Nieuws

Jonker Juffer, bestemmingsplan ter inzage voor beroep

Gepubliceerd op 27 oktober 2022

Voor de locatie Jonker Juffer in de Boerejonkerbuurt heeft woningcorporatie ZVH plannen voor herontwikkeling. Het gaat om het perceel tussen de Dr. H.G. Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en de Aldi. De bestaande bebouwing gaat gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw. Er komen maximaal 104 woningen, waarvan 14 eengezinswoningen in de koopsector en 90 sociale huurwoningen. Deze plannen van ZVH zijn niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeenteraad op 13 oktober 2022 besloten om een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie vast te stellen.

Van 27 oktober tot en met 7 december ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage voor beroep. Na afloop van deze beroepstermijn zal het bestemmingsplan in werking treden, mits geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als er ook geen beroep is ingediend, dan zal het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. Op dat moment kan ZVH een omgevingsvergunning aanvragen voor het nieuwe gebouw.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u  via de website zaanstad.nl (zoekterm Jonker Juffer) inzien. 

Ook ruimte voor zorgwonen en/of intramurale zorg

Een deel van de sociale huurwoningen is bedoeld voor zorgwonen en/of intramurale zorg. Op de begane grond langs de Dr. H.G. Scholtenstraat komt bijna 1.000 m2 aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, zoals een buurthuiskamer en een huisartsenpraktijk. Om te zorgen dat het nieuwe gebouw ook een mooie uitstraling krijgt, heeft de gemeenteraad op 13 oktober ook het beeldkwaliteitsplan Jonker Juffer vastgesteld.

Start sloop van de huidige bebouwing is nu gepland in het eerste kwartaal van 2023. In het tweede kwartaal van 2023 zal ZVH starten met de bouw van de woningen. Deze worden medio 2025 opgeleverd. Voor meer informatie, zie www.jonkerjuffer.nl.

Schets Jonker Juffer

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl