Concept perspectief Kogerveldwijk

Op weg naar een gebiedsperspectief voor 2040

Gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de wijk

Januari 2019
De Kogerveldwijk groeit. Op termijn komen er in de wijk zo’n 2.000 woningen bij. Dat biedt nieuwe bewoners met nieuwe wensen, maar ook een kans om de wensen van de huidige gebruikers vooruit te helpen.

Hoe ziet de Kogerveldwijk eruit in 2040?  Na een analyse van alle kansen voor de wijk, die we met vele bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk hebben gemaakt, is het tijd om samen naar de toekomst te kijken. 

De afgelopen maanden is op basis van gesprekken in de wijk, de MAAKweken en alle informatie uit onderzoek, een beeld geschetst van de Kogerveldwijk in 2040. Op basis hiervan is een "gebiedsperspectief" gemaakt. Dit gebiedsperspectief is in concept klaar en geeft een kijk op de wijk voor het jaar 2040 en daarna.

MAAK.inloopbijeenkomsten 28, 29 en 30 januari 2019  goed bezocht!

Eind januari kon men tijdens drie verschillen bijeenkomsten op drie verschillende locaties nogmaals over het concept gebiedsperspectief  meedenken en -praten.  De opkomst en inbreng van alle betrokkenen uit de Kogerveldwijk was goed en waardevol. Ook kon men online een reactie geven op het gebiedsperspectief. Hier is bijna geen gebruik van gemaakt. Op dit moment wordt de opbrengst van alle gesprekken bekeken en vormt input waarmee het perspectief verder  zal worden aangevuld.


MAAK.weken 29 oktober t/m 12 november 2018

Tijdens de MAAK.weken van 29 oktober tot en met 12 november zijn de agendapunten voor 2040 in verschillende MAAK.sessies aan bod gekomen.  Die sessies varieerden van het in kaart brengen van woonwensen voor de toekomst (hoe wilt u wonen als u 80 bent?) tot nu meteen uw huis aanpakken. Daarnaast kwamen onder andere de openbare ruimte en het stationsgebied aan bod en werd er inspiratie opgedaan bij  de Honigfabriek, waar doorgepraat werd over de mogelijkheden voor zo’n creatieve werk- en ontmoetingsplek in de Kogerveldwijk. Nieuwsgierig naar de opbrengst? Op de pagina van de MAAK.weken staat bij alle sessies een verslag.

Lees de verslagen op de MAAK.weken pagina


Bijeenkomst met samenwerkingspartners voor perspectief

Op 26 april kwamen zo'n 70 mensen die op allerlei manieren samenwerken met de gemeente Zaanstad samen om mee te denken over het gebiedsperspectief voor de Kogerveldwijk. 

Lees hier het verslag

Alle documenten op een rij

Lees hier de samenvatting van het perspectief

Download de samenvatting als folder (pdf)

Lees het volledige concept (pdf, 41 pagina's)

Beantwoording vragen inloopbijeenkomsten januari 2019

Tijdens de inloopbijeenkomsten voor het Perspectief Kogerveldwijk op 28, 29 en 31 januari kon men schriftelijk vragen achterlaten. Deze vragen zijn beantwoord en in een overzicht geplaatst.

Overzicht beantwoording vragen inloop 28, 29, 30 januari (pdf)


Overzicht reacties MAAK.weken

In het perspectief voor de Kogerveldwijk in 2040
worden de waardevolle ideeën van bewoners,
ondernemers en andere betrokkenen uit de wijk zo goed mogelijk verwerkt. Deze ideeën
zijn opgehaald bij de workshops tijdens de
MAAK.weken eind 2018. Gebruikte bronnen zijn de notulen, de post-its die men  kon plakken op de borden, de tekeningen die gemaakt zijn door Olivier Rijcken en de ingevulde schema's.

Bekijk hier het overzicht van de reacties

Bord met reacties van bezoekers MAAK.weken op post-its

Presentatie supervisor ook online

Supervisor voor de Kogerveldwijk is Jeroen Ruitenbeek. Benieuwd naar zijn visie? Lees ook het interview dat Jeroen eerder gaf over de wijk. 

Tijdens de MAAK.weken gaf Jeroen een presentatie over de wijk. Was u er niet bij? De presentatie is verwerkt in het perspectief, maar hij staat nu ook online. Omdat het een groot bestand is (er zit veel kaart- en fotomateriaal in), zijn het vier bestanden.

naar deel 1 (pdf)

Naar deel 2 (pdf) 

Naar deel 3 (pdf)

Naar deel 4 (pdf)

Op de foto: Jeroen Ruitenbeek, supervisor voor het MAAKgebied Midden.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl