Toekomstbeeld Kogerveldwijk samengevat

Kogerveldwijk in 2040: de hoofdpunten uit het perspectief

De Kogerveldwijk kan een nog fijnere wijk worden om te wonen, werken en ontspannen. In opdracht van de gemeenteraad heeft het team van MAAK.Zaanstad het afgelopen jaar gewerkt aan een gebiedsperspectief: een toekomstvisie voor 2040 voor dit stukje van de stad. Ambtenaren kregen daarbij veel waardevol advies van bewoners, grondeigenaren, ondernemers en maatschappelijke partners in het gebied. Samen met al deze stadsmakers werken we aan de toekomst met als doel dat de Kogerveldwijk ook in 2040 een wijk is waar je met plezier woont, werkt, sport en speelt.

Download hier de folder van de samenvatting en print 'm zelf uit:

download de folder (.pdf)

Lees het volledige perspectief:

download het perspectief (.pdf)

Minder ongelijkheid in een wijk waar iedereen meedoet

De Kogerveldwijk gaat groeien. Er komen woningen en voorzieningen bij, de openbare ruimte wordt aangepakt en de bereikbaarheid wordt verbeterd. Die groei gaan we benutten om de ongelijkheid in de wijk te verminderen, zowel tussen mensen als tussen buurten. De mengeling van wonen, sociale en economische activiteiten draagt bij aan de levendigheid en laat nieuwe kansen ontstaan voor bewoners, of ze nou al wonen in de wijk of zich net komen vestigen. We willen betere – en vooral veilige - verbindingen voor fi etsers en ouderen, meer groen en mooie ontmoetingsplekken langs de Zaan. De kwaliteit van de leefomgeving wordt aangepakt, in alle
delen van de wijk. De openbare ruimte is zo ingericht dat mensen elkaar op straat ontmoeten, samen op een bankje zitten bij veilige speelplekken. Er komen weer voordeuren aan de straat zodat er meer sociaal contact is tussen de bewoners. Een belangrijk doel is om de gezondheidssituatie van de mensen in de Kogerveldwijk te verbeteren. Met programma’s als Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) stimuleren we het sporten. Een nieuw sportcomplex op het sportpark Hoornseveld met zwembad moet goed bereikbaar zijn voor iedereen. Misschien wel het belangrijkste streven is, dat de bewoners van de wijk initiatieven opzetten om gezond samen te leven, ondersteund door ondernemers uit de wijk, het verenigingsleven, sociale instellingen en de gemeente.

Illustratie Olivier Rijcken vanaf de Zaan met kijk op de Witte Olifant

Schets van Olivier Rijcken voor hoe  de Kogerveldwijk er in de toekomst uit kan zien

Betere verbindingen, ook tussen de buurten

De Kogerveldwijk wordt nu ‘opgeknipt’ door de infrastructuur. Midden in de wijk ligt station
Zaandam Kogerveld, met directe treinverbindingen naar Sloterdijk en Schiphol. De snelwegen
A8 en A7 zijn nabij en er is een goede openbaarvervoersverbinding met Amsterdam. Dat maakt
het moeilijker om van de ene buurt naar de andere te komen en bewoners hebben last van
uitlaatgassen of fi jnstof. Daar gaan we wat aan doen: andere profi elen, veiliger oversteken, meer
ruimte voor fi etsers en wandelaars. Zo is er het plan om de Prins Bernhardweg op termijn ‘af te
waarderen’ van een snelweg naar een stadslaan waar 50 of 70 mag worden gereden. Ook streven
we ernaar dat treinen frequenter stoppen op station Zaandam Kogerveld, zodat de trein nog
aantrekkelijker wordt. Daarvoor moet de stationsomgeving worden aangepakt zodat deze plek
veiliger wordt en beter toegankelijk. Betere verbindingen voor fi etsers en wandelaars van en naar
het station helpen daarbij.


Illustratie Olivier station Kogerveld 2040Schets van Olivier Rijcken voor het stationsgebied er in de toekomst uit kan zien

Kwaliteit van waterkant Zaan en Gouw optimaal benut

Ten oosten van de Heijermansstraat – Dr. H.G. Scholtenstraat ligt de ruime, groene Kogerveldbuurt. Hier willen we voortbouwen op het parkachtige karakter, bijvoorbeeld door een netwerk van fi ets- en wandelroutes aan te leggen. De randen van de nieuwe buurt op het Oostzijderveld worden ingericht met water en groen en langs de Gouw maken we bijzondere plekken aan het water. Zo krijgen we twee verschillende delen in de buurt, elk met eigen kwaliteiten: een stedelijk gebied langs de Zaan, en een groen, parkachtig deel aan de kant van de Gouw. Die groene en waterrijke omgeving nodigt uit om te wandelen en te sporten in de openbare ruimte. Dat is niet alleen gezond, het helpt ook de eff ecten van klimaatverandering op te vangen.


Illustratie Olivier Fluitekruid Kogerveld 2040Schets van Olivier Rijcken hoe een groene Kogerveldbuurt er in de toekomst uit kan zien

Lekker wonen

Bouwen, bouwen, bouwen; in de hele regio is er grote vraag naar woningen. Tot 2040 wil de gemeente Zaanstad 15.000 tot 20.000 woningen erbij. Om het groene buitengebied te sparen komen de nieuwe woningen in de bestaande stad. Er is nog plaats voor woningen in de Kogerveldwijk. Door leegstand op bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte beschikbaar voor de bouw van 2000 woningen. En op langere termijn mogelijk meer, afh ankelijk van wat er met de A8 gaat gebeuren.

Andere belangrijke aandachtspunten

Illustratie Olivier Paltrokstraat Kogerveld 2040Schets van Olivier Rijcken met een opgeknapte Paltrokstraat

Ruimte voor goede voorzieningen

Meer inwoners betekent: meer voorzieningen. Meer klanten in de winkels, meer kinderen op de scholen, meer behoefte aan zorg en diensten. We willen dat de voorzieningen in de wijk in omvang en kwaliteit meegroeien met het aantal inwoners. Zo verbeteren we het voorzieningenniveau voor alle bewoners in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan ruimte voor horeca, een huisartsenpost, een kinderdagverblijf, een extra basisschool en een goed bereikbare zorgboulevard. Daardoor komt er bovendien nieuwe werkgelegenheid in de wijk, waar grote behoefte aan is.

Illustratie Olivier voorzieningen Kogerveldwijk

Een toekomstbestendige en duurzame wijk

Nieuwe woningen zijn veel energiezuiniger dan de bestaande voorraad.Dat helpt om de Kogerveldwijk op termijn klimaatneutraal te maken. De verandering in het klimaat leidt tot extremer weer: meer hoosbuien, lange periodes van droogte. Daar moet de wijk op zijn ingericht. We nemen maatregelen om wateroverlast te voorkomen en proberen hittestress in de stad te voorkomen, door meer groen in de buurt en door oost-west straten die uitkomen op de Zaan en zorgen voor een frisse wind.

Illustratie Olivier Mooie mix toekomstbestendige en duurzame wijk

Ruimte voor bedrijvigheid

De Kogerveldwijk van de toekomst telt meer woningen en is beter bereikbaar. Dat versterkt de basis voor winkels en dienstverleners in de wijk. Het geeft bovendien een kans om bedrijven en instellingen aan te trekken die banen creëren. Natuurlijk koesteren we de gevestigde bedrijven. Zij zijn karakteristiek voor Zaanstad en dragen bij aan de noodzakelijke werkgelegenheid in de wijk. Zeker nu er ook bedrijven vertrekken. De ruimte die vrijkomt willen we niet alleen benutten voor woningen, maar ook voor economische activiteiten die goed samengaan met wonen. De strook langs de Zaan tot aan de Heijermansstraat – Dr. H.G. Scholtenstraat is een goede locatie voor werkplaatsen en commerciële ruimtes. In het gedeelte rond de Noordervaldeurstraat blijft bedrijvigheid de voornaamste bestemming. Daar voorzien we een stevige kwaliteitsverbetering van het gebied, om te beginnen in de openbare ruimte.

Illustratie Olivier ruimte voor bedrijvigheid

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl