Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

Dronevluchten in de Boerejonkerbuurt

Gepubliceerd op 18 augustus 2023
Afbeelding

Eind augustus en begin september gaat de gemeente opnames laten maken met een drone in de Boerejonkerbuurt. Deze dronevluchten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf om een volledig 3D-model van het gebied te maken. Dit stelt de gemeente in staat om nieuwbouwprojecten in 3D in de wijk weer te geven. Het doel van deze dronemeting is om het gebied nauwkeurig en veilig in kaart te brengen. Zo krijgen we beter inzicht in het terrein.

Lees verder

Start bouw blok F Oostzijderpark fase 1

Gepubliceerd op 27 juli 2023

Direct na de bouwvakantie van 2023 start aannemer Heddes met de bouw van Blok F in Oostzijderpark fase 1. Dit blok bestaat uit 73 sociale huurwoningen. Rochdale wordt eigenaar van het pand. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. De verwachting is dat al voor de zomer van 2024 de nieuwe bewoners hun woning kunnen betrekken

Lees verder

Uitwerkingsregels Kogerveldwijk ter inzage t/m 6 augustus 2023

Gepubliceerd op 26 juni 2023

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink veranderen. Misschien ook bij u in de buurt. Er komen ruim 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten en er komt meer en beter openbaar vervoer. Ook komen er nieuwe voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark. Om te zorgen dat alle ontwikkelingen in samenhang verlopen zijn er uitwerkingsregels opgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze vrijgegeven voor inzage.

Lees verder

Open Deuren Route Kogerveld 7 juni

Gepubliceerd op 31 mei 2023
Afbeelding

Een kijkje nemen bij de vele verenigingen en bedrijven die de wijk Kogerveld een warm hart toedragen? Woensdag 7 juni is daar de perfecte dag voor! Van 16.00 tot 20.00 uur openen tientallen organisaties deze dag hun deuren voor (toekomstige) buurtbewoners. Zo verbinden we de buurt en omgeving. Want een wijk is meer dan wonen alleen.

Lees verder

Update locatieonderzoek tweede Agora-basisschool

Gepubliceerd op 31 mei 2023
Afbeelding

De Kogerveldwijk gaat de komende jaren flink groeien. Er komen veel  woningen bij, waardoor ook extra maatschappelijke voorzieningen nodig zijn in de Kogerveldwijk, zoals een basisschool. De gemeente is nu samen met het schoolbestuur van Agora, die de nieuwe school wil gaan bouwen, een zoektocht gestart naar een locatie voor de nieuwe basisschool in de Hofwijk of Boerejonkerbuurt. Hiervoor is een perceel nodig met een grootte van minimaal 3.000 m2.

Lees verder

WeggeefHuis in Kogerveld

Gepubliceerd op 30 mei 2023
Afbeelding

Vanaf 5 juni is het Zaans Toneelhuis aan de Cornelis van Uitgeeststraat elke maandag van 11.00 tot 14.00 uur een WeggeefHuis. Buurtbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten voor een gesprek en een spelletje. De koffie en thee staat voor iedereen klaar.

Lees verder

Circulaire sloop Jonker Juffer gestart

Gepubliceerd op 26 mei 2023
Afbeelding

Het bedrijf New Horizon is verantwoordelijk voor de sloop van de gebouwen op het terrein Jonker Juffer. New Horizon is gespecialiseerd in circulaire sloop. Ze noemen dat oogsten: het ontmantelen of demonteren van een gebouw. Ze ontmantelen gebouwen met als doel zoveel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. De werkzaamheden zijn half mei 2023 gestart en duren tot september 2023.

Lees verder

Informatiebijeenkomst nieuwbouwlocatie Hilko op 16 mei 2023

Gepubliceerd op 4 mei 2023
Afbeelding

Op de plaats waar nu nog de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning staat, verrijst in de toekomst een nieuwe woonbuurt: Hilko. Deze nieuwbouwlocatie, wordt een nieuwe woonbuurt langs de Zaan in Zaandam. Met appartementen en eengezinswoningen. AM ontwikkelt op deze locatie samen met woningstichting Rochdale circa 100 woningen, met een mix van woningtypen in allerlei prijsklassen.

Lees verder

Ontwikkeling bestemmingsplan Kan aan de Zaan

Gepubliceerd op 10 maart 2023
Afbeelding

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor Kan aan de Zaan vastgesteld. Het wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Het terrein rond Kan Palen gaat veranderen. Vanaf 2025 komt hier een prettige en levendige stadswijk. Met ongeveer 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens. Dat is de ambitie die de gemeenteraad heeft vastgelegd in het gebiedsperspectief voor de Kogerveldwijk.

Lees verder

Kogerveld in woord en beeld

Gepubliceerd op 21 december 2022

In Kogerveld worden ruim 2.500 woningen gebouwd. De wijk is volop in ontwikkeling. Er komen veel bouwprojecten bij en dus ook veel nieuwe inwoners. Geïnteresseerden in een nieuwbouwwoning zijn benieuwd wat voor wijk Kogerveld is. Bouwende partijen vertellen dan dat de wijk een eigen NS-station heeft, welke buurten er zijn en dat alle buurten aan het water liggen van de Zaan of de Gouw. 

Lees verder

Bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A ter inzage 

Gepubliceerd op 20 december 2022

De gemeenteraad heeft 1 december besloten het bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A vast te stellen. Het gaat om maximaal 164 huurwoningen, waarvan 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% bestemd is voor de vrije sector. Het bestemmingsplan ligt nog tot met met 18 januari 2023 ter inzage. 

Lees verder

Voorlopige voorkeurslocatie camperplaatsen

Gepubliceerd op 20 december 2022

De voorlopige voorkeurslocatie voor een camperplaats is de speeltuin aan de Doctor H.G. Scholtenstraat. Dit is het resultaat van een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van drie zoeklocaties. Onderdeel van dit onderzoek was een  drukbezochte bijeenkomst in september dit jaar.  Onder andere de toegankelijkheid van het gebied en de afwezigheid van woningen in de omgeving gaven de doorslag.

Lees verder

Bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A naar gemeenteraad

Gepubliceerd op 9 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67a in Zaandam. Het gaat om plannen voor maximaal 164 huurwoningen, waarvan 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% vrije sectorhuurwoningen.

Lees verder

Jonker Juffer, bestemmingsplan ter inzage voor beroep

Gepubliceerd op 27 oktober 2022

Voor de locatie Jonker Juffer in de Boerejonkerbuurt heeft woningcorporatie ZVH plannen voor herontwikkeling. Het gaat om het perceel tussen de Dr. H.G. Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en de Aldi. De bestaande bebouwing gaat gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw. Er komen maximaal 104 woningen, waarvan 14 eengezinswoningen in de koopsector en 90 sociale huurwoningen. Deze plannen van ZVH zijn niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeenteraad op 13 oktober 2022 besloten om een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie vast te stellen.

Lees verder

Twee bestemmingsplannen voor de Kogerveldwijk: 340 nieuwe woningen

Gepubliceerd op 22 september 2022

Het college van B&W is akkoord gegaan met de bestemmingsplannen voor de Jonker Juffer en Paltrok, beide in de Boerejonkerbuurt als onderdeel van de Kogerveldwijk. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Dit is een mooie stap in de transformatie van de Boerejonkerbuurt naar een fijne plek om te wonen en te werken. In beide gebieden is veel aandacht voor een groene omgeving en klimaatadaptatie’. Het college legt de bestemmingsplannen voor aan de gemeenteraad. Eerder lagen de plannen ter inzage.

Lees verder

Blog: Groeten uit Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 12 september 2022

'Zie ik u op de Informatiemarkt Kogerveldwijk op zaterdag 24 september? Ik ben namelijk heel benieuwd naar uw ideeën over de toekomst van Kogerveld! 

Lees verder

Informatiemarkt Kogerveldwijk 24 september 2022

Gepubliceerd op 12 september 2022

De Kogerveldwijk gaat flink veranderen. Misschien ook bij u in de buurt. Er komen 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten en er komt meer en beter openbaar vervoer. Ook komen er nieuwe voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark.

Lees verder

Locatieonderzoek camperplaatsen

Gepubliceerd op 12 september 2022

Op dinsdag 27 september wordt een bijeenkomst georganiseerd over het locatieonderzoek naar camperplaatsen. De bijeenkomst wordt gehouden tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Buurtcentrum De Bovenkruier aan de Drielse Wetering 49 te Zaandam. De presentatie begint om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst hoopt de gemeente meer inzicht te krijgen over de kansen en risico's die er zijn voor de drie overgebleven camperplaatsen uit het onderzoek.

Lees verder

Hoogste punt Oostzijderpark in Zaandam

Gepubliceerd op 9 september 2022

Op donderdag 7 september is met het plaatsen van de dakranden op de woontoren in Blok A van project Oostzijderpark in Zaandam, het hoogste punt van dit project bereikt. Een bijzondere mijlpaal voor het bouwproject. 

Lees verder

Contouren paviljoens zichtbaar op Sportpark Hoornseveld

Gepubliceerd op 9 september 2022

Het huidige Sportpark Hoornseveld verandert in een nieuw, multifunctioneel sportpark met verschillende verenigingen. In februari gingen de eerste palen de grond in en intussen zijn de contouren van de nieuwe paviljoens voor korfbalvereniging ZKV en tennisvereniging TopZ zichtbaar. De ontwerpen zijn van architectenbureau Nunc en bouwbedrijf Jan Vet doet er alles aan om de paviljoens op tijd klaar te hebben.

Lees verder

Start inschrijving 10 BKZ Starterswoningen Oostzijderpark

Gepubliceerd op 1 september 2022

Gemeente Zaanstad heeft een pakket aan maatregelen voor betaalbare koopwoningen geïntroduceerd. Een van deze maatregelen is het BKZ Startersmodel, oftewel Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.  Voor de appartementen geldt een inkomensgrens en inschrijvers dienen starter op de koopwoningmarkt te zijn. Inwoners van Zaanstad die een sociale huurwoning achterlaten hebben voorrang. In het project Oostzijderpark worden 10 BKZ starterswoningen gerealiseerd. De inschrijving voor deze 10 BKZ Starterswoningen start donderdag 1 september en loopt tot donderdag 15 september 12 uur.   

Lees verder

Plannen Slachthuisstraat 67/67A ter inzage, inloop 30 augustus

Gepubliceerd op 12 juli 2022

Van 18 augustus tot en met 28 september 2022 liggen het ontwerpbestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A en de hierbij behorende stukken ter inzage. De plannen gaan over de locatie Slachthuisstraat 67/67A in het noordelijk deel van de Boerejonkerbuurt. Er komen ongeveer 160 huurwoningen, waarvan 30% sociaal, 30% middelduur en 40% in de vrije sector. Ook is er ruimte voor ongeveer 300 m2 aan maatschappelijke voorzieningen op de begane grond aan de Dr. H.G. Scholtenstraat.

Lees verder

Terugblik inloopbijeenkomst Hofwijk Noord fase 1

Gepubliceerd op 10 juli 2022

Op dinsdag 21 juni was er in de Jozefkerk in Zaandam een inloopbijeenkomst voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden over het ontwerpbestemmingsplan Hofwijk Noord fase 1 (project Kan aan de Zaan). De inloopbijeenkomst was druk bezocht. Bewoners en ondernemers konden vragen stellen en op informatiepanelen lezen wat de plannen zijn voor de nieuwe buurt.

Lees verder

Plannen Slachthuisstraat 67/67A een stap verder

Gepubliceerd op 23 juni 2022

159 huurwoningen, waarvan 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% vrije sectorhuurwoningen. Dat zijn de plannen van Slachthuisstraat Ontwikkeling C.V., een combinatie van Koers Vastgoed en Blauwhoed, voor Slachthuisstraat 67/67A in de Boerejonkerbuurt. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Dit is echt een voorbeeldproject: een pronkstuk voor de Boerejonkerbuurt. De oude schoolgebouwen worden gesloopt en vervangen door een gebouw dat grotendeels met hout wordt gebouwd. Er komt hier veel groen met oog voor klimaatadaptatie.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Kan aan de Zaan ter inzage t/m 20 juli

Gepubliceerd op 10 juni 2022

Het ontwerpbestemmingsplan Kan aan de Zaan in Hofwijk ligt ter inzage. Het plan bevat ongeveer 750 woningen in een gevarieerd aanbod van sociale huur, betaalbare koop, middeldure huur en vrije sector woningen. Er komt plek voor aantrekkelijke horeca in een parkrand aan het water, maatschappelijke voorzieningen en uitdagende speelplekken. 

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl