Hilko

Wonen in Hilko


Op de plaats waar nu nog de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning staat, verrijst in de toekomst een nieuwe woonbuurt: Hilko. Deze nieuwbouwlocatie, wordt een nieuwe woonbuurt langs de Zaan in Zaandam. Met appartementen en eengezinswoningen. AM ontwikkelt op deze locatie samen met woningstichting Rochdale circa 100 woningen, met een mix van woningtypen in allerlei prijsklassen.

In het gebied tussen de Oostzijde en de Cornelis van Uitgeeststraat is ruimte voor grondgebonden koopwoningen met een tuin en enkele sociale huurappartementen van woningstichting Rochdale. Aan de Zaan wordt een aantrekkelijke groene openbare ruimte gecreëerd die voor iedereen te gebruiken is. De oude schoorsteen van Hilko is een gemeentelijk monument dat behouden blijft. Rondom deze karakteristieke schoorsteen willen we ruimte creëren voor (creatieve) bedrijvigheid, kleinschalige horeca of een buurtwinkel.

Bij de transformatie van de Kogerveldwijk, waar Hilko onderdeel van uitmaakt, wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Alle nieuwe woningen wekken energie op voor eigen gebruik en de gehele wijk is in de toekomst klimaatadaptief. Dat betekent dat wateroverlast en hittestress zo veel als mogelijk wordt voorkomen.
Tevens zetten we hoog in op  duurzame mobiliteit met deelauto’s, -(bak)fietsen en - scooters. 

Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meldt u zich dan aan via de website van ontwikkelaar AM. Daar vindt u ook meer informatie over het project: Home - HILKO (woneninhilko.nl) 


Foto van zeepfabriek Hilko uit het gemeentearchief

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl