Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

De Levende Tuin: klimaatvriendelijke tuin voor iedereen

Gepubliceerd op 27 september 2021

Hoe kunnen we het regenwater na extreme buien zo opvangen dat het geen overlast geeft? Dat is onder meer te zien in de openbare klimaatvriendelijke tuin aan de Slachthuisstraat in Zaandam. Donderdag 30 september opent wethouder Gerard Slegers (Openbare Ruimte) deze Levende Tuin.

Lees verder

Gezond en kansrijk opgroeien

Gepubliceerd op 27 september 2021

Wist u dat er een netwerk rondom gezond en kansrijk opgroeien is in Kogerveldwijk? Dit netwerk bestaat uit mensen die in de wijk werken en zich inzetten voor een samenleving waarin de jeugd gezond en kansrijk opgroeit.  Op 21 september kwamen zij samen in de theaterzaal van broedplaats de Hellema, een creatieve en inspirerende locatie. 

Lees verder

Bloei Kogerveld, nieuw initiatief met en voor buurtbewoners

Gepubliceerd op 23 september 2021

Begin 2021 werd Bloei Kogerveld opgericht. Bloei bestaat uit buurtgenoten. 'Wij geloven in het delen van geloof, hoop en liefde. Vanuit ons christelijk geloof willen we ons inzetten voor de buurt, zodat mensen tot bloei komen.'

Lees verder

Nieuwe podcast ‘Het Zaanse Avontuur’ over de toekomst van Zaanstad

Gepubliceerd op 14 september 2021

De Zaanstreek is populair en wordt alleen maar populairder. En toch: er moet iets veranderen. Want Zaanstad moet bouwen en vernieuwen. Groei biedt kansen, maar geeft ook wrijving. Past dat allemaal wel? In de nieuwe podcastserie Het Zaanse Avontuur gaat journalist Robin de Wever op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Project Paltrok weer een stap verder

Gepubliceerd op 9 september 2021

De Boerejonkerbuurt is volop in ontwikkeling. Eerder deze zomer werd al getekend voor 102 woningen voor het project Jonker Juffer. Dinsdag 8 september hebben ontwikkelaar Blue Banner en gemeente Zaanstad de handtekening gezet onder een anterieure overeenkomst voor het project Paltrok. Het gaat om de bouw van 236 woningen op het terrein op de hoek van Scholtenstraat-Paltrokstraat ter plaatse van de bedrijven Holleman en Schoen. Het project bestaat uit circa 73 sociale huurwoningen, 25 woningen voor Betaalbare Koop Zaanstad en 73 vrije sector huurwoningen. De resterende woningen worden als koop en/of huur aangeboden. 

Lees verder

102 nieuwe woningen in de Boerejonkerbuurt

Gepubliceerd op 7 juli 2021

Met het tekenen van de anterieure overeenkomst ‘Jonker Juffer’ is de bouw van 102 woningen in de Boerejonkerbuurt een stap dichterbij gekomen. Het gaat om het terrein tussen Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi. Daar komen 90 sociale huurwoningen, de helft daarvan is bestemd voor ouderen met een zorgvraag, en 12 koopwoningen.

Lees verder

Informatieavond nieuwe locatie OBS Kogerveldschool

Gepubliceerd op 24 juni 2021

De huidige Kogerveldschool gevestigd op Perzikkruidweg 4 in de Zaanse Kogerveldbuurt is aan vervanging toe. Het schoolgebouw is een oud gebouw en het ligt onder hoogspanningsmasten. Op de huidige locatie kan de school vanwege de hoogspanning niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie. Op woensdag 7 juli om 19.00 wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor uitleg over de voorkeurslocatie.

Lees verder

Informatieavond ontwikkeling Slachthuisstraat 67 en 67 A te Zaandam

Gepubliceerd op 24 juni 2021

Op maandag 5 juli om 19.30 organiseert het ontwikkelteam Slachthuisstraat, bestaande uit projectontwikkelaar Blauwhoed, Koers en de gemeente Zaanstad, een informatieavond voor omwonenden over de ontwikkelingen op de locatie van de Slachthuisstraat 67 en 67 A. Zij geven dan graag een toelichting over het plan en horen ook graag uw input.

Lees verder

Voortgang bouw project Oostzijderpark

Gepubliceerd op 23 juni 2021

Het gaat hard met de bouw van het 1e Blok (A) naast Station Kogerveld. Woensdag 16 juni was voor bouwbedrijf Heddes een belangrijke dag. De volledige keldervloer van 1400m3 beton moest op één dag gestort worden. Daar waren zo’n 100 betonmixers voor nodig. De weergoden moesten de bouwers ook goed gezind zijn. Teveel regen of warmte komt de betonkwaliteit niet ten goede. Om de koelte op de bouwplaats te behouden en uitdroging van het cement te voorkomen stonden er grote nevelmachines rondom de bouwput opgesteld. Op de foto zijn deze nevelmachines goed zichtbaar.

Lees verder

Hofwijk meet en greet

Gepubliceerd op 22 juni 2021

In de Hofwijk wordt elke maand een ontmoeting met de buurt georganiseerd. Daar kun je meepraten over de buurt. Je kunt je wens of initiatief bespreken of gewoon komen om te horen wat er speelt en leeft in de buurt.

Lees verder

Voorbereiding van een milieueffectrapportage

Gepubliceerd op 3 juni 2021

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk als onderdeel van het programma MAAK.Zaanstad flink ontwikkelen en veranderen. Er komen nieuwbouwprojecten in de verschillende buurten en bestaande en deels verouderde panden worden veranderd naar nieuwe woonwijken. Er komt meer en beter openbaar vervoer, maatschappelijke en commerciële voorzieningen en een vernieuwd sportpark.

Lees verder

Zwembad De Slag stap dichterbij realisatie

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het nieuwe zwembad krijgt een plek op het nieuwe en nog te ontwikkelen multifunctionele sportcomplex Hoornseveld

Lees verder

Project Paltrok

Gepubliceerd op 6 april 2021

Op de hoek van de Zaanse Paltrokstraat en de Scholtenstraat - waar op dit moment de bedrijfsgebouwen van Holleman en Schoen staan – komt een nieuwe ontwikkeling met de naam Paltrok.

Lees verder

Bestemmingsplan Sportpark Hoornseveld

Gepubliceerd op 1 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor sportpark Hoornseveld. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Wessel Breunesse: ‘Mooi dat we weer een stap hebben gezet in de ontwikkeling van deze prachtige plek in Zaanstad om te sporten en recreëren. We willen zo kwaliteit toevoegen aan de stad, met veel groen en ruimte voor water.’ Het bestemmingsplan gaat ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Lees verder

Update Oostzijderpark: wat is er nu te zien?

Gepubliceerd op 1 april 2021

De bouw van blok A, de woontoren naast Station Kogerveld met ca.170 stuks middendure huurwoningen en een commerciële plint, vordert gestaag. Na de jaarwisseling is door aannemer Heddes de eerste paal geslagen. Tijdens de vorstperiode heeft het werk door de bevroren ondergrond kortstondig stilgelegen, maar inmiddels is het hele plangebied voor Fase I van de nieuwe Regenboogwijk een grote zandvlakte. Het luchtshot, gemaakt in opdracht van Oostzijderpark BV (ontwikkelcombinatie: Ontwikkeladviseur BV & Timpaan Hoofddorp BV), laat dit goed zien.

Lees verder

Nieuwe ophaalbrug Haaldersbroek in gebruik

Gepubliceerd op 29 maart 2021

De nieuwe ophaalbrug tussen het Kalf en het Haaldersbroek in Zaandam is klaar. De gemeente moest de oude brug vervangen, omdat die in slechte staat was. De afgelopen maanden konden wandelaars, voetgangers en auto’s over een noodbrug.

Lees verder

Broedplaats De Hellema werkt samen met theatermakers en horecavedetten

Gepubliceerd op 29 maart 2021

Theater, voorstellingen, concerten, exposities en ontmoetingen plus een hapje en een drankje. Het Motorblok, bestaande uit professionele theatermakers en horeca-vedetten, ontwikkelt binnen Broedplaats De Hellema in de Kogerveldwijk, de komende maanden een culturele hotspot met laagdrempelige horeca.

Lees verder

Kap bomen Hoornseveld

Gepubliceerd op 3 maart 2021
Afbeelding
We zijn druk bezig met de plannen voor het vernieuwde Sportpark Hoornseveld. Het sportpark krijgt vanaf 2024 nieuwe voetbalvelden, tennisbanen en padelbanen. Ook verhuist zwembad De Slag naar het nieuwe sportpark. 
Om het gebied klaar te maken voor de toekomst moeten we helaas 576 van de 1288 bomen kappen. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. We planten alle gekapte bomen op het sportpark zelf terug.
Lees verder

Bijeenkomst concept spelregelkaart 25 februari 2021

Gepubliceerd op 19 februari 2021

De spelregelkaart wordt een concrete uitwerking van het Perspectief Kogerveldwijk 2040.  Op basis van verschillende themasessies ligt er nu een concept spelregelkaart. Donderdag 25 februari, tijdens een online bijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur nodigen we u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over de concept spelregelkaart voor Kogerveldwijk. 

Lees verder

Terug- en vooruitblik vanuit het projectteam

Gepubliceerd op 16 december 2020

2020 was een bijzonder jaar. Hoewel overvallen door het coronavirus, werd er door het projectteam  stug doorgewerkt aan de toekomstvisie van  Kogerveldwijk: een wijk maken waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken.  Een aantal collega’s, die werken in en voor de Kogerveldwijk, kijken terug op hun hoogtepunt voor de wijk in 2020, en kijken vooruit naar 2021.

Lees verder

Officieel startschot voor nieuwbouwproject Oostzijderveld

Gepubliceerd op 16 december 2020

Deze week gaf de ontwikkelcombinatie Oostzijderpark BV (Timpaan en Ontwikkeladviseur) het officiële startschot van nieuwbouwproject Oostzijderpark te Zaandam. Op de voormalige sportvelden komen ruim 500 woningen. Bij de gelegenheid was er een speciale rol voor de Voedselbank Zaanstreek.

Lees verder

Toelichting op concept-visie stationsgebied Kogerveld: 12 januari 2020, 19.00 uur

Gepubliceerd op 14 december 2020

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveld. In de visie beschrijven we hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie. 

Lees verder

Geld van gemeente voor ontwikkeling Hemmes

Gepubliceerd op 14 december 2020

De gemeenteraad heeft besloten om in totaal € 370.000,- te investeren in de bouw van de eerste molen op schiereiland de Hemmes. Het gaat om € 170.000,- in 2021 en € 200.000,- in 2022.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Sportpark Hoornseveld ter inzage

Gepubliceerd op 26 november 2020
Afbeelding

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor Sportpark Hoornseveld. Op het Sportpark is ruimte gecreëerd voor diverse sportverenigingen en ook zwembad De Slag komt naar het sportpark. Het huidige zwembad in Zaandam Zuid is aan vervanging toe.  Door efficiënt met de beschikbare ruimte voor sportvoorzieningen, komt er op andere plekken in Zaandam ruimte voor woningbouw. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd.


Lees verder

Groen licht voor eerste woningen Oostzijderpark

Gepubliceerd op 5 november 2020

195 woningen, horeca, kantoorruimte en een parkeergarage. Het college verleent de omgevingsvergunning voor het bouwen van de eerste twee bouwblokken van fase 1 van het Oostzijderpark. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Mooi dat er nu vaart zit in de ontwikkeling van deze groene wijk. Op naar de eerste paal wat mij betreft!’

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl