Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

Voortgang Ruimtelijk Programma van Eisen voor Oostzijderpark (fase 2)

Gepubliceerd op 15 februari 2024

Op 21 november 2023 organiseerde de gemeente Zaanstad een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het Oostzijderpark fase 2. We presenteerden hier het concept voor het Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE). Hierin staan de eisen en wensen voor de nieuwbouw, zoals de woningen en voorzieningen. Omwonenden konden de plannen bekijken en hun vragen en opmerkingen aan ons meegeven.

Lees verder

Ruimtelijk Programma van Eisen Hondemanstraat

Gepubliceerd op 11 januari 2024

Op 9 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het RPvE Hondemanstraat. Het RPvE beschrijft waar het project Hondemanstraat aan moet voldoen en hoe het plan er uit kan komen te zien. Denk bijvoorbeeld aan voorwaarden voor duurzaamheid en parkeren. Vervolgstap is dat de raad een reactie gaat geven op het RPvE, met mogelijk aanvullingen voor de verdere uitwerking’ We verwachten dat het RPvE op 25 januari of 1 februari in de vergadering van het Zaanstad Beraad wordt besproken. Omwonenden hebben dan ook de mogelijkheid om in te spreken. Voor meer informatie hierover, zie Dashboard: https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl.

Lees verder

Omgevingsvergunning elektriciteitsstation

Gepubliceerd op 20 december 2023

Begin december heeft Liander een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding en verplaatsing van het elektriciteitsstation. In deze aanvraag vraagt Liander de gemeente het bestemmingsplan te wijzigen, zodat het elektriciteitsstation op de locatie aan de Dovenetelweg kan komen. De aanvraag is door de gemeente ontvangen en gaan we beoordelen.

Lees verder

Voortgang Uitwerkingsregels Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 20 december 2023

Voor de Kogerveldwijk hebben we met behulp met ideeën uit de wijk uitwerkingsregels gemaakt. Hiermee willen we alle ontwikkelingen wijk goed op elkaar af te stemmen. Naast woningen komen er ook nieuwe voorzieningen en openbare ruimte opnieuw inrichten. Afgelopen zomer lagen deze regels ter inzage.

Lees verder

Bouwen in de Boerejonkerbuurt

Gepubliceerd op 20 december 2023

De Kogerveldwijk gaat groeien. Er komen woningen en voorzieningen, de openbare ruimte wordt aangepakt en de bereikbaarheid verbetert. Vooral in de Boerejonkerbuurt komen er de komende jaren veel woningen bij. Veel nieuwbouwontwikkelingen gaan in 2024 over op de uitvoering. 

Lees verder

Camperplaatsen aan de Doctor H.G. Scholtenstraat

Gepubliceerd op 18 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad heeft 4 december 2023 besloten het Ontwerpbestemmingsplan Camperplaatsen Dr. H.G. Scholtenstraat vrij te geven voor inzage. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het in de toekomst mogelijk een camperplaats voor maximaal 60 campers te realiseren aan de Doctor H.G. Scholtenstraat. Hiermee wordt de overlast in de wijk(en) tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd de overnachting van campereigenaren op een professionele manier mogelijk gemaakt.

Lees verder

Paltrok Zaandam: Rochdale heeft getekend voor 106 sociale huurwoningen

Gepubliceerd op 29 november 2023

Ontwikkelaar Blue Banner Red, aannemingsbedrijf Kuin en woningcorporatie Rochdale hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van 106 huurwoningen in het project Paltrok Zaandam. Het betreft 73 sociale huurwoningen en 33 huurwoningen in het middensegment. Het project gaat in totaal uit 236 woningen bestaan. Naast de woningen die aan Rochdale zijn verkocht, worden nog 130 woningen in de koop- en vrijehuursector gerealiseerd in de tweede fase.

Lees verder

Ruim € 10 miljoen subsidie voor 5 Zaanse woningbouwprojecten

Gepubliceerd op 22 november 2023
Afbeelding

Zaanstad krijgt ruim € 10 miljoen van het Rijk voor vijf woningbouwprojecten: Mauritsstraat 4-10, Houthavenkade, TIMBR, Centrum Westerkoog en Paltrok. In totaal gaat het bij deze projecten om 1.293 woningen, waarvan 895 betaalbaar voor lage- en middeninkomens. De bijdrage komt uit de rijksregeling ‘Startbouwimpuls’ (SBI). 

Lees verder

Startnotitie Hofwijk Noord fase 3 naar de gemeenteraad

Gepubliceerd op 16 november 2023

Het college legt de startnotitie Hofwijk Noord fase 3 voor aan de gemeenteraad. Drie grondeigenaren willen dit gebied ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen het spoor en Hof van Zaenden, de Heijermansstraat en de Zaan in de Kogerveldwijk in Zaandam. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Er ligt een flinke ambitie met de bouw van appartementen, commercieel vastgoed en maatschappelijke functies. Met deze startnotitie begint de gezamenlijke verkenning hoe we hier een wijk kunnen ontwikkelen met groene ruimte om buiten te zijn.

Lees verder

Informatieavond Oostzijderpark Fase 2

Gepubliceerd op 7 november 2023
Afbeelding

Op dinsdag 21 november organiseert de gemeente Zaanstad een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het Oostzijderveld fase 2 in Zaandam. De locatie grenst aan het Oostzijderpark fase 1 waar nu volop wordt gebouwd. Tussen 17.00 en 19.00 uur bent u van harte welkom in de Jozefkerk in Zaandam, naast station Zaandam Kogerveld. U kunt op elk gewenst tijdstip binnen lopen. 

Lees verder

Sloop gestart aan de Augustusbloemweg in Zaandam

Gepubliceerd op 6 november 2023
Afbeelding

Aan de Augustusbloemweg in Kogerveld is De BedrijvigeBij gestart met de renovatie en verduurzaming van de M.L. Kingschool. De school wordt verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. De slopers zijn op dit moment druk bezig met het verwijderen van een groot deel van de indeling en een deel van het dak. 

Lees verder

Voortgang vernieuwing Hondemanstraat

Gepubliceerd op 2 november 2023
Afbeelding

Rochdale is bezig met een plan voor vernieuwing van hun 59 sociale huurwoningen aan de Hondemanstraat, Boerejonkerstraat, Oostzijde en Slachthuisstraat in Zaandam. De 15 eengezinswoningen aan de noordkant van de Boerejonkerstraat blijven behouden en worden opgeknapt. De overige 44 woningen worden vanaf november 2023 gesloopt. Deze werkzaamheden starten half november 2023. Rochdale wil voor de gesloopte woningen ongeveer 90 nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

Lees verder

Principebesluit elektriciteitsstation

Gepubliceerd op 23 oktober 2023
Afbeelding

Op 17 oktober 2023 heeft het College van B&W met een Principebesluit ingestemd om mee te werken aan de uitbreiding en verplaatsing van het elektriciteitsstation in de Kogerveldwijk. Dit is nodig omdat de vraag naar elektriciteit groeit. Liander, netwerkbeheerder in onder meer Noord-Holland, wil met een nieuw elektriciteitsstation aan deze energievraag voldoen. Tegen dit besluit van het college is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Lees verder

Verkoop van eerste 10 BKZ-woningen Oostzijderpark rond

Gepubliceerd op 16 oktober 2023
Afbeelding

De eerste tien Betaalbare Koopwoningen Zaanstad voor starters zijn verkocht. Gisteren maakten de kopers kennis met elkaar op de bouwplaats van Oostzijderpark in Kogerveldwijk. Eind 2024 kunnen zij verhuizen naar hun nieuwe woning. Zaanstad heeft maatregelen genomen zodat er speciaal voor Zaanse starters met een laag middeninkomen betaalbare koopwoningen op de markt komen.

Lees verder

Sloop pand kinderdagverblijf Fleurig

Gepubliceerd op 6 oktober 2023

De sloop van het pand waarin kinderdagverblijf Fleurig tot voor kort zat is begonnen. Bij het vertrek van Fleurig was het altijd al de bedoeling om het pand te slopen, in verband met de leeftijd en staat waarin het zich bevond. De sloop staat daarmee los van de realisatie van het nieuwe elektriciteitsstation. Met het vertrek van het kinderdagverblijf is de locatie wel beschikbaar gekomen voor de realisatie van het elektriciteitsstation.

Lees verder

Dronevluchten in de Boerejonkerbuurt

Gepubliceerd op 18 augustus 2023
Afbeelding

Eind augustus en begin september gaat de gemeente opnames laten maken met een drone in de Boerejonkerbuurt. Deze dronevluchten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf om een volledig 3D-model van het gebied te maken. Dit stelt de gemeente in staat om nieuwbouwprojecten in 3D in de wijk weer te geven. Het doel van deze dronemeting is om het gebied nauwkeurig en veilig in kaart te brengen. Zo krijgen we beter inzicht in het terrein.

Lees verder

Start bouw blok F Oostzijderpark fase 1

Gepubliceerd op 27 juli 2023

Direct na de bouwvakantie van 2023 start aannemer Heddes met de bouw van Blok F in Oostzijderpark fase 1. Dit blok bestaat uit 73 sociale huurwoningen. Rochdale wordt eigenaar van het pand. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. De verwachting is dat al voor de zomer van 2024 de nieuwe bewoners hun woning kunnen betrekken

Lees verder

Uitwerkingsregels Kogerveldwijk ter inzage t/m 6 augustus 2023

Gepubliceerd op 26 juni 2023

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink veranderen. Misschien ook bij u in de buurt. Er komen ruim 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten en er komt meer en beter openbaar vervoer. Ook komen er nieuwe voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark. Om te zorgen dat alle ontwikkelingen in samenhang verlopen zijn er uitwerkingsregels opgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze vrijgegeven voor inzage.

Lees verder

Open Deuren Route Kogerveld 7 juni

Gepubliceerd op 31 mei 2023
Afbeelding

Een kijkje nemen bij de vele verenigingen en bedrijven die de wijk Kogerveld een warm hart toedragen? Woensdag 7 juni is daar de perfecte dag voor! Van 16.00 tot 20.00 uur openen tientallen organisaties deze dag hun deuren voor (toekomstige) buurtbewoners. Zo verbinden we de buurt en omgeving. Want een wijk is meer dan wonen alleen.

Lees verder

Update locatieonderzoek tweede Agora-basisschool

Gepubliceerd op 31 mei 2023
Afbeelding

De Kogerveldwijk gaat de komende jaren flink groeien. Er komen veel  woningen bij, waardoor ook extra maatschappelijke voorzieningen nodig zijn in de Kogerveldwijk, zoals een basisschool. De gemeente is nu samen met het schoolbestuur van Agora, die de nieuwe school wil gaan bouwen, een zoektocht gestart naar een locatie voor de nieuwe basisschool in de Hofwijk of Boerejonkerbuurt. Hiervoor is een perceel nodig met een grootte van minimaal 3.000 m2.

Lees verder

WeggeefHuis in Kogerveld

Gepubliceerd op 30 mei 2023
Afbeelding

Vanaf 5 juni is het Zaans Toneelhuis aan de Cornelis van Uitgeeststraat elke maandag van 11.00 tot 14.00 uur een WeggeefHuis. Buurtbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten voor een gesprek en een spelletje. De koffie en thee staat voor iedereen klaar.

Lees verder

Circulaire sloop Jonker Juffer gestart

Gepubliceerd op 26 mei 2023
Afbeelding

Het bedrijf New Horizon is verantwoordelijk voor de sloop van de gebouwen op het terrein Jonker Juffer. New Horizon is gespecialiseerd in circulaire sloop. Ze noemen dat oogsten: het ontmantelen of demonteren van een gebouw. Ze ontmantelen gebouwen met als doel zoveel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. De werkzaamheden zijn half mei 2023 gestart en duren tot september 2023.

Lees verder

Informatiebijeenkomst nieuwbouwlocatie Hilko op 16 mei 2023

Gepubliceerd op 4 mei 2023
Afbeelding

Op de plaats waar nu nog de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning staat, verrijst in de toekomst een nieuwe woonbuurt: Hilko. Deze nieuwbouwlocatie, wordt een nieuwe woonbuurt langs de Zaan in Zaandam. Met appartementen en eengezinswoningen. AM ontwikkelt op deze locatie samen met woningstichting Rochdale circa 100 woningen, met een mix van woningtypen in allerlei prijsklassen.

Lees verder

Ontwikkeling bestemmingsplan Kan aan de Zaan

Gepubliceerd op 10 maart 2023
Afbeelding

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor Kan aan de Zaan vastgesteld. Het wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Het terrein rond Kan Palen gaat veranderen. Vanaf 2025 komt hier een prettige en levendige stadswijk. Met ongeveer 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens. Dat is de ambitie die de gemeenteraad heeft vastgelegd in het gebiedsperspectief voor de Kogerveldwijk.

Lees verder

Kogerveld in woord en beeld

Gepubliceerd op 21 december 2022

In Kogerveld worden ruim 2.500 woningen gebouwd. De wijk is volop in ontwikkeling. Er komen veel bouwprojecten bij en dus ook veel nieuwe inwoners. Geïnteresseerden in een nieuwbouwwoning zijn benieuwd wat voor wijk Kogerveld is. Bouwende partijen vertellen dan dat de wijk een eigen NS-station heeft, welke buurten er zijn en dat alle buurten aan het water liggen van de Zaan of de Gouw. 

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl