Nieuws

102 nieuwe woningen in de Boerejonkerbuurt

Gepubliceerd op 7 juli 2021

Met het tekenen van de anterieure overeenkomst ‘Jonker Juffer’ is de bouw van 102 woningen in de Boerejonkerbuurt een stap dichterbij gekomen. Het gaat om het terrein tussen Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi. Daar komen 90 sociale huurwoningen, de helft daarvan is bestemd voor ouderen met een zorgvraag, en 12 koopwoningen.

Wethouder Songül Mutluer: 'Deze woningen zijn een heel welkome en waardevolle toevoeging aan de Boerejonkerbuurt. Er is veel behoefte aan sociale huurwoningen én passende woningen voor ouderen, dit project levert daar een mooie bijdrage aan. Op de locatie komen ook maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk en een buurthuiskamer waar de nieuwe bewoners hun buren kunnen ontmoeten. Dat is onmisbaar in de strijd tegen eenzaamheid. We mogen terecht trots zijn op dit plan en de voortgang.'

Ook Franck Storm, bestuurder van woningcorporatie ZVH is enthousiast en trots op het plan Jonker Juffer: 'Met het ondertekenen van de anterieure overeenkomst zetten we een belangrijke stap in de richting van de bouw van 90 sociale huurwoningen en 12 koopwoningen. Hiermee leveren we een bijdrage aan het terugdringen van wachttijden voor sociale huurwoningen. Tegelijkertijd is dit het eerste project wat de transformatie in gang zet van de Boerejonkerbuurt als onderdeel van de Kogerveldwijk. Het bedrijvengebied wordt een aangename wijk waarin zowel gewoond als gewerkt wordt.'

Met het tekenen van een anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel.

Foto: Aan tafel zitten ondertekenaars wethouder Songül Mutluer en ZVH-bestuurder Franck Storm, daartussen staat MPC-bestuurder Leo Groenendaal. Links staan Marcel Dingemans en Gerrie Ruijsink (gemeente Zaanstad), rechts Fred Langeslag (ZVH).  

Helft huurwoningen bestemd voor ouderen met zorgvraag

Dat de helft van de sociale huurwoningen bestemd is voor ouderen met een zorgvraag ligt nu door de ondertekening vast. Voor deze woningen komt een samenwerking met de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC). Leo Groenendaal, bestuurder van MPC: 'Met het project Jonker Juffer bouwt MPC Zaandam mee aan toekomstbestendige zorg voor onze ouderen in Zaandam.'

Afspraken en planning

Op de locatie staan nu nog veelal verouderde bedrijfspanden. De nieuwbouw wordt maximaal zeven verdiepingen hoog aan de Scholtenstraat en maximaal drie verdiepingen hoog aan het Jonkerplantsoen. Naast woningen en 1000 m2 maatschappelijke voorzieningen, komt er een mooie groenstrook met wandel- en fietspad tussen de nieuwbouw en de Aldi, welke openbaar toegankelijk wordt.

Om deze plannen mogelijk te maken is het nodig dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. In oktober zal de procedure hiervoor naar verwachting starten. Als alles volgens planning verloopt, kan ZVH begin 2023 starten met de bouw van de woningen. Medio 2024 zullen de woningen dan opgeleverd worden.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de website www.jonkerjuffer.nl  

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl