Onderzoek A8-Coenbrug afgerond

Onderzoek luchtkwaliteit en geluid A8-Coenbrug afgerond

9 december 2017 
Rond de A8 worden de geluidproductieplafonds en de normen voor luchtkwaliteit niet overschreden. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek naar luchtkwaliteit en geluid rond de A8 dat is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de raad. Het adviesbureau dat het onderzoek heeft gedaan, had de voorkeur van de (bewoners) werkgroep A8-Coenbrug. Het college stuurt het rapport ‘Verificatie data luchtkwaliteitonderzoek en akoestisch onderzoek’ en een begeleidende raadsinformatiebrief naar de raad.

Los van het rapport wil de werkgroep A8-Coenbrug de luchtkwaliteit langs de A8 meten. Zaanstad hecht belang aan een goede luchtkwaliteit in de gemeente en wil dit onderzoek faciliteren. Langs het onderzochte tracé van de A8 wordt gedurende een periode van minimaal 1 jaar de concentratie stikstofdioxide gemeten. Wanneer de metingen daar aanleiding toe mochten geven kan overwogen worden de metingen verder te verfijnen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl