Kogerveldwijk 

Toekomstbeeld 2040

Gebiedsperspectief: een beeld van de toekomst in 2040 

Analyse, Perspectief en Strategie

We werken voor alle MAAK.gebieden in Zaanstad aan een gebiedsperspectief, een toekomstbeeld voor de wijk, met een stappenplan genaamd APS. Dat staat voor Analyse, Perspectief, Strategie. Voor de Kogerveldwijk zijn al diverse stappen doorlopen. Zo is er in 2017 een Analyse gemaakt van het gebied en is in 2019 het Perspectief voor de wijk vastgesteld.  Het ideaalbeeld voor de toekomst in 2040.  Op dit moment werken we aan de Strategie. Daarin maken we duidelijk hoe we aan de slag gaan en wat ieders rol daarin is. De komende tijd wordt de buurt intensief betrokken bij de verdere uitwerking van de Strategie.

Een positieve bijdrage aan de buurt staat hierin voorop: een gevarieerd en afgewogen woningaanbod, de realisatie van commerciële en maatschappelijke voorzieningen, goede verbindingen tussen de verschillende buurten én de omliggende wijken en een mooi ingerichte, klimaatbestendige buitenruimte.

Over de wijk

Eigenlijk bestaat de Kogerveldwijk niet. De buurten Kogerveld, Boerejonkerbuurt / Slachthuisbuurt en Hofwijk hebben elk een eigen identiteit. Daarnaast zijn er ook sportvelden, en eigenlijk zou je de Oostzijde ook als apart gebiedje kunnen zien.

De buurten worden letterlijk gescheiden van de rest van de omgeving door hoofdwegen, een spoorlijn met station en water. De wijk heeft een centrale ligging en is dus goed bereikbaar. Het prachtige recreatiegebied Jagersveld ligt er naast.

In de wijk wonen ca 4.600 mensen. 

Sportpark Oostzijderveld en Hoornseveld

In de nieuwe planen voor het Sportpark Hoornseveld is ruimte gecreëerd voor diverse sportverenigingen en ook zwembad De Slag komt naar het sportpark. 
Op het eerste deel van Oostzijderveld, is woningbouw gepland. De eerste contouren zijn al zichtbaar.

Slachthuis- en Boerejonkerbuurt

De Slachthuisbuurt ligt ingeklemd tussen de Zaan, de A8, de dr HG Scholtenstraat en de spoorlijn. De buurt bestaat vooral uit woningen uit de eerste helft van de 20e eeuw en uit industrie die deels is voortgekomen uit de windmolens die hier in de 18e en 19e eeuw in groten getale stonden. 

De buurt oogt vanaf de hoofdwegen als een industrieel gebied. Pas als je er moet zijn, wordt duidelijk dat het ook een woonbuurt bevat. Het woonbuurtje is klein en mensen zijn erg betrokken bij hun buurt. Indrukwekkend is hun eigen organisatie; er is een klankbordgroep en elke straat wordt door een bewoner vertegenwoordigd.

De onderlinge samenhang heeft de laatste jaren wel onder druk gestaan door de sloop/nieuwbouw plannen. Mensen zijn hierdoor verhuisd en met het leegkomen van de panden en de dreiging van sloop is de buurt achteruit gegaan. 


Kogerveldbuurt

Kogerveld is een echte woonbuurt. Ruim van opzet, veel groene delen tussen de gebouwen en lekker rustig om te wonen. Vanuit de buurt zijn er wensen over meer activiteiten in de buurt, meer onderhoud van het groen en beter omgaan met afval.

Hofwijk

De Hofwijk bestaat uit lage flats aan de randen met eengezinswoningen in het midden met ruimte voor het groen en daarnaast liggend een industrieel (en braakliggend) terrein dat mogelijk tot ontwikkeling wordt gebracht. De buurt heeft een multiculturele samenstelling en het buurtbureau van het sociaal wijkteam merkt dat er er veel enthousiaste mensen wonen die wel iets willen organiseren en daar ondersteuning bij nodig hebben. Het grootste probleem dat in de wijk wordt ervaren, lijkt vooralsnog de omgang met afval en de dumpingen daarvan.


Plattegrond met de diverse wijken van MAAK.Midden

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl