Agendapunten 2040

Mooie mix

De Kogerveldwijk is een fijne wijk om samen te leven. Wonen, werken en ontspannen bestaan er in evenwicht naast elkaar. De huizen zijn divers en van goede kwaliteit. En er woont een mooie mix van mensen: jong en oud, geboren Zaankanter of nieuwe Zaankanter, en alles er tussenin. De uitdaging om meer woningen te realiseren, zien we als een kans om te streven naar deze mooie mix van mensen en woonomgevingen.
De Kogerveldwijk is en blijft een samenspel van buurten met elk een heel eigen karakter, die samen een sterk geheel vormen. In de Kogerveldwijk kunnen wonen en werken naast elkaar bestaan op een nieuwe, leefbare manier, waar plek wordt gecreëerd voor lokaal ondernemerschap.
Laten we deze mix dan ook zichtbaar maken en de diversiteit van de wijk in de verf zetten, tonen dat we er trots op zijn.
Vernuftig vervoer

We vertoeven graag in onze eigen buurt, maar verkennen ook graag andere plekken, voor opleiding, werk & vertier. Liefst met de fiets en door het openbaar vervoer. We gaan efficiënt met de ruimte om om een mooie en gezonde leefomgeving te maken. Het autogebruik is daarom laag & vernuftig, want er zijn aantrekkelijke alternatieven. En we worden creatief in parkeren.

De Kogerveldwijk hangt aan elkaar door trage, veilige en groene verbindingen. Zowel binnen de wijk - om buurten, mooie plekken en voorzieningen met elkaar te verbinden - als naar buiten toe om woon-werk-verbindingen te verbeteren en te zorgen dat we makkelijk de Zaan over kunnen.

We werken samen om barrières op te heffen en buurten sterker te verbinden en uitwisseling te stimuleren, en bewaken het evenwicht tussen een betere verbondenheid en het garanderen van een groene leefomgeving. We kijken samen hoe we onze dagelijkse gewoontes kunnen aanpassen voor een duurzame toekomst.


Kleurrijk ontmoeten

We houden van groen en blauw in de wijk. We zien de Zaan zoveel mogelijk en benutten de Jagersplas volop. We maken goede (fiets)verbindingen en aan de oevers is het fijn om te zijn. Er is alle gelegenheid om te bewegen, buiten te zijn en om mensen te ontmoeten.

We bouwen samen actief aan plekken waar we elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten, we stimuleren er lokale initiatieven en dragen er zorg voor. Zo zorgen we ervoor dat onze favoriete plekken uitnodigend zijn voor de mooie mix aan mensen, initiatieven en organisaties.

We maken het bestaande groen en de open ruimte aantrekkelijker en bruikbaarder, door ze samen actief in gebruik te nemen en verloren plekjes een nieuwe betekenis te geven.


Parels ontdekken

We gaan op expeditie in onze eigen wijk en ontdekken vergeten plekjes en de mogelijkheden van parels die nu nog verborgen zijn. Van goede schoolomgeving via bruisend plein tot spetterplas. In elke buurt creëren we een eigen sfeer die past bij de eigen identiteit en deze versterkt.

We maken onze parels opnieuw zichtbaar en bruikbaar, en nodigen zowel onze buren als mensen van buitenaf uit om ze samen en op een creatieve manier te komen (her)ontdekken. Bewoners en gemeente blazen samen de parels leven in, en we stimuleren anderen om samen de handen uit de mouwen te steken. Zo tonen we de vele gezichten van de Kogerveldwijk, zetten de verschillen in de verf en zorgen dat geen enkele buurt achterop blijft.


Actieve wijk 

We zoeken naar een gezond evenwicht tussen wonen en werken, met het oog op de toekomst. We gaan aan de slag met wonen naast werken. We maken ruimte voor werkplaatsen en laagdrempelige bedrijfsruimtes op maat van de wijk. Die zich tonen aan de buitenwereld en vermengd zijn met publieke functies. Niet enkel aan de Zaan, maar tot diep in de wijk. Zo creëren we opnieuw mogelijkheden om dichtbij huis te werken en stimuleren we lokaal ondernemerschap, wat ingebakken zit in de Kogerveldwijk. 

We hergebruiken bestaande gebouwen en maken afspraken met bestaande bedrijven. We creëren ruimte om dingen uit te testen, in dynamische broedplaatsen, waar startende ondernemers uit de buurt een plek vinden. Maar geven tegelijkertijd bedrijven doorgroeimogelijkheden, de kans om zich te wortelen in de wijk. Ook bij nieuwbouwprojecten bewaken we deze verwevenheid. Samen werken we toe naar schone, bereikbare werk(ervaring)plaatsen.


Gezond van lijf en geest

We zorgen dat iedereen goede kansen krijgt om zich te ontwikkelen en te ontplooien. We motiveren elkaar in een gezonde leefstijl, in een actieve en sociale manier van leven. Samen sporten, naar school, werken, liefst in de wijk. We worden met gemak gezond oud(er). We zetten in op specifieke voorzieningen voor jong en oud, die beter geïntegreerd zijn in de wijk, uitnodigend zijn en contacten over generaties heen stimuleren. We zorgen ervoor dat nieuwe voorzieningen goed aansluiten bij de behoeften in de wijk, door samen de vinger aan de pols te houden. We bewaken kansengelijkheid en zorgen ervoor dat belangrijke voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn, fysiek en mentaal. Samen zorg dragen voor onze favoriete plekken houdt ons allemaal actief. Daarom zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerkingen en eigenaarschap over de voorzieningen die we belangrijk vinden.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl