Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

Inzage ontwerpbestemmingsplan Jonker Juffer

Gepubliceerd op 3 maart 2022
Het nieuwbouwplan Jonker Juffer in de Boerejonkerbuurt bevat 102 woningen: 90 sociale huur en 12 koopwoningen. Om te kunnen bouwen, moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor ligt vanaf 3 maart tot en met 13 april ter inzage. 
Lees verder

Sociaal Wijkteam Kogerveld Zaandam Noord

Gepubliceerd op 1 maart 2022

Terwijl de nieuwbouwplannen in de wijk steeds meer vorm krijgen, gaat het alledaagse leven van onze bewoners gewoon door. Waar voor de ene bewoner het leven druk en lekker loopt, is het voor de ander zwaar, moeilijk en stil. Deze diversiteit van bewoners komen wij wekelijks als Sociaal Wijkteam tegen.

Lees verder

Update Oostzijderpark

Gepubliceerd op 1 maart 2022

De bouw van woontoren A, direct naast station, verloopt zeer voorspoedig. De vorm en omvang van het gebouw beginnen langzaam maar zeker duidelijk te worden. Nog dit jaar zullen de eerste bewoners hier hun sleutel krijgen. Ook het naastgelegen blok, de Meijboom, schiet snel uit de grond.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Jonker Juffer voor ruim 100 woningen

Gepubliceerd op 18 februari 2022

Om in de Boerejonkerbuurt - tussen de Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi - 90 sociale huurwoningen en 12 koopwoningen te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor ligt vanaf 3 maart ter inzage. 

Lees verder

Eerste paal Sportpark Hoornseveld de grond in

Gepubliceerd op 17 februari 2022

De eerste paal zit in de grond: Sportpark Hoornseveld verandert daarmee in een multifunctioneel sportpark. Zo krijgen korfbalvereniging ZKV en tennisvereniging TopZ nieuwe paviljoens en accommodaties, die eind 2022 opengaan. Het nieuwe zwembad De Slag krijgt een plek midden op het sportpark.

Lees verder

Visie stationsgebied Kogerveld vastgesteld

Gepubliceerd op 24 december 2021

Donderdag 23 december heeft de gemeenteraad de Visie Stationsgebied Kogerveld vastgesteld. In de visie staat beschreven hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bijvoorbeeld: wat wordt het karakter van het gebied? Welke voorzieningen, bedrijven of woningen zijn er nodig? En hoe richten we het verkeer en het groen in de wijk in? Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie.

Lees verder

160 nieuwe huurwoningen Slachthuisstraat 67/67A

Gepubliceerd op 23 december 2021

Zaanstad stelt de uitgangspunten vast voor de nieuwbouw van 152-164 huurwoningen aan de Slachthuisstraat 67/67A in Zaandam. Van alle woningen wordt 30% sociale huur en 30% middeldure huur. Bij de woningen komt ook een gemeenschappelijke tuin en 200-300 m2 aan maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen. 

Lees verder

Nieuwe locatie OBS Kogerveld is Oostzijderpark

Gepubliceerd op 22 december 2021

Gemeente Zaanstad heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar een nieuwe plek voor de school OBS Kogerveld. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten dat het nieuwe schoolgebouw van OBS Kogerveld (onderdeel van Zaan Primair scholengroep) in Oostzijderpark fase 2 komt.

Lees verder

Volgende fase voor nieuwbouwproject Oostzijderpark

Gepubliceerd op 17 december 2021

Wethouder Songül Mutluer en ontwikkelcombinatie Oostzijderpark BV vierden op 15 december de voortgang van nieuwbouwproject Oostzijderpark. Op de voormalige sportvelden bij station Zaandam-Kogerveld komen ruim 500 woningen, zowel koop als (sociale) huur.  Heddes Bouw & Ontwikkeling startte de bouw van woonblok D1 Meiboom met 24 appartementen en Oostzijderpark BV tekende voor woonblok F met 73 sociale huurwoningen een overeenkomst met woningcorporatie Rochdale. Op het terrein is nu ook een informatiecentrum voor geïnteresseerden.

Lees verder

Toekomstbeeld voor stationsgebied Kogerveld

Gepubliceerd op 19 november 2021

Kogerveldwijk is een van de MAAK.gebieden waar veel gaat veranderen. In de verschillende buurten komen nieuwe woningen, ontmoetingsplekken en er komt een vernieuwd sportpark. Dit alles heeft ook invloed op het gebied rondom het NS-station Kogerveld. De afgelopen anderhalf jaar heeft gemeente Zaanstad, samen met belanghebbenden, gewerkt aan een visie voor het stationsgebied Kogerveld. Dat is een toekomstbeeld voor de komende 20 jaar. Het stuk is inmiddels zo ver dat het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Lees verder

Nieuwe voorkeurslocatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 15 november 2021

Het schoolgebouw van de Kogerveldschool is oud en aan vervanging toe. Het gebouw ligt onder hoogspanningsmasten. Daarom kan de school op de huidige plek niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie.  

Lees verder

Energiecoaches aanwezig op de informatiemarkt

Gepubliceerd op 2 november 2021

Energiearmoede is een actueel onderwerp deze tijd vanwege de oplopende gasprijzen. Het raakt vaak de kwetsbare huishoudens. Op de informatiemarkt op 9 oktober op het Zilverschoonplein, waren twee energiecoaches van IWoon aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan over wat zij kunnen doen om energie te besparen én comfort te verhogen.

Lees verder

Informatiemarkt Kogerveldwijk druk bezocht

Gepubliceerd op 15 oktober 2021

Op zaterdag 9 oktober gingen collega’s en wethouders van gemeente Zaanstad in gesprek met bewoners uit de Kogerveldwijk. Op het Zilverschoonplein stonden kleurige informatiekramen, een koffiewagentje en een poffertjeskraam om de ca. 400 bezoekers warm te onthalen en te informeren over alle (nieuwbouw)projecten in de wijk. Het was een zeer geslaagde dag, met veel persoonlijke gesprekken en waardevolle ontmoetingen.

Lees verder

Twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe locatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

De openbare basisschool (OBS) Kogerveld is toe aan vernieuwing, maar kan – door de regels over de hoogspanningsmasten – niet op deze plek worden ver- of herbouwd. Na een eerste bewonersbijeenkomst in juli gaan we opnieuw met buurtbewoners in gesprek. Wij doen dit tijdens twee informatiebijeenkomsten op 27 oktober. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder

Informatiemarkt projecten Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 29 september 2021

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink veranderen. Er komen 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten. En voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark. En er komt meer en beter openbaar vervoer. Grote veranderingen die wellicht vragen oproepen of waar u meer informatie over wilt? Kom dan langs op de informatiemarkt op zaterdag 9 oktober van 10.00 –16.00 uur op het Zilverschoonplein.

Lees verder

Terugblik bewonersbijeenkomst nieuwe locatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 29 september 2021

Op woensdag 7 juli 2021 was er een bewonersbijeenkomst over de nieuwe locatie voor de Kogerveldschool. De Kogerveldschool is namelijk aan vervanging toe. Op de huidige plek kan de school door de hoogspanning niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe plek, liefst in de Kogerveldbuurt.

Lees verder

Wethouder neemt handtekeningen in ontvangst

Gepubliceerd op 29 september 2021

Er hangen spandoeken rondom het grasveld aan de Veldbloemenweg. Een duidelijk teken dat omwonenden van het veld niet willen dat OBS Kogerveld verhuist naar deze plek. Ook overhandigden de omwonenden op 9 september bijna  1.400 handtekeningen tegen de nieuwbouw van de school aan wethouder Natasja Groothuismink. 

Lees verder

De Levende Tuin: klimaatvriendelijke tuin voor iedereen

Gepubliceerd op 27 september 2021

Hoe kunnen we het regenwater na extreme buien zo opvangen dat het geen overlast geeft? Dat is onder meer te zien in de openbare klimaatvriendelijke tuin aan de Slachthuisstraat in Zaandam. Donderdag 30 september opent wethouder Gerard Slegers (Openbare Ruimte) deze Levende Tuin.

Lees verder

Gezond en kansrijk opgroeien

Gepubliceerd op 27 september 2021

Wist u dat er een netwerk rondom gezond en kansrijk opgroeien is in Kogerveldwijk? Dit netwerk bestaat uit mensen die in de wijk werken en zich inzetten voor een samenleving waarin de jeugd gezond en kansrijk opgroeit.  Op 21 september kwamen zij samen in de theaterzaal van broedplaats de Hellema, een creatieve en inspirerende locatie. 

Lees verder

Bloei Kogerveld, nieuw initiatief met en voor buurtbewoners

Gepubliceerd op 23 september 2021

Begin 2021 werd Bloei Kogerveld opgericht. Bloei bestaat uit buurtgenoten. 'Wij geloven in het delen van geloof, hoop en liefde. Vanuit ons christelijk geloof willen we ons inzetten voor de buurt, zodat mensen tot bloei komen.'

Lees verder

Nieuwe podcast ‘Het Zaanse Avontuur’ over de toekomst van Zaanstad

Gepubliceerd op 14 september 2021

De Zaanstreek is populair en wordt alleen maar populairder. En toch: er moet iets veranderen. Want Zaanstad moet bouwen en vernieuwen. Groei biedt kansen, maar geeft ook wrijving. Past dat allemaal wel? In de nieuwe podcastserie Het Zaanse Avontuur gaat journalist Robin de Wever op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Project Paltrok weer een stap verder

Gepubliceerd op 9 september 2021

De Boerejonkerbuurt is volop in ontwikkeling. Eerder deze zomer werd al getekend voor 102 woningen voor het project Jonker Juffer. Dinsdag 8 september hebben ontwikkelaar Blue Banner en gemeente Zaanstad de handtekening gezet onder een anterieure overeenkomst voor het project Paltrok. Het gaat om de bouw van 236 woningen op het terrein op de hoek van Scholtenstraat-Paltrokstraat ter plaatse van de bedrijven Holleman en Schoen. Het project bestaat uit circa 73 sociale huurwoningen, 25 woningen voor Betaalbare Koop Zaanstad en 73 vrije sector huurwoningen. De resterende woningen worden als koop en/of huur aangeboden. 

Lees verder

102 nieuwe woningen in de Boerejonkerbuurt

Gepubliceerd op 7 juli 2021

Met het tekenen van de anterieure overeenkomst ‘Jonker Juffer’ is de bouw van 102 woningen in de Boerejonkerbuurt een stap dichterbij gekomen. Het gaat om het terrein tussen Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi. Daar komen 90 sociale huurwoningen, de helft daarvan is bestemd voor ouderen met een zorgvraag, en 12 koopwoningen.

Lees verder

Informatieavond nieuwe locatie OBS Kogerveldschool

Gepubliceerd op 24 juni 2021

De huidige Kogerveldschool gevestigd op Perzikkruidweg 4 in de Zaanse Kogerveldbuurt is aan vervanging toe. Het schoolgebouw is een oud gebouw en het ligt onder hoogspanningsmasten. Op de huidige locatie kan de school vanwege de hoogspanning niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie. Op woensdag 7 juli om 19.00 wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor uitleg over de voorkeurslocatie.

Lees verder

Informatieavond ontwikkeling Slachthuisstraat 67 en 67 A te Zaandam

Gepubliceerd op 24 juni 2021

Op maandag 5 juli om 19.30 organiseert het ontwikkelteam Slachthuisstraat, bestaande uit projectontwikkelaar Blauwhoed, Koers en de gemeente Zaanstad, een informatieavond voor omwonenden over de ontwikkelingen op de locatie van de Slachthuisstraat 67 en 67 A. Zij geven dan graag een toelichting over het plan en horen ook graag uw input.

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl