Aftrap MAAK.weken

Verslag van maandag 29 oktober 2018

Verslag aftrap MAAK.weken Kogerveldwijk

Maandag 29 oktober 2018 werd de aftrap gegegeven voor twee MAAK.weken vol activiteiten in de wijk. Kernvraag: Hoe ziet de Kogerveldwijk eruit in 2040? Na een analyse van alle kansen voor de wijk, die we met vele bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk hebben gemaakt, is het tijd om samen naar de toekomst te kijken.

Een welkom door wethouder Rita Noordzij

Wethouder Rita Noordzij heette de bezoekers welkom. Zij gaf een korte inleiding waarin ze het belang van burgerparticipatie benadrukte. Vervolgens gaf Programma MAAK.Zaanstad Marie-Louise Sanders een korte toelichting op het vormen van een perspectief op de wijk en een inleiding op de presentatie van Jeroen Ruitenbeek, de supervisor van het gebied Midden.

Presentatie Jeroen Ruitenbeek, supervisor van het MAAK.gebied Midden

Jeroen Ruitenbeek gaf tijdens zijn presentatie een toelichting op de totstandkoming van de wijk in het beginsel, met een opbouw naar het heden. Ondersteund door foto’s van vroeger en nu. Hij besteedde aandacht aan de huidige situatie door het zichtbaar maken van de mooie delen en de mindere mooie, soms verfrommelde stukken in de wijk. Vervolgens gaf hij zijn visie op de ontwikkelingen die in de toekomst plaats zouden kunnen vinden. De ontwikkeling van terreinen die op dit moment leeg zijn, de fabrieken die veelal leegstaan en hoe dat een andere vorm zou kunnen krijgen, de rol van het water en dan in het bijzonder die van de Zaan. Hij sloot zijn presentatie af met een aantal plattegronden van mogelijke uitwerkingen in 2018, 2020, 2030 en 2040.  

Tijdens de presentatie werd er door de aanwezigen aandachtig geluisterd. Er was herkenning bij de foto’s van oude situaties in de wijk, zoals de nostalgische foto van Coop supermarkt. En ook de onder de aandacht gebrachte min en plus punten door Jeroen Ruitenbeek werden door de aanwezigen (h)erkend.

Tijdens de presentatie tekende Olivier Rijcken ‘het perspectief Kogerveld 2040’. In vogelvlucht geeft de tekening de besproken onderwerpen weer.

Manifest Kogerveldwijk

Na de presentatie van Jeroen Ruitenbeek heeft Lodewijk Kleijn een toelichting gegeven op het manifest wat de gemeente met de buurt op wil stellen. Het moet een weergave worden van reeds lopende initiatieven die bijdragen aan het realiseren van het perspectief op de wijk voor 2040. Dat wij gezamenlijk willen gaan bereiken.

MAAK.sessies

Aansluitend op de presentaties heeft Marie-Louise de MAAK.sessies aangekondigd. Alle workshophouders hebben een pitch gegeven van de workshop die ze de komende week zullen geven en waar mensen zich voor aan kunnen melden via de website maakkogerveldwijk.nl. De thema’s zijn: kleurrijk ontmoeten, vernuftig vervoer, mooie mix, gezond van lijf en geest, fris & energiek, parels ontdekken en actieve wijk. Hier hebben actieve gesprekken plaatsgevonden.

De aftrap werd gehouden bij Surbeza in de Boerejonkerbuurt. De aftrap bestond uit 2 sessies. Eén sessie van 15.00h tot 17.00h en een tweede sessie van 19.00 tot 21.00h. In totaal zijn er tijdens de twee sessies 75 bezoekers geweest.Foto aftrap MAAK.weken Kogerveldwijk

Schets Olivier Rijcken tijdens aftrap MAAK.weken Kogerveldwijk

Foto gemaakt tijdens aftrap MAAK.weken 2018

Bord Kleurrijk ontmoeten
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl