Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

Toekomstbeeld voor stationsgebied Kogerveld

Gepubliceerd op 19 november 2021

Kogerveldwijk is een van de MAAK.gebieden waar veel gaat veranderen. In de verschillende buurten komen nieuwe woningen, ontmoetingsplekken en er komt een vernieuwd sportpark. Dit alles heeft ook invloed op het gebied rondom het NS-station Kogerveld. De afgelopen anderhalf jaar heeft gemeente Zaanstad, samen met belanghebbenden, gewerkt aan een visie voor het stationsgebied Kogerveld. Dat is een toekomstbeeld voor de komende 20 jaar. Het stuk is inmiddels zo ver dat het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Lees verder

Nieuwe voorkeurslocatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 15 november 2021

Het schoolgebouw van de Kogerveldschool is oud en aan vervanging toe. Het gebouw ligt onder hoogspanningsmasten. Daarom kan de school op de huidige plek niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie.  

Lees verder

Energiecoaches aanwezig op de informatiemarkt

Gepubliceerd op 2 november 2021

Energiearmoede is een actueel onderwerp deze tijd vanwege de oplopende gasprijzen. Het raakt vaak de kwetsbare huishoudens. Op de informatiemarkt op 9 oktober op het Zilverschoonplein, waren twee energiecoaches van IWoon aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan over wat zij kunnen doen om energie te besparen én comfort te verhogen.

Lees verder

Informatiemarkt Kogerveldwijk druk bezocht

Gepubliceerd op 15 oktober 2021

Op zaterdag 9 oktober gingen collega’s en wethouders van gemeente Zaanstad in gesprek met bewoners uit de Kogerveldwijk. Op het Zilverschoonplein stonden kleurige informatiekramen, een koffiewagentje en een poffertjeskraam om de ca. 400 bezoekers warm te onthalen en te informeren over alle (nieuwbouw)projecten in de wijk. Het was een zeer geslaagde dag, met veel persoonlijke gesprekken en waardevolle ontmoetingen.

Lees verder

Twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe locatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

De openbare basisschool (OBS) Kogerveld is toe aan vernieuwing, maar kan – door de regels over de hoogspanningsmasten – niet op deze plek worden ver- of herbouwd. Na een eerste bewonersbijeenkomst in juli gaan we opnieuw met buurtbewoners in gesprek. Wij doen dit tijdens twee informatiebijeenkomsten op 27 oktober. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder

Informatiemarkt projecten Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 29 september 2021

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink veranderen. Er komen 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten. En voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark. En er komt meer en beter openbaar vervoer. Grote veranderingen die wellicht vragen oproepen of waar u meer informatie over wilt? Kom dan langs op de informatiemarkt op zaterdag 9 oktober van 10.00 –16.00 uur op het Zilverschoonplein.

Lees verder

Terugblik bewonersbijeenkomst nieuwe locatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 29 september 2021

Op woensdag 7 juli 2021 was er een bewonersbijeenkomst over de nieuwe locatie voor de Kogerveldschool. De Kogerveldschool is namelijk aan vervanging toe. Op de huidige plek kan de school door de hoogspanning niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe plek, liefst in de Kogerveldbuurt.

Lees verder

Wethouder neemt handtekeningen in ontvangst

Gepubliceerd op 29 september 2021

Er hangen spandoeken rondom het grasveld aan de Veldbloemenweg. Een duidelijk teken dat omwonenden van het veld niet willen dat OBS Kogerveld verhuist naar deze plek. Ook overhandigden de omwonenden op 9 september bijna  1.400 handtekeningen tegen de nieuwbouw van de school aan wethouder Natasja Groothuismink. 

Lees verder

De Levende Tuin: klimaatvriendelijke tuin voor iedereen

Gepubliceerd op 27 september 2021

Hoe kunnen we het regenwater na extreme buien zo opvangen dat het geen overlast geeft? Dat is onder meer te zien in de openbare klimaatvriendelijke tuin aan de Slachthuisstraat in Zaandam. Donderdag 30 september opent wethouder Gerard Slegers (Openbare Ruimte) deze Levende Tuin.

Lees verder

Gezond en kansrijk opgroeien

Gepubliceerd op 27 september 2021

Wist u dat er een netwerk rondom gezond en kansrijk opgroeien is in Kogerveldwijk? Dit netwerk bestaat uit mensen die in de wijk werken en zich inzetten voor een samenleving waarin de jeugd gezond en kansrijk opgroeit.  Op 21 september kwamen zij samen in de theaterzaal van broedplaats de Hellema, een creatieve en inspirerende locatie. 

Lees verder

Bloei Kogerveld, nieuw initiatief met en voor buurtbewoners

Gepubliceerd op 23 september 2021

Begin 2021 werd Bloei Kogerveld opgericht. Bloei bestaat uit buurtgenoten. 'Wij geloven in het delen van geloof, hoop en liefde. Vanuit ons christelijk geloof willen we ons inzetten voor de buurt, zodat mensen tot bloei komen.'

Lees verder

Nieuwe podcast ‘Het Zaanse Avontuur’ over de toekomst van Zaanstad

Gepubliceerd op 14 september 2021

De Zaanstreek is populair en wordt alleen maar populairder. En toch: er moet iets veranderen. Want Zaanstad moet bouwen en vernieuwen. Groei biedt kansen, maar geeft ook wrijving. Past dat allemaal wel? In de nieuwe podcastserie Het Zaanse Avontuur gaat journalist Robin de Wever op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Project Paltrok weer een stap verder

Gepubliceerd op 9 september 2021

De Boerejonkerbuurt is volop in ontwikkeling. Eerder deze zomer werd al getekend voor 102 woningen voor het project Jonker Juffer. Dinsdag 8 september hebben ontwikkelaar Blue Banner en gemeente Zaanstad de handtekening gezet onder een anterieure overeenkomst voor het project Paltrok. Het gaat om de bouw van 236 woningen op het terrein op de hoek van Scholtenstraat-Paltrokstraat ter plaatse van de bedrijven Holleman en Schoen. Het project bestaat uit circa 73 sociale huurwoningen, 25 woningen voor Betaalbare Koop Zaanstad en 73 vrije sector huurwoningen. De resterende woningen worden als koop en/of huur aangeboden. 

Lees verder

102 nieuwe woningen in de Boerejonkerbuurt

Gepubliceerd op 7 juli 2021

Met het tekenen van de anterieure overeenkomst ‘Jonker Juffer’ is de bouw van 102 woningen in de Boerejonkerbuurt een stap dichterbij gekomen. Het gaat om het terrein tussen Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi. Daar komen 90 sociale huurwoningen, de helft daarvan is bestemd voor ouderen met een zorgvraag, en 12 koopwoningen.

Lees verder

Informatieavond nieuwe locatie OBS Kogerveldschool

Gepubliceerd op 24 juni 2021

De huidige Kogerveldschool gevestigd op Perzikkruidweg 4 in de Zaanse Kogerveldbuurt is aan vervanging toe. Het schoolgebouw is een oud gebouw en het ligt onder hoogspanningsmasten. Op de huidige locatie kan de school vanwege de hoogspanning niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie. Op woensdag 7 juli om 19.00 wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor uitleg over de voorkeurslocatie.

Lees verder

Informatieavond ontwikkeling Slachthuisstraat 67 en 67 A te Zaandam

Gepubliceerd op 24 juni 2021

Op maandag 5 juli om 19.30 organiseert het ontwikkelteam Slachthuisstraat, bestaande uit projectontwikkelaar Blauwhoed, Koers en de gemeente Zaanstad, een informatieavond voor omwonenden over de ontwikkelingen op de locatie van de Slachthuisstraat 67 en 67 A. Zij geven dan graag een toelichting over het plan en horen ook graag uw input.

Lees verder

Voortgang bouw project Oostzijderpark

Gepubliceerd op 23 juni 2021

Het gaat hard met de bouw van het 1e Blok (A) naast Station Kogerveld. Woensdag 16 juni was voor bouwbedrijf Heddes een belangrijke dag. De volledige keldervloer van 1400m3 beton moest op één dag gestort worden. Daar waren zo’n 100 betonmixers voor nodig. De weergoden moesten de bouwers ook goed gezind zijn. Teveel regen of warmte komt de betonkwaliteit niet ten goede. Om de koelte op de bouwplaats te behouden en uitdroging van het cement te voorkomen stonden er grote nevelmachines rondom de bouwput opgesteld. Op de foto zijn deze nevelmachines goed zichtbaar.

Lees verder

Hofwijk meet en greet

Gepubliceerd op 22 juni 2021

In de Hofwijk wordt elke maand een ontmoeting met de buurt georganiseerd. Daar kun je meepraten over de buurt. Je kunt je wens of initiatief bespreken of gewoon komen om te horen wat er speelt en leeft in de buurt.

Lees verder

Voorbereiding van een milieueffectrapportage

Gepubliceerd op 3 juni 2021

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk als onderdeel van het programma MAAK.Zaanstad flink ontwikkelen en veranderen. Er komen nieuwbouwprojecten in de verschillende buurten en bestaande en deels verouderde panden worden veranderd naar nieuwe woonwijken. Er komt meer en beter openbaar vervoer, maatschappelijke en commerciële voorzieningen en een vernieuwd sportpark.

Lees verder

Zwembad De Slag stap dichterbij realisatie

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het nieuwe zwembad krijgt een plek op het nieuwe en nog te ontwikkelen multifunctionele sportcomplex Hoornseveld

Lees verder

Project Paltrok

Gepubliceerd op 6 april 2021

Op de hoek van de Zaanse Paltrokstraat en de Scholtenstraat - waar op dit moment de bedrijfsgebouwen van Holleman en Schoen staan – komt een nieuwe ontwikkeling met de naam Paltrok.

Lees verder

Bestemmingsplan Sportpark Hoornseveld

Gepubliceerd op 1 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor sportpark Hoornseveld. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Wessel Breunesse: ‘Mooi dat we weer een stap hebben gezet in de ontwikkeling van deze prachtige plek in Zaanstad om te sporten en recreëren. We willen zo kwaliteit toevoegen aan de stad, met veel groen en ruimte voor water.’ Het bestemmingsplan gaat ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Lees verder

Update Oostzijderpark: wat is er nu te zien?

Gepubliceerd op 1 april 2021

De bouw van blok A, de woontoren naast Station Kogerveld met ca.170 stuks middendure huurwoningen en een commerciële plint, vordert gestaag. Na de jaarwisseling is door aannemer Heddes de eerste paal geslagen. Tijdens de vorstperiode heeft het werk door de bevroren ondergrond kortstondig stilgelegen, maar inmiddels is het hele plangebied voor Fase I van de nieuwe Regenboogwijk een grote zandvlakte. Het luchtshot, gemaakt in opdracht van Oostzijderpark BV (ontwikkelcombinatie: Ontwikkeladviseur BV & Timpaan Hoofddorp BV), laat dit goed zien.

Lees verder

Nieuwe ophaalbrug Haaldersbroek in gebruik

Gepubliceerd op 29 maart 2021

De nieuwe ophaalbrug tussen het Kalf en het Haaldersbroek in Zaandam is klaar. De gemeente moest de oude brug vervangen, omdat die in slechte staat was. De afgelopen maanden konden wandelaars, voetgangers en auto’s over een noodbrug.

Lees verder

Broedplaats De Hellema werkt samen met theatermakers en horecavedetten

Gepubliceerd op 29 maart 2021

Theater, voorstellingen, concerten, exposities en ontmoetingen plus een hapje en een drankje. Het Motorblok, bestaande uit professionele theatermakers en horeca-vedetten, ontwikkelt binnen Broedplaats De Hellema in de Kogerveldwijk, de komende maanden een culturele hotspot met laagdrempelige horeca.

Lees verder

Kap bomen Hoornseveld

Gepubliceerd op 3 maart 2021
Afbeelding
We zijn druk bezig met de plannen voor het vernieuwde Sportpark Hoornseveld. Het sportpark krijgt vanaf 2024 nieuwe voetbalvelden, tennisbanen en padelbanen. Ook verhuist zwembad De Slag naar het nieuwe sportpark. 
Om het gebied klaar te maken voor de toekomst moeten we helaas 576 van de 1288 bomen kappen. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. We planten alle gekapte bomen op het sportpark zelf terug.
Lees verder

Bijeenkomst concept spelregelkaart 25 februari 2021

Gepubliceerd op 19 februari 2021

De spelregelkaart wordt een concrete uitwerking van het Perspectief Kogerveldwijk 2040.  Op basis van verschillende themasessies ligt er nu een concept spelregelkaart. Donderdag 25 februari, tijdens een online bijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur nodigen we u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over de concept spelregelkaart voor Kogerveldwijk. 

Lees verder

Terug- en vooruitblik vanuit het projectteam

Gepubliceerd op 16 december 2020

2020 was een bijzonder jaar. Hoewel overvallen door het coronavirus, werd er door het projectteam  stug doorgewerkt aan de toekomstvisie van  Kogerveldwijk: een wijk maken waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken.  Een aantal collega’s, die werken in en voor de Kogerveldwijk, kijken terug op hun hoogtepunt voor de wijk in 2020, en kijken vooruit naar 2021.

Lees verder

Officieel startschot voor nieuwbouwproject Oostzijderveld

Gepubliceerd op 16 december 2020

Deze week gaf de ontwikkelcombinatie Oostzijderpark BV (Timpaan en Ontwikkeladviseur) het officiële startschot van nieuwbouwproject Oostzijderpark te Zaandam. Op de voormalige sportvelden komen ruim 500 woningen. Bij de gelegenheid was er een speciale rol voor de Voedselbank Zaanstreek.

Lees verder

Toelichting op concept-visie stationsgebied Kogerveld: 12 januari 2020, 19.00 uur

Gepubliceerd op 14 december 2020

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveld. In de visie beschrijven we hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie. 

Lees verder

Geld van gemeente voor ontwikkeling Hemmes

Gepubliceerd op 14 december 2020

De gemeenteraad heeft besloten om in totaal € 370.000,- te investeren in de bouw van de eerste molen op schiereiland de Hemmes. Het gaat om € 170.000,- in 2021 en € 200.000,- in 2022.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Sportpark Hoornseveld ter inzage

Gepubliceerd op 26 november 2020
Afbeelding

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor Sportpark Hoornseveld. Op het Sportpark is ruimte gecreëerd voor diverse sportverenigingen en ook zwembad De Slag komt naar het sportpark. Het huidige zwembad in Zaandam Zuid is aan vervanging toe.  Door efficiënt met de beschikbare ruimte voor sportvoorzieningen, komt er op andere plekken in Zaandam ruimte voor woningbouw. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd.


Lees verder

Groen licht voor eerste woningen Oostzijderpark

Gepubliceerd op 5 november 2020

195 woningen, horeca, kantoorruimte en een parkeergarage. Het college verleent de omgevingsvergunning voor het bouwen van de eerste twee bouwblokken van fase 1 van het Oostzijderpark. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Mooi dat er nu vaart zit in de ontwikkeling van deze groene wijk. Op naar de eerste paal wat mij betreft!’

Lees verder

Woningbouwimpuls van het Rijk: waar wordt het aan besteed?

Gepubliceerd op 26 oktober 2020

Gemeente Zaanstad heeft in september 2020 een forse financiële bijdrage ontvangen vanuit de woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Ministerie heeft door het hele land 27 projectaanvragen gehonoreerd, waarvan twee in de gemeente Zaanstad: Kogerveldwijk (1.733 woningen) en Zaandam-Centrum (4.274 woningen). Zaanstad krijgt van het Rijk voor de Kogerveldwijk een bijdrage van €11,6 miljoen.

Lees verder

Helpt u ons het toekomstbeeld van Kogerveldwijk verder uit te werken?

Gepubliceerd op 9 oktober 2020

We zoeken een groep betrokken mensen die samen met ons een aantal onderwerpen uit het Perspectief, het toekomstbeeld van Kogerveldwijk, verder wil uitwerken. We willen u graag een aantal zaken voorleggen en zijn benieuwd welke ideeën u heeft over deze onderwerpen. Met de informatie die u ons geeft, werken we verder aan een prettige, leefbare wijk.

Lees verder

Werkbezoek college BenW aan Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 9 oktober 2020
Afbeelding

Op 22 september bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan de Kogerveldwijk. De ronde ging via het station naar vorig jaar geheel opgeknapte Zilverschoonplein en van de nieuwe voetgangersoversteek naar de boulderhal in Broedplaats de Hellema.

Lees verder

Hollandse Luchten

Gepubliceerd op 9 oktober 2020

Op dinsdag 8 september vond de eerste dataverkenning van Hollandse Luchten Kogerveld plaats. Door de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 werd het een online bijeenkomst. Deelnemers uit buurt kwamen samen met de Gemeente Zaanstad, TNO, het RIVM, de GGD Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en Waag bij elkaar om de eerste data van Kogerveld te verkennen.

Lees verder

Goede opkomst inloopmiddag Hemmes

Gepubliceerd op 8 oktober 2020

Op zaterdagmiddag 26 september organiseerde de Hemmesgroep een inloopmiddag over hun plannen om molen de Zaadzaaijer op het Zaanse schiereiland de Hemmes te bouwen. De inloopmiddag vond plaats nabij de locatie waar de molen moet gaan komen. De belangstelling was groot. Er zijn ruim 90 belangstellenden langsgekomen

Lees verder

Jonker Juffer

Gepubliceerd op 8 oktober 2020

Woningcorporatie ZVH heeft plannen om aan de Jufferstraat en het Jonkerplantsoen ruim 100 woningen te bouwen. Daarvan zal het grootste deel uit sociale huurwoningen bestaan. Op maandag 7 september heeft ZVH de plannen tijdens een digitale bewonersavond toegelicht. Via een livestream konden aanwezigen via whatsapp vragen stellen en opmerkingen maken, die meteen behandeld werden.

Lees verder

Woningbouwimpuls van het Rijk: Zaanstad krijgt € 20,5 miljoen

Gepubliceerd op 14 september 2020

Het college van Zaanstad is trots en dankbaar voor een forse financiële bijdrage vanuit de woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door het hele land zijn er 27 toegekende projecten, waarvan twee in de gemeente Zaanstad: Kogerveldwijk (1.733 woningen) en Zaandam-Centrum (4.274 woningen). Om deze woningen versneld te kunnen realiseren, krijgt Zaanstad van het Rijk een bijdrage van € 20,5 miljoen.

Lees verder

Groen licht voor ruim 500 woningen Oostzijderveld

Gepubliceerd op 3 september 2020

Het  bestemmingsplan Oostzijderveld, gelegen tussen de Prins Bernhardweg, de Heijermansstraat, de spoorlijn tussen Zaandam en Purmerend en het Gouw, is door de gemeenteraad vastgesteld.  Onderdeel van dit plan is de nieuwbouwlocatie Oostzijderpark fase 1. Op deze plek mogen 534 woningen worden gebouwd. Naast de woningen komt er plek voor onder andere een grand café/restaurant en een kinderdagverblijf.

Lees verder

Acht weken lang workshops bij het CruyffCourt in Kogerveld

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

Van 2 september t/m 21 oktober worden op en rond het CruyffCourt in Kogerveld, Zaandam, wekelijks zes, uiteenlopende workshops georganiseerd. Steeds van 14:30-16 uur, voor kinderen van 6 t/m 13 jaar uit de wijk en de omgeving. Inclusief een feestelijke start en afronding! Bij de aftrap geeft de wereldberoemde straatvoetballer Edward van Gils van Streetkings een demo. En er is muziek en een freerun-demo. Wees welkom en kom langs om een kijkje te nemen.

Lees verder

Visie voor het stationsgebied Kogerveldwijk in ontwikkeling

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveldwijk. In de visie beschrijven we hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie. Hun ervaring willen we meenemen, zodat we weten dat we doen, wat de betrokkenen goed vinden.

Lees verder

Woningbouwproject Jufferstraat

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

Woningcorporatie ZVH werkt aan het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen in de Jufferstraat. De afgelopen periode zijn er plannen gemaakt om de bedrijven aan de Jufferstraat, de HG Scholtenstraat en het Jonkerplantsoen te vervangen door een woningbouwproject. Dit verkleint het woningtekort in Zaandam en maakt de Boerejonkerbuurt een prettiger woonomgeving. Omwonenden zijn welkom bij een online informatiebijeenkomst van ZVH op maandag 7 september a.s. vanaf 20.00 uur.

Lees verder

Inloopmiddag de Hemmes 26 september van 15.00-17.00 uur

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

Er zit beweging in de herontwikkeling van de Hemmes. In juni heeft de Gemeenteraad positief gestemd over de herbouw van molen De Zaadzaaijer. Zaterdag 26 september organiseert de Hemmesgroep een inloopmiddag om omwonenden te informeren over de fase van planontwikkeling.

Lees verder

Hollandse Luchten Kogerveld: de eerste data-analyse op 8 september

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

In februari is een betrokken groep bewoners van Kogerveld gestart met Hollandse Luchten. De eerste data zijn verzameld en geanalyseerd. Op dinsdag 8 september om 19:00 uur deelt de GGD Amsterdam, het RIVM en TNO online de eerste inzichten uit de verzamelde data.

Lees verder

Oversteek Doctor H.G.Scholtenstraat verbetert Aldi en Lidl beter bereikbaar

Gepubliceerd op 15 juli 2020

Tijdens een buurtwandeling in Kogerveld kwam naar voren dat de oude oversteek als onveilig werd ervaren. De nieuwe inrichting is voor alle weggebruikers een verbetering. De oversteek werd op 9 juli geopend en weer in gebruik genomen.

Lees verder

Aanvraag bij het Rijk voor bouw nieuwbouwwoningen

Gepubliceerd op 9 juli 2020

Het college heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk. Het gaat om een bijdrage van € 26,5 miljoen uit de Woningbouwimpuls-regeling. Het geld is nodig voor de bouw 6.000 nieuwbouwwoningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum. Daarnaast wil het college investeren in maatregelen om de stikstof terug te dringen. Dit om nóg meer bouwprojecten uit te voeren. In het najaar wordt bekend of het ministerie de aanvraag toekent. 

Lees verder

Visie voor het stationsgebied Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 9 juli 2020

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveldwijk. In de visie beschrijven we hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien.

Lees verder

750 woningen op en rond historisch Kan Palen terrein

Gepubliceerd op 7 juli 2020
Afbeelding

In Hofwijk Noord (Kogerveldwijk) komen 750 woningen op en rond het Kan Palen terrein. Het college en Kan Houtverduurzaming BV hebben op 2 juli een Anterieure Overeenkomst gesloten. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar.

Lees verder

Hofwijk: twee vernieuwde speeltuinen en veel meer groen

Gepubliceerd op 7 juli 2020

Woensdag 1 juli werd de Hofwijk feestelijk geopend door Wethouder Openbare Ruimte en Sport, Gerard Slegers. Met de inbreng van inwoners én de kinderen uit de buurt is de wijk opgeknapt: twee vernieuwde speeltuinen en veel meer groen. Meer geur, kleur en beleving! Bekijk hieronder de film van de feestelijke opening.


Lees verder

Strategienota Kogerveldwijk: 2.000 nieuwe woningen in de komende 20 jaar

Gepubliceerd op 18 juni 2020

In de Kogerveldwijk vindt de komende twintig jaar een grote transformatie plaats met 2.000 nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen zoals scholen en ontmoetingsplekken, een mooi opgeknapte openbare ruimte en beter openbaar vervoer. Door leegstand op bestaande bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte voor de bouw van 2.000 woningen. Dit zijn tussen de 600-750 sociale huurwoningen, 300-375 middeldure huurwoningen en 1.100-1.375 koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Lees verder

Praat mee over de toekomst van het stationsgebied

Gepubliceerd op 20 mei 2020

De Kogerveldwijk gaat de komende jaren flink veranderen. Het woningaantal zal meer dan verdubbelen. Het gebied rondom station Kogerveld willen we veranderen in een goed bereikbare en prettige plek om te wonen, te werken, te verblijven en te reizen. Wat daarvoor nodig is willen we graag met inwoners uit de buurt bespreken. Pas daarna gaan we beslissen hoe we aan de slag gaan in het stationsgebied.

Lees verder

Groen in de Hofwijk aangepakt

Gepubliceerd op 20 mei 2020
Afbeelding

Het begon allemaal met een buurtschouw begin 2018. Een aantal bewoners gaven toen aan mee te willen praten over het groen in de wijk. Na diverse bijeenkomsten zijn er in 2019 plantenbakken geplaatst, is er een bloemenlint aangelegd, zijn de boomspiegels opgefleurd en zijn er spelelementen en zitgelegenheid aan de wijk toegevoegd.  

Lees verder

Speeltuinen in de Hofwijk aangepakt

Gepubliceerd op 20 mei 2020
Afbeelding

De Hofwijk heeft twee speeltuinen die onlangs compleet zijn vernieuwd. De speeltuin bij het Hof van Holland en een speeltuin bij Hof van Zaenden. De gemeente kreeg hierbij hulp van  kinderen en hun ouders, om zo samen tot de tofste speelplekken te komen.

Lees verder

Aanpassen oversteek Aldi en Lidl

Gepubliceerd op 20 mei 2020

De oversteek vanuit de wijk richting de supermarkten, wordt door de buurt als onveilig ervaren. Dit kwam naar voren tijden de buurtwandeling in Kogerveld. Ook de inrit van de supermarkten kon worden verbeterd. De gemeente en de supermarkten zijn daarom met elkaar in overleg gegaan om deze oversteek en inrit samen aan te passen.

Lees verder

Architect nieuw te bouwen zwembad De Slag bekend 

Gepubliceerd op 19 februari 2020
Afbeelding

Wethouder Sport, Gerard Slegers, heeft de architect van zwembad De Slag bekend gemaakt: VenhoevenCS architecture+urbanism. De schetsen die zij aanleverden, sluiten het beste aan bij de voorwaarden die door de gemeente waren meegegeven. Ook is de locatie van het zwembad bekend gemaakt. Na een zorgvuldige afweging is besloten dat het zwembad in het midden van het sportpark Hoornseveld gebouwd wordt.

Lees verder

Provincie maakt geld vrij voor Hofwijk Noord

Gepubliceerd op 18 februari 2020

De provincie maakt ruim € 4 miljoen vrij om de woningbouw op twee voormalige bedrijventerreinen (Hofwijk Noord en de Mauritsbuurt) vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam mogelijk te maken. Bij Hofwijk Noord gaat het om een subsidie van € 3.225.000.

Lees verder

Bomenkap langs Heijermansstraat voor Oostzijderpark

Gepubliceerd op 10 februari 2020

In de week van 10 februari worden de bomen langs de Heijermansstraat weggehaald. De bomen worden gekapt ter voorbereiding van het kruispunt  op de Heijermansstraat dat voor de nieuwe woonwijk wordt aangelegd. De nieuwe kruising op de Heijermansstraat moet klaar zijn voordat de woningen gebouwd gaan worden.

Lees verder

Initiatieven in Kogerveldwijk: woningen Jufferstraat

Gepubliceerd op 29 januari 2020
Afbeelding

Woningcorporatie ZVH heeft plannen om ruim 100 woningen te bouwen in de Jufferstraat bij het Jonkerplantsoen. De huidige bebouwing gaat hiervoor gesloopt worden. Er wordt nu gekeken hoeveel woningen mogelijk zijn, wat voor type woningen en het aantal parkeerplaatsen.

Lees verder

Update Oostzijderpark

Gepubliceerd op 29 januari 2020
Afbeelding

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State staan bouwvergunningen en bestemmingsplannen onder druk. Er is nu een landelijke discussie gaande over de rekenmethodiek van stikstofuitstoot. Hierdoor loopt het project Oostzijderpark vertraging op, net als vele andere projecten in Zaanstad. 

Lees verder

Eerste bijeenkomst pilot Hollandse Luchten 4 februari 2020

Gepubliceerd op 29 januari 2020
Afbeelding

Maakt u zich zorgen over de gezondheids- en milieueffecten van de uitstoot van verkeer rondom de wegen A8 en A7? U kunt helpen bij het meten van de luchtkwaliteit bij u in de buurt.

Lees verder

Parkeeronderzoek Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 29 januari 2020
Afbeelding

Op donderdag 6 en dinsdag 11 februari vindt een parkeeronderzoek plaats in de Kogerveldwijk. Hiervoor gaat een bureau verschillende tellingen doen in het gebied tussen het spoor, de A8 en een deel van Kogerveld.

Lees verder

Aanpak verkeersknelpunt Guisweg

Gepubliceerd op 29 januari 2020
Afbeelding

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. Een weg onder het spoor door blijkt de best mogelijke oplossing.

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl