Spelregelkaart voor de wijk

 Het toekomstbeeld van de Kogerveldwijk verder uitwerken

In het Gebiedsperspectief MAAK.Kogerveldwijk 2040  staat hoe de wijk de komende 20 jaar gaat veranderen in een nog fijner gebied om te wonen, werken, spelen en sporten. Nu willen we samen met de bewoners, bedrijven, ontwikkelaars en andere betrokkenen een aantal onderwerpen uit het Perspectief verder uitwerken: 1. Wat kenmerkt de toekomstige wijk (in woord en beeld), 2. Bedrijven en voorzieningen, 3. Wonen en woningen en 4. Mobiliteit en openbare ruimte. 

Vier verschillende ideeën besproken met bewoners, bedrijven en ontwikkelaars

In mei hadden we de eerste gesprekken met bewoners, bedrijven en ontwikkelaars. In juni hebben we vervolggesprekken gehad. Ook deze waren - door de beperkingen die corona met zich mee brengt - via de computer georganiseerd. In november vond de derde digitale bijeenkomst plaats over Wonen en Woningen. 

Tijdens deze gesprekken hebben we de vier verschillende ideeën (scenario’s) laten zien:

  • Mobiliteitshub Zaandam-Oost
  • Klimaat-as Jagerplas - Zaan
  • Medisch Knooppunt Zaandam
  • Wijkhart Kogerveld

Aan bewoners, bedrijven en andere betrokkenen uit het gebied vroegen we wat ze van elk van de ideeën denken en welke ervaringen en meningen ze hebben voor de toekomst van de wijk.

Hoe gaan we nu verder?

Nu zijn we bezig alle reacties en opmerkingen van de betrokken te verwerken. We kijken welk van de vier scenario de voorkeur heeft om verder uit te werken. Hierbij nemen we ook elementen mee uit de andere scenario’s. Met al deze informatie, reacties en opmerkingen maken we een realistisch plan. 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl