Kruispunt Zwanenbloemkade aangepast

Kruispunt Zwanenbloemkade met nieuwe ‘bobbels’

4 september 2019
Het kruispunt van de Zwanenbloemkade met de Veldbloemenweg is in juli veiliger gemaakt door een hogere drempel aan te leggen in combinatie met extra strepen op het wegdek en twee bobbels die de auto´s moeten afremmen.

Sommige mensen hadden graag gezien dat de twee bobbels (in vakjargon: ‘kussens’) aan de andere kant van het kruispunt waren gekomen. Een check bij de verkeerskundigen leert: 'helaas kon dat niet omdat de bus daar te veel hinder van zou ondervinden. Hoger op de brug een drempel maken was ook geen mogelijkheid, omdat dat de brug zou kunnen beschadigen. Een overweging die bij de wijzigingen ook nog van belang was, is dat bestuurders goed moeten kunnen letten op het verkeer. Als ze te gefocust zijn op de drempels, zouden ze de fietsers weer over het hoofd kunnen zien.'

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl