Nieuws

Wat gebeurt er in de Kogerveldwijk?

750 woningen, horeca en groen in Kan aan de Zaan

Gepubliceerd op 31 mei 2022

De plannen om van het Kan Palen terrein in Hofwijk een woon- en werkgebied te maken, zijn deze maand een stap dichterbij gekomen. Het college van B&W stemde in met de plannen en gaf ze vrij voor inspraak. Wethouder Hans Krieger: ‘Met de ontwikkeling van Kan aan de Zaan ontstaat ruimte voor ongeveer 750 woningen in een gevarieerd aanbod van sociale huur, betaalbare koop, middeldure huur en vrije sector woningen. Er komt plek voor aantrekkelijke horeca in een parkrand aan het water, maatschappelijke voorzieningen en uitdagende speelplekken. Deze ontwikkeling moet een flinke impuls geven aan Hofwijk, een kwetsbare wijk met bijna alleen sociale woningbouw.’

Lees verder

Inloopbijeenkomsten project Hondemanstraat 17 mei 2022

Gepubliceerd op 9 mei 2022

Dinsdag 17 mei in de Bouldergym in Zaandam organiseert Rochdale twee inloopbijeenkomsten voor de vernieuwing van de Hondemanstraat. Eind van de middag of begin van de avond kunt u dan binnenlopen om het voorlopig plan voor de nieuwbouw te bekijken. Zij gaan daar graag met u over in gesprek. U kunt dan ook vragen stellen over de plannen voor de buurt.

Lees verder

Bruggen over de Gouw vernoemd naar verzetshelden

Gepubliceerd op 4 mei 2022

Gemeente Zaanstad heeft besloten om een aantal belangrijke verzetsstrijders te eren. Dat doet ze door negen bruggen in Zaandam te vernoemen naar verzetsmensen. Een van de bruggen wordt vernoemd naar Remmert Aten en Jaap Boll.

Lees verder

Inloopbijeenkomst nieuwbouwplan Paltrok 21 april 2022

Gepubliceerd op 14 april 2022

De locaties van Schoen en Holleman aan de Paltrokstraat in Zaandam gaan komende jaren veranderen in een mooie woonlocatie. Op donderdag 21 april wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd over de verandering van de locatie. U bent van harte welkom om binnen te lopen tussen 16.30 en 20.00 uur.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Paltrok ter inzage t/m 25 mei 2022

Gepubliceerd op 14 april 2022

Om de realisatie van het bouwplan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. De ontwikkelaar heeft in goed overleg met de gemeente de bestemmingsplanwijziging, zodat woningbouw mogelijk wordt, voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 14 april ter inzage. 

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan project Paltrok

Gepubliceerd op 1 april 2022

Het ontwerpbestemmingsplan van Project Paltrok ligt binnenkort ter inzage.  Het project in de Boerejonkerbuurt in Zaandam bevat 236 nieuwbouwwoningen, waarvan 73 voor sociale huur, 25 voor Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) en 73 vrije sector huurwoningen. De resterende woningen worden als koop en/of huur aangeboden.  

Lees verder

Inloopbijeenkomst Milieueffectrapportage (MER)

Gepubliceerd op 3 maart 2022

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink ontwikkelen en veranderen. Er wordt een nieuwe hoogstedelijke wijk gerealiseerd rondom Station Kogerveld, met meer en beter openbaar vervoer, maatschappelijke en commerciële voorzieningen, een prachtig sportpark en een divers woonmilieu. Het bestaande, deels verouderde en leegstaande bedrijvigheid transformeert naar een nieuwe levendige woonwijk.

Lees verder

Inloopavond Jonker Juffer 16 maart in Jozefkerk

Gepubliceerd op 3 maart 2022

De bedrijfsgebouwen aan het Jonkerplantsoen vervangen door een woningbouwproject met in totaal circa 102 woningen. Hier is grote behoefte aan in Zaandam. Omdat de bestemming wijzigt van bedrijven naar woningen, is er een wijziging van het Bestemmingsplan nodig. Op 15 februari jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders het concept hiervan vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Op woensdagavond 16 maart organiseert ZVH  in samenwerking met de gemeente Zaanstad een inloopavond.  
Lees verder

Inzage ontwerpbestemmingsplan Jonker Juffer

Gepubliceerd op 3 maart 2022
Het nieuwbouwplan Jonker Juffer in de Boerejonkerbuurt bevat 102 woningen: 90 sociale huur en 12 koopwoningen. Om te kunnen bouwen, moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor ligt vanaf 3 maart tot en met 13 april ter inzage. 
Lees verder

Sociaal Wijkteam Kogerveld Zaandam Noord

Gepubliceerd op 1 maart 2022

Terwijl de nieuwbouwplannen in de wijk steeds meer vorm krijgen, gaat het alledaagse leven van onze bewoners gewoon door. Waar voor de ene bewoner het leven druk en lekker loopt, is het voor de ander zwaar, moeilijk en stil. Deze diversiteit van bewoners komen wij wekelijks als Sociaal Wijkteam tegen.

Lees verder

Update Oostzijderpark

Gepubliceerd op 1 maart 2022

De bouw van woontoren A, direct naast station, verloopt zeer voorspoedig. De vorm en omvang van het gebouw beginnen langzaam maar zeker duidelijk te worden. Nog dit jaar zullen de eerste bewoners hier hun sleutel krijgen. Ook het naastgelegen blok, de Meijboom, schiet snel uit de grond.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Jonker Juffer voor ruim 100 woningen

Gepubliceerd op 18 februari 2022

Om in de Boerejonkerbuurt - tussen de Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi - 90 sociale huurwoningen en 12 koopwoningen te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor ligt vanaf 3 maart ter inzage. 

Lees verder

Eerste paal Sportpark Hoornseveld de grond in

Gepubliceerd op 17 februari 2022

De eerste paal zit in de grond: Sportpark Hoornseveld verandert daarmee in een multifunctioneel sportpark. Zo krijgen korfbalvereniging ZKV en tennisvereniging TopZ nieuwe paviljoens en accommodaties, die eind 2022 opengaan. Het nieuwe zwembad De Slag krijgt een plek midden op het sportpark.

Lees verder

Visie stationsgebied Kogerveld vastgesteld

Gepubliceerd op 24 december 2021

Donderdag 23 december heeft de gemeenteraad de Visie Stationsgebied Kogerveld vastgesteld. In de visie staat beschreven hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bijvoorbeeld: wat wordt het karakter van het gebied? Welke voorzieningen, bedrijven of woningen zijn er nodig? En hoe richten we het verkeer en het groen in de wijk in? Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie.

Lees verder

160 nieuwe huurwoningen Slachthuisstraat 67/67A

Gepubliceerd op 23 december 2021

Zaanstad stelt de uitgangspunten vast voor de nieuwbouw van 152-164 huurwoningen aan de Slachthuisstraat 67/67A in Zaandam. Van alle woningen wordt 30% sociale huur en 30% middeldure huur. Bij de woningen komt ook een gemeenschappelijke tuin en 200-300 m2 aan maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen. 

Lees verder

Nieuwe locatie OBS Kogerveld is Oostzijderpark

Gepubliceerd op 22 december 2021

Gemeente Zaanstad heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar een nieuwe plek voor de school OBS Kogerveld. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten dat het nieuwe schoolgebouw van OBS Kogerveld (onderdeel van Zaan Primair scholengroep) in Oostzijderpark fase 2 komt.

Lees verder

Volgende fase voor nieuwbouwproject Oostzijderpark

Gepubliceerd op 17 december 2021

Wethouder Songül Mutluer en ontwikkelcombinatie Oostzijderpark BV vierden op 15 december de voortgang van nieuwbouwproject Oostzijderpark. Op de voormalige sportvelden bij station Zaandam-Kogerveld komen ruim 500 woningen, zowel koop als (sociale) huur.  Heddes Bouw & Ontwikkeling startte de bouw van woonblok D1 Meiboom met 24 appartementen en Oostzijderpark BV tekende voor woonblok F met 73 sociale huurwoningen een overeenkomst met woningcorporatie Rochdale. Op het terrein is nu ook een informatiecentrum voor geïnteresseerden.

Lees verder

Toekomstbeeld voor stationsgebied Kogerveld

Gepubliceerd op 19 november 2021

Kogerveldwijk is een van de MAAK.gebieden waar veel gaat veranderen. In de verschillende buurten komen nieuwe woningen, ontmoetingsplekken en er komt een vernieuwd sportpark. Dit alles heeft ook invloed op het gebied rondom het NS-station Kogerveld. De afgelopen anderhalf jaar heeft gemeente Zaanstad, samen met belanghebbenden, gewerkt aan een visie voor het stationsgebied Kogerveld. Dat is een toekomstbeeld voor de komende 20 jaar. Het stuk is inmiddels zo ver dat het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Lees verder

Nieuwe voorkeurslocatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 15 november 2021

Het schoolgebouw van de Kogerveldschool is oud en aan vervanging toe. Het gebouw ligt onder hoogspanningsmasten. Daarom kan de school op de huidige plek niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe locatie.  

Lees verder

Energiecoaches aanwezig op de informatiemarkt

Gepubliceerd op 2 november 2021

Energiearmoede is een actueel onderwerp deze tijd vanwege de oplopende gasprijzen. Het raakt vaak de kwetsbare huishoudens. Op de informatiemarkt op 9 oktober op het Zilverschoonplein, waren twee energiecoaches van IWoon aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan over wat zij kunnen doen om energie te besparen én comfort te verhogen.

Lees verder

Informatiemarkt Kogerveldwijk druk bezocht

Gepubliceerd op 15 oktober 2021

Op zaterdag 9 oktober gingen collega’s en wethouders van gemeente Zaanstad in gesprek met bewoners uit de Kogerveldwijk. Op het Zilverschoonplein stonden kleurige informatiekramen, een koffiewagentje en een poffertjeskraam om de ca. 400 bezoekers warm te onthalen en te informeren over alle (nieuwbouw)projecten in de wijk. Het was een zeer geslaagde dag, met veel persoonlijke gesprekken en waardevolle ontmoetingen.

Lees verder

Twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe locatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

De openbare basisschool (OBS) Kogerveld is toe aan vernieuwing, maar kan – door de regels over de hoogspanningsmasten – niet op deze plek worden ver- of herbouwd. Na een eerste bewonersbijeenkomst in juli gaan we opnieuw met buurtbewoners in gesprek. Wij doen dit tijdens twee informatiebijeenkomsten op 27 oktober. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder

Informatiemarkt projecten Kogerveldwijk

Gepubliceerd op 29 september 2021

De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink veranderen. Er komen 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten. En voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark. En er komt meer en beter openbaar vervoer. Grote veranderingen die wellicht vragen oproepen of waar u meer informatie over wilt? Kom dan langs op de informatiemarkt op zaterdag 9 oktober van 10.00 –16.00 uur op het Zilverschoonplein.

Lees verder

Terugblik bewonersbijeenkomst nieuwe locatie OBS Kogerveld

Gepubliceerd op 29 september 2021

Op woensdag 7 juli 2021 was er een bewonersbijeenkomst over de nieuwe locatie voor de Kogerveldschool. De Kogerveldschool is namelijk aan vervanging toe. Op de huidige plek kan de school door de hoogspanning niet uitbreiden of herbouwen. De gemeente zoekt daarom samen met het schoolbestuur naar een nieuwe plek, liefst in de Kogerveldbuurt.

Lees verder

Wethouder neemt handtekeningen in ontvangst

Gepubliceerd op 29 september 2021

Er hangen spandoeken rondom het grasveld aan de Veldbloemenweg. Een duidelijk teken dat omwonenden van het veld niet willen dat OBS Kogerveld verhuist naar deze plek. Ook overhandigden de omwonenden op 9 september bijna  1.400 handtekeningen tegen de nieuwbouw van de school aan wethouder Natasja Groothuismink. 

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl