Nieuws

Ontwerpbestemmingsplan Jonker Juffer voor ruim 100 woningen

Gepubliceerd op 18 februari 2022

Om in de Boerejonkerbuurt - tussen de Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi - 90 sociale huurwoningen en 12 koopwoningen te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor ligt vanaf 3 maart ter inzage. 

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Jonker Juffer is het eerste project in de transformatie van de Boerejonkerbuurt als onderdeel van de Kogerveldwijk. Het bedrijvengebied wordt een aangename wijk waarin zowel gewoond als gewerkt wordt.’

Klimaatbestendig

Wessel Breunesse: ‘De buurt wordt toekomst- en klimaatbestendig. Door hemelwater in het project vast te houden voorkomen we hittestress en bestrijden we extreme neerslag en droogte. Jonker Juffer wordt een gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig gebouw waarin de natuur een volwaardige plek in het ontwerp krijgt. Er komen groene daktuinen en geveltuinen en de nieuwbouw voldoet aan de basisveiligheidniveau’s klimaatbestendige nieuwbouw van de MRA.’

Ouderen en gezinnen

De helft van de sociale huurwoningen is bestemd voor ouderen met een zorgvraag, in samenwerking met de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC). De koopwoningen zijn gericht op gezinnen. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan een meer verschillende bevolkingsopbouw in de wijk. Er komen ook maatschappelijke voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk en een buurthuiskamer.

Op de locatie staan nu nog veelal verouderde bedrijfspanden. De nieuwbouw wordt maximaal zeven verdiepingen hoog aan de Scholtenstraat en maximaal drie verdiepingen hoog aan het Jonkerplantsoen. Naast woningen en 1000 m2 maatschappelijke voorzieningen, komt er een mooie groenstrook met wandel- en fietspad tussen de nieuwbouw en de Aldi.

Milieueffectrapport

Voor de transformatie van de Kogerveldwijk is een integraal milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit betekent dat niet alleen het effect van de ontwikkeling van de Kogerveldwijk op de klassieke milieuthema’s, zoals geluid en luchtkwaliteit is onderzocht. Er is ook getoetst of de ambities zoals opgenomen in het Perspectief Kogerveldwijk 2040 op het gebied van onder andere gezondheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie haalbaar en uitvoerbaar zijn. De MER is onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan Juffer Jonker.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Jonker Juffer, het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Jonker Juffer en het ontwerpbesluit hogere waarden, wordt op 16 maart 2022 een inloopbijeenkomst georganiseerd en kunnen ook vragen worden gesteld. U bent van harte welkom tussen 

Kijk voor meer informatie ook op de website: Home - www.jonkerjuffer.nl 

schetsontwerp Jonker Juffer


Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl