan Palen-terrein als het college kiezen voor een duurzame sanering. Hierbij wordt de vervuiling in de bodem helemaal verwijderd. De eigenaar wil voor een groot gedeelte bijdragen aan deze sanering, maar een bijdrage van de overheid blijft nodig.

De gemeente wil duurzame sanering mogelijk maken met een bijdrage uit het gemeentelijk Transformatiefonds. Voor het nog resterende bedrag vraagt de gemeente subsidie aan bij het Rijk. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt.

Het terrein van Kan PalenHet terrein van Kan Palen

Buurtschouw Kogerveld in beeld

Op 10 oktober maakten we een wandeling door de buurt om te kijken wat er speelt en wat anders moet. Denk bijvoorbeeld aan snoeiwerk, kapotte stoepen of wrakken die parkeerplaatsen bezet houden. Medewerkers van de afdeling Straattoezicht en van de afdeling Wijkbeheer en onderhoud liepen mee. Ook de politie was erbij.

We hebben alle punten genoteerd die bewoners - als kenners van de buurt - onderweg aandroegen. Ook punten die via Facebook werden aangedragen, hebben we op ons lijstje gezet. Binnenkort natuurlijk een update: wat is aangepakt en wat staat nog op de agenda? Wordt vervolgd! 

Buurtschouw op 10 oktober

De route van de buurtschouw op 10 oktober.De route van de buurtschouw op 10 oktober

Op 10 oktober liepen we door de buurt om te kijken wat er speelt en wat anders moet: snoeiwerk, kapotte stoepen of wrakken die parkeerplaatsen bezet houden. Medewerkers van de afdeling Straattoezicht en van de afdeling Wijkbeheer en onderhoud waren erbij, net als integraal gebiedsbeheerder Nienke Glorie. Vragen? Ze is bereikbaar via het telefoonnummer 14075 (lokaal tarief) of per e-mail

Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt kiezen welke post u van de gemeente (digitaal) wenst te ontvangen. 

Nieuwsbrief kiezen


Actiedag 12 oktober... met burgemeester!

Op 12 oktober 2017 waren de afdeling Straattoezicht en de afdeling Wijkbeheer en onderhoud de gehele ochtend in de wijk voor allerlei werkzaamheden en om informatie te verstrekken. Ze kregen in de wijk een bezoekje van wethouder Rita Visscher-Noordzij én van de kersverse burgemeester Jan Hamming.


Sloop Witte Olifant een feit

Wethouder Dennis Straat had de eer de eerste hap te nemen uit de Witte Olifant. Aan de Oostzijde in Zaandam zat vroeger de beschuitfabriek van Hille en later Mooij Verf. Het maakt plek voor nieuwe woningen. De Orkaan maakte een mooi filmpje van de sloop. Lees ook het bijbehorende artikel op de website.


Bijeenkomst De Tulp 18 juli: foto-impressie

<-- Dank aan alle aanwezigen die op 18 juli in De Tulp met ons samenwerkten aan de analyse voor de Kogerveldwijk. Aan tien tafels werden thema's die spelen in de Boerejonkerbuurt, Kogerveld, Hofwijk, Oostzijderveld/Hoornseveld én de samenwerking met de gemeente besproken. Een kleine foto-impressie hieronder. Wilt u de presentatie over de wijk nog eens bekijken? Die is ook online te vinden. Benieuwd wat bewoners, ondernemers en anderen uit de wijk zoal hebben opgeschreven? Bekijk dan de opbrengst van de avond op de tafelkleden.

Witte Olifant maakt plaats voor zeventien nieuwe woningen

Het college wil het realiseren van zeventien woningen mogelijk maken op de plek van voormalige koek- en beschuitfabriek van Hille en later Mooij Verf aan de Oostzijde in Zaandam. Het pand is beter bekend als ‘De Witte Olifant’, een bijnaam naar de afbeelding van een olifant op het fabriekspand van Hille.

Lees meer 

Witte Olifant

Het Jonkerplantsoen: een plantsoen met een verhaal 

Het Jonkerplantsoen in de Kogerveldwijk in Zaandam is de afgelopen maanden opgeknapt en veranderd in een bijzondere plek. 

Lees meerBoost voor bedrijventerrein Kogerveld

De gemeente Zaanstad heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om ondernemers op het bedrijventerrein Kogerveld te stimuleren de uitstraling van het terrein verbeteren. De gemeente zal zelf ook een aantal maatregelen nemen om de omgeving van het bedrijventerrein op te knappen. Hiermee wil het college de kwaliteit, de toegankelijkheid en het veiligheidsgevoel in Kogerveld vergroten.

Wethouder Straat is blij met de regeling: ‘Als gemeente doen we het nodige om de wat rommelige uitstraling van bedrijventerrein Kogerveld te verbeteren. Met de regeling willen we ondernemers stimuleren om verbeteringen aan te brengen aan hun bedrijf. Zo zorgen we er samen voor dat Kogerveld weer een prettige uitstraling krijgt. De subsidie kan ondernemers net een zetje geven om aan de slag te gaan.’

Lees meer


Zelf een nieuwtje?

Heeft u misschien nieuws uit de Kogerveldwijk? Laat het ons weten. Misschien kunnen we het opnemen, op deze site of in de nieuwsbrief.

Ik heb nieuws voor de nieuwsbrief


Ga naar Zaanstad.nl