Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

Woningbouwimpuls van het Rijk: waar wordt het aan besteed?

Gepubliceerd op 26 oktober 2020

Gemeente Zaanstad heeft in september 2020 een forse financiële bijdrage ontvangen vanuit de woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Ministerie heeft door het hele land 27 projectaanvragen gehonoreerd, waarvan twee in de gemeente Zaanstad: Kogerveldwijk (1.733 woningen) en Zaandam-Centrum (4.274 woningen). Zaanstad krijgt van het Rijk voor de Kogerveldwijk een bijdrage van €11,6 miljoen.

Lees verder

Helpt u ons het toekomstbeeld van Kogerveldwijk verder uit te werken?

Gepubliceerd op 9 oktober 2020

We zoeken een groep betrokken mensen die samen met ons een aantal onderwerpen uit het Perspectief, het toekomstbeeld van Kogerveldwijk, verder wil uitwerken. We willen u graag een aantal zaken voorleggen en zijn benieuwd welke ideeën u heeft over deze onderwerpen. Met de informatie die u ons geeft, werken we verder aan een prettige, leefbare wijk.

Lees verder

Werkbezoek college BenW aan Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 9 oktober 2020
Afbeelding

Op 22 september bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan de Kogerveldwijk. De ronde ging via het station naar vorig jaar geheel opgeknapte Zilverschoonplein en van de nieuwe voetgangersoversteek naar de boulderhal in Broedplaats de Hellema.

Lees verder

Hollandse Luchten

Gepubliceerd op 9 oktober 2020

Op dinsdag 8 september vond de eerste dataverkenning van Hollandse Luchten Kogerveld plaats. Door de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 werd het een online bijeenkomst. Deelnemers uit buurt kwamen samen met de Gemeente Zaanstad, TNO, het RIVM, de GGD Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en Waag bij elkaar om de eerste data van Kogerveld te verkennen.

Lees verder

Goede opkomst inloopmiddag Hemmes

Gepubliceerd op 8 oktober 2020

Op zaterdagmiddag 26 september organiseerde de Hemmesgroep een inloopmiddag over hun plannen om molen de Zaadzaaijer op het Zaanse schiereiland de Hemmes te bouwen. De inloopmiddag vond plaats nabij de locatie waar de molen moet gaan komen. De belangstelling was groot. Er zijn ruim 90 belangstellenden langsgekomen

Lees verder

Jonker Juffer

Gepubliceerd op 8 oktober 2020

Woningcorporatie ZVH heeft plannen om aan de Jufferstraat en het Jonkerplantsoen ruim 100 woningen te bouwen. Daarvan zal het grootste deel uit sociale huurwoningen bestaan. Op maandag 7 september heeft ZVH de plannen tijdens een digitale bewonersavond toegelicht. Via een livestream konden aanwezigen via whatsapp vragen stellen en opmerkingen maken, die meteen behandeld werden.

Lees verder

Woningbouwimpuls van het Rijk: Zaanstad krijgt € 20,5 miljoen

Gepubliceerd op 14 september 2020

Het college van Zaanstad is trots en dankbaar voor een forse financiële bijdrage vanuit de woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door het hele land zijn er 27 toegekende projecten, waarvan twee in de gemeente Zaanstad: Kogerveldwijk (1.733 woningen) en Zaandam-Centrum (4.274 woningen). Om deze woningen versneld te kunnen realiseren, krijgt Zaanstad van het Rijk een bijdrage van € 20,5 miljoen.

Lees verder

Groen licht voor ruim 500 woningen Oostzijderveld

Gepubliceerd op 3 september 2020

Het  bestemmingsplan Oostzijderveld, gelegen tussen de Prins Bernhardweg, de Heijermansstraat, de spoorlijn tussen Zaandam en Purmerend en het Gouw, is door de gemeenteraad vastgesteld.  Onderdeel van dit plan is de nieuwbouwlocatie Oostzijderpark fase 1. Op deze plek mogen 534 woningen worden gebouwd. Naast de woningen komt er plek voor onder andere een grand café/restaurant en een kinderdagverblijf.

Lees verder

Acht weken lang workshops bij het CruyffCourt in Kogerveld

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

Van 2 september t/m 21 oktober worden op en rond het CruyffCourt in Kogerveld, Zaandam, wekelijks zes, uiteenlopende workshops georganiseerd. Steeds van 14:30-16 uur, voor kinderen van 6 t/m 13 jaar uit de wijk en de omgeving. Inclusief een feestelijke start en afronding! Bij de aftrap geeft de wereldberoemde straatvoetballer Edward van Gils van Streetkings een demo. En er is muziek en een freerun-demo. Wees welkom en kom langs om een kijkje te nemen.

Lees verder

Visie voor het stationsgebied Kogerveldwijk in ontwikkeling

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveldwijk. In de visie beschrijven we hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie. Hun ervaring willen we meenemen, zodat we weten dat we doen, wat de betrokkenen goed vinden.

Lees verder

Woningbouwproject Jufferstraat

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

Woningcorporatie ZVH werkt aan het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen in de Jufferstraat. De afgelopen periode zijn er plannen gemaakt om de bedrijven aan de Jufferstraat, de HG Scholtenstraat en het Jonkerplantsoen te vervangen door een woningbouwproject. Dit verkleint het woningtekort in Zaandam en maakt de Boerejonkerbuurt een prettiger woonomgeving. Omwonenden zijn welkom bij een online informatiebijeenkomst van ZVH op maandag 7 september a.s. vanaf 20.00 uur.

Lees verder

Inloopmiddag de Hemmes 26 september van 15.00-17.00 uur

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

Er zit beweging in de herontwikkeling van de Hemmes. In juni heeft de Gemeenteraad positief gestemd over de herbouw van molen De Zaadzaaijer. Zaterdag 26 september organiseert de Hemmesgroep een inloopmiddag om omwonenden te informeren over de fase van planontwikkeling.

Lees verder

Hollandse Luchten Kogerveld: de eerste data-analyse op 8 september

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
Afbeelding

In februari is een betrokken groep bewoners van Kogerveld gestart met Hollandse Luchten. De eerste data zijn verzameld en geanalyseerd. Op dinsdag 8 september om 19:00 uur deelt de GGD Amsterdam, het RIVM en TNO online de eerste inzichten uit de verzamelde data.

Lees verder

Oversteek Doctor H.G.Scholtenstraat verbetert Aldi en Lidl beter bereikbaar

Gepubliceerd op 15 juli 2020

Tijdens een buurtwandeling in Kogerveld kwam naar voren dat de oude oversteek als onveilig werd ervaren. De nieuwe inrichting is voor alle weggebruikers een verbetering. De oversteek werd op 9 juli geopend en weer in gebruik genomen.

Lees verder

Aanvraag bij het Rijk voor bouw nieuwbouwwoningen

Gepubliceerd op 9 juli 2020

Het college heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk. Het gaat om een bijdrage van € 26,5 miljoen uit de Woningbouwimpuls-regeling. Het geld is nodig voor de bouw 6.000 nieuwbouwwoningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum. Daarnaast wil het college investeren in maatregelen om de stikstof terug te dringen. Dit om nóg meer bouwprojecten uit te voeren. In het najaar wordt bekend of het ministerie de aanvraag toekent. 

Lees verder

Visie voor het stationsgebied Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 9 juli 2020

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveldwijk. In de visie beschrijven we hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien.

Lees verder

750 woningen op en rond historisch Kan Palen terrein

Gepubliceerd op 7 juli 2020
Afbeelding

In Hofwijk Noord (Kogerveldwijk) komen 750 woningen op en rond het Kan Palen terrein. Het college en Kan Houtverduurzaming BV hebben op 2 juli een Anterieure Overeenkomst gesloten. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar.

Lees verder

Hofwijk: twee vernieuwde speeltuinen en veel meer groen

Gepubliceerd op 7 juli 2020

Woensdag 1 juli werd de Hofwijk feestelijk geopend door Wethouder Openbare Ruimte en Sport, Gerard Slegers. Met de inbreng van inwoners én de kinderen uit de buurt is de wijk opgeknapt: twee vernieuwde speeltuinen en veel meer groen. Meer geur, kleur en beleving! Bekijk hieronder de film van de feestelijke opening.


Lees verder

Strategienota Kogerveldwijk: 2.000 nieuwe woningen in de komende 20 jaar

Gepubliceerd op 18 juni 2020

In de Kogerveldwijk vindt de komende twintig jaar een grote transformatie plaats met 2.000 nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen zoals scholen en ontmoetingsplekken, een mooi opgeknapte openbare ruimte en beter openbaar vervoer. Door leegstand op bestaande bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte voor de bouw van 2.000 woningen. Dit zijn tussen de 600-750 sociale huurwoningen, 300-375 middeldure huurwoningen en 1.100-1.375 koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Lees verder

Praat mee over de toekomst van het stationsgebied

Gepubliceerd op 20 mei 2020

De Kogerveldwijk gaat de komende jaren flink veranderen. Het woningaantal zal meer dan verdubbelen. Het gebied rondom station Kogerveld willen we veranderen in een goed bereikbare en prettige plek om te wonen, te werken, te verblijven en te reizen. Wat daarvoor nodig is willen we graag met inwoners uit de buurt bespreken. Pas daarna gaan we beslissen hoe we aan de slag gaan in het stationsgebied.

Lees verder

Groen in de Hofwijk aangepakt

Gepubliceerd op 20 mei 2020
Afbeelding

Het begon allemaal met een buurtschouw begin 2018. Een aantal bewoners gaven toen aan mee te willen praten over het groen in de wijk. Na diverse bijeenkomsten zijn er in 2019 plantenbakken geplaatst, is er een bloemenlint aangelegd, zijn de boomspiegels opgefleurd en zijn er spelelementen en zitgelegenheid aan de wijk toegevoegd.  

Lees verder

Speeltuinen in de Hofwijk aangepakt

Gepubliceerd op 20 mei 2020
Afbeelding

De Hofwijk heeft twee speeltuinen die onlangs compleet zijn vernieuwd. De speeltuin bij het Hof van Holland en een speeltuin bij Hof van Zaenden. De gemeente kreeg hierbij hulp van  kinderen en hun ouders, om zo samen tot de tofste speelplekken te komen.

Lees verder

Aanpassen oversteek Aldi en Lidl

Gepubliceerd op 20 mei 2020

De oversteek vanuit de wijk richting de supermarkten, wordt door de buurt als onveilig ervaren. Dit kwam naar voren tijden de buurtwandeling in Kogerveld. Ook de inrit van de supermarkten kon worden verbeterd. De gemeente en de supermarkten zijn daarom met elkaar in overleg gegaan om deze oversteek en inrit samen aan te passen.

Lees verder

Architect nieuw te bouwen zwembad De Slag bekend 

Gepubliceerd op 19 februari 2020
Afbeelding

Wethouder Sport, Gerard Slegers, heeft de architect van zwembad De Slag bekend gemaakt: VenhoevenCS architecture+urbanism. De schetsen die zij aanleverden, sluiten het beste aan bij de voorwaarden die door de gemeente waren meegegeven. Ook is de locatie van het zwembad bekend gemaakt. Na een zorgvuldige afweging is besloten dat het zwembad in het midden van het sportpark Hoornseveld gebouwd wordt.

Lees verder

Provincie maakt geld vrij voor Hofwijk Noord

Gepubliceerd op 18 februari 2020

De provincie maakt ruim € 4 miljoen vrij om de woningbouw op twee voormalige bedrijventerreinen (Hofwijk Noord en de Mauritsbuurt) vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam mogelijk te maken. Bij Hofwijk Noord gaat het om een subsidie van € 3.225.000.

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl