Laat van u horen over de Kogerveldwijk

Werk mee aan de toekomst van de Kogerveldwijk

Gebiedsperspectief: een beeld voor de toekomst

Om de groei van de Kogerveldwijk in goede banen te leiden, werkt de gemeente in opdracht van de gemeenteraad aan een gebiedsperspectief voor Kogerveld: een toekomstbeeld voor de wijk.

Niet vanachter de tekentafel, maar: samen met u. Want u als inwoner, bezoeker of gebruiker van de wijk kent die het beste. We werken aan het toekomstbeeld voor de wijk met een stappenplan genaamd APS. Dat staat voor Analyse, Perspectief, Strategie.

Wat is er al gedaan?

Analyse gemaakt: wat speelt er, wat zijn kansen?

We zijn begonnen met een analyse: hoe is het in de wijk? Bureau Palmbout onderzocht de ruimtelijke kansen. Welke plek is er beschikbaar om te bouwen, bijvoorbeeld, en hoe kunnen we het verkeer een goede plek geven? Het beeld van de wijk dat we kregen door eigen onderzoek, straatinterviews, en in verschillende offline en online gesprekken met bewoners, ondernemers, eigenaren en professionals uit de wijk hebben we weer voorgelegd aan de wijk zelf. Dat deden we tijdens een bijeenkomst op 18 juli in zalencentrum De Tulp. De presentatie die we daarbij gaven, is helemaal onderaan deze pagina te vinden.

Ga direct naar de analyse

Foto bijeenkomst analysefase

In gesprek in de wijk

De analyse van de wijk is aan de gemeenteraad voorgelegd, samen met een plan om verder te werken aan het gebiedsperspectief.  Hierin staat hoe de wijk er over 10 en 20 jaar kan uitzien. Wat willen we met de Kogerveldwijk? Er zijn voor 2040 zeven agendapunten geformuleerd.

Tijdens o.a. de MAAK.weken zijn de zeven agendapunten voor 2040 in verschillende MAAK.sessies aan bod gekomen.  Dat heeft veel input en ideeën opgeleverd. Nieuwsgierig naar de opbrengst? Op de pagina van de MAAK.weken staat bij alle sessies een verslag.

Verslagen MAAK.weken Kogerveldwijk

Perspectief 2040 vastgesteld                 

Op 28 mei 2019 is het perspectief door de gemeenteraad vastgesteld. Je kunt de raadsvergadering terugkijken via onderstaande link: 

Raadsvergadering 28 mei

Het perspectief dient als 'kompas' voor alle partijen die aan de stad werken. Samen met al deze stadsmakers werken we dan aan de toekomst met als doel dat de Kogerveldwijk ook in 2040 een wijk is waar je met plezier woont, werkt, sport en speelt.

Lees ook: Perspectief naar de raad

Laatste stap: Strategie


Nu het ideaalbeeld voor de toekomst vanuit alle invalshoeken duidelijk is, bepalen we tot slot de strategie. Daarin maken we duidelijk hoe we aan de slag gaan en wat ieders rol daarin is.

Een positieve bijdrage aan de buurt staat hierin voorop: een gevarieerd en afgewogen woningaanbod, de realisatie van commerciële en maatschappelijke voorzieningen, goede verbindingen tussen de verschillende buurten én de omliggende wijken en een mooi ingerichte, klimaatbestendige buitenruimte.

Naar verwachting  zal de gemeenteraad voor de zomer een zienswijze geven over deze nota. De komende tijd wordt de buurt intensief betrokken bij de verdere uitwerking van deze Strategienota.

Adviesgroep helpt gemeente

De Adviesgroep Kogerveld denkt mee over hoe zoveel mogelijk mensen en organisaties uit alle buurten van de Kogerveldwijk op een goede manier kunnen worden betrokken in de ontwikkelingen in de wijk.

Deze groep bestaat sinds januari 2018 en bestaat uit:

  • Angela Ern-Brantjes (ondernemer uit de wijk, van Time for Hair)
  • Jan Broersma (wijkbewoner)
  • Elise Sman (wijkbewoner)

Samen met raadsleden Hans Kuyper/ROSA, Marianne de Boer-Doeves/VVD en Flip Hoedemaeker/D66 en wethouders Natasja Groothuismink en Rita Visser-Noordzij  geven ze advies aan de gemeentelijke werkgroep van MAAK.Zaanstad die actief is in de Kogerveldwijk. 

Hoe praat u mee?                                        

Nieuwsbrief

Via deze site weet u altijd wanneer er een bijeenkomst in de wijk plaatsvindt. Neem ook een abonnement op de digitale nieuwsbrief als u het laatste nieuws per e-mail wilt lezen.

E-mail

Kunt u niet naar een bijeenkomst komen, of wilt u na een bijeenkomst nog iets bespreken? U kunt uw ideeën ook altijd delen per email: kogerveldwijk@zaanstad.nl of gebruik maken van het contactformulier.

Facebook

Wilt u een idee delen, medestanders vinden voor een initiatief of plan of nieuws uit uw buurt delen? En bent u actief op Facebook? Wordt dan lid van de Facebook-groep voor Kogerveld.

Zaanstad.nl

Voor acute problemen in de wijk kunt u een melding doen via de website van de gemeente Zaanstad.

Wijkmanager Martine Koppe

Kent u Martine Koppe al? Zij is wijkmanager voor de Kogerveldwijk en 't Kalf. 

Alle informatie over wat een wijkmanager is en doet, is ook te vinden op een speciale site over wijkmanagers.

Meer informatie over Wijkmanagers

Martine is ook op Facebook te vinden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl