Nieuws

Twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe locatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

De openbare basisschool (OBS) Kogerveld is toe aan vernieuwing, maar kan – door de regels over de hoogspanningsmasten – niet op deze plek worden ver- of herbouwd. Na een eerste bewonersbijeenkomst in juli gaan we opnieuw met buurtbewoners in gesprek. Wij doen dit tijdens twee informatiebijeenkomsten op 27 oktober. U bent van harte uitgenodigd.

Locatieonderzoek: in de Kogerveldbuurt

De school wil het liefst een nieuw schoolgebouw in de Kogerveldbuurt, zodat deze als voorziening en ontmoetingsplaats in de buurt blijft. Daarom hebben wij eerst gekeken naar mogelijke locaties in de Kogerveldbuurt. We hebben acht locaties onderzocht: waar is genoeg ruimte en welke plek is het meest geschikt voor een nieuwe schoollocatie? Hieruit kwam het veld aan de kruising Veldbloemenweg/Hondsdrafweg als meest geschikte locatie.

Informatieavond 7 juli: twee alternatieve locaties aangedragen
Op 7 juli hebben we aan direct omwonenden van het veld gepresenteerd hoe we tot deze voorkeurslocatie zijn gekomen. Er bleek vanuit de aanwezigen veel bezwaar tegen de komst van een nieuw schoolgebouw op deze plek. Als alternatieve locatie stelden zij een braakliggend stuk terrein naast het Jagersveld voor. Ook werd gevraagd of de nieuwe school niet een plek kan krijgen in de nieuwbouwplannen van Oostzijderpark.

Wij hebben toegezegd ook deze twee locaties te onderzoeken op haalbaarheid. We bekijken of er genoeg ruimte is en of er belemmeringen zijn vanuit milieu en geluid. We onderzoeken de bereikbaarheid te voet, met de fiets en met de auto en berekenen wanneer er gebouwd kan worden. Ook de mening van het schoolbestuur en de buren van de onderzoekslocaties zijn van belang in het onderzoek.

Twee bewonersbijeenkomsten op 27 oktober 2021

De antwoorden op deze vragen delen wij graag met u op 27 oktober. Wij presenteren dan het locatieonderzoek mèt de locaties in het Jagersveld en in Oostzijderpark. We leggen uit welke criteria we als gemeente gebruiken bij locatieonderzoek voor nieuwe (basis)schoolgebouwen en laten zien hoe de drie plekken daar op scoren. Ook willen wij graag uw reactie horen. Zijn er dingen die we over het hoofd hebben gezien? Herkent u zich in de uitkomsten? Waar moeten we rekening mee houden bij het uitwerken van de plannen? Alle reacties worden gebundeld en meegewogen in de bestuurlijke besluitvorming door het gemeentebestuur later dit jaar.

Om iedereen de kans te geven om zijn of haar mening te delen, gaan we, na een gezamenlijke inleiding, in kleine groepjes in gesprek met elkaar. Alle reacties worden verzameld, zodat het gemeentebestuur dit mee kan nemen in de besluitvorming eind dit jaar over de locatiekeuze.

We organiseren daarvoor twee bijeenkomsten in de bovenzaal van de Jozefkerk, Veldbloemenweg 2, op:

  • Woensdag 27 oktober van 19.00 en 19.45 uur
  • Woensdag 27 oktober van 20.00 en 20.45 uur

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door voor 21 oktober 2021 een email te sturen naar MAAKmidden@zaanstad.nl met uw naam, adres en telefoonnummer, aantal personen en uw voorkeurstijdstip.

Per keer is plaats voor maximaal 45 personen. Mochten we meer aanmeldingen krijgen dan dat we plekken beschikbaar hebben, dan organiseren we een extra bijeenkomst.

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl