Uitwerkingsregels Kogerveld

Uitwerkingsregels geven houvast bij de ontwikkelingen in de Kogerveldwijk

In het Gebiedsperspectief MAAK.Kogerveldwijk 2040 staat hoe de wijk de komende 20 jaar gaat veranderen in een nog fijner gebied om te wonen, werken, spelen en sporten. Het woningaantal zal meer dan verdubbelen en er zal ruimte zijn voor verschillende nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Alle veranderingen hebben ook gevolgen voor de openbare ruimte en bereikbaarheid van de wijk. Maar met de eerste plannen in aanbouw, worden de mogelijkheden van het gebied zichtbaar.

De plannen voor de omgeving Jufferstraat en voor woningbouw aan de Paltrokstraat zijn gereed en de uitvoering kan beginnen. Ook het Oostzijderpark is inmiddels in aanbouw. De transformatie van de Hofwijk en Boerejonkerbuurt heeft meer tijd nodig. Per ontwikkelproject in deze buurten wordt samen met de verschillende grondeigenaren gekeken naar concrete mogelijkheden

Uitwerkingsregels en randvoorwaarden opgesteld

Bij de ontwikkeling van Kogerveld en met name de bij transformatie van de Hofwijk en Boerejonkerbuurt gaat het niet alleen om wonen. We willen ook zorgen dat er genoeg voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld scholen. En ook een goede en veilige infrastructuur en een openbare ruimte die uitnodigt tot wandelen, sporten en mijmeren op een bankje uitkijkend over de Zaan. Om dat te bereiken zijn voor een tiental thema’s uitwerkingsregels en randvoorwaarden gesteld. Dit traject is samen met de wijk opgepakt. Deze uitwerkingsregels en voorwaarden geven duidelijkheid aan de bewoners, grondeigenaren en gemeente. Zie ook de afbeelding hieronder. Door er op te klikken wordt deze vergroot.

Infographic met uitleg over de uitwerkingsspelregels en de tien thema's.

Houvast en duidelijkheid voor iedereen

De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn van toepassing op alle ontwikkellocaties Het geeft alle belanghebbenden houvast. De grondeigenaren weten wat er op hun locatie gebouwd mag worden, de bewoners hebben grip op wat er in hun wijk komt en de gemeente hoeft niet steeds opnieuw in onderhandeling over aantallen woningen of inrichtingseisen voor de openbare ruimte. De uitwerkingsregels werken sturend en kunnen een stimulans zijn voor grondeigenaren om hun gebied te herontwikkelen.Inzage uitwerkingsregels en randvoorwaarden


Het college van B&W heeft de concept Uitwerkingsregels vrijgegeven voor inspraak. Dat wil zeggen dat het document zes weken ter inzage ligt. In deze zes weken kunnen mensen reageren op het stuk. De einddatum voor het geven van een reactie is 6 augustus 2023. 

Concept Uitwerkingsregels Kogerveldwijk - juni 2023.pdf

Reacties

Tijdens de periode van de terinzagelegging kunnen reacties op de Uitwerkingsregels Kogerveldwijk ingediend worden op de volgende wijze:

  • Via email: MaakMidden@zaanstad.nl
  • Per Post: Gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam onder vermelding van ‘Uitwerkingsregels Kogerveldwijk’
  • Mondeling: via 14075, vragen naar mevrouw M. Sommer
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl