Spelregelkaart voor de wijk

Het toekomstbeeld van de Kogerveldwijk verder uitwerken

In het Gebiedsperspectief MAAK.Kogerveldwijk 2040  staat hoe de wijk de komende 20 jaar gaat veranderen in een nog fijner gebied om te wonen, werken, spelen en sporten. Het woningaantal zal meer dan verdubbelen en er zal ruimte zijn voor verschillende nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Alle veranderingen hebben ook gevolgen voor de openbare ruimte en bereikbaarheid van de wijk. Wat voor gebied het moet worden bepalen we zoveel mogelijk in overleg met u. Hierbij vragen we uw hulp bij het verder inhoud geven aan de gewenste Kogerveldwijk van de toekomst. 

Spelregelkaart Kogerveldwijk

De spelregelkaart wordt een concrete uitwerking van het Perspectief Kogerveldwijk 2040. De spelregelkaart geeft duidelijkheid over de gemeentelijke randvoorwaarden en uitgangspunten bij ontwikkelingen. Het zorgt er ook voor dat ontwikkelingen in samenhang uitgevoerd gaan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om plekken waar wel of niet gebouwd mag worden, routes in de wijk, groenstructuur, parkeeroplossingen en de locaties voor voorzieningen en bedrijvigheid in de buurt. De spelregelkaart zal door de gemeenteraad worden vastgesteld.

In 2020  hebben we verschillende themasessies gehad die als basis dienen voor de spelregelkaart. De uitkomsten van deze sessies worden meegenomen in de spelregelkaart. Daar wordt in de komende weken aan gewerkt en daar gaan we ook graag weer over in gesprek.  We leggen de input dan weer graag aan u voor.

De themasessies:
1. Het DNA van de wijk,
2. Bedrijven en voorzieningen,
3. Wonen en woningen en
4. Mobiliteit en openbare ruimte
5. Spelregelkaart

Van alle sessies kunt u de verslagen lezen en bijlagen bekijken. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl