Binnenstedelijk bedrijventerrein

Update Kan Palen

22 november 2018
Binnenstedelijke bedrijventerreinen zijn in de loop der jaren op allerlei wijzen gebruikt. Hierdoor kan sprake zijn van sanering voordat ze een nieuwe functie kunnen krijgen. Dat geldt ook voor het terrein van Kan Palen. Het terrein ligt al geruime tijd braak en al eerder is bestudeerd of woningbouw op die locatie mogelijk is. 

Het haalbaarheidsonderzoek waar het college in juni 2016 opdracht voor gaf, heeft een plan opgeleverd dat sociaal maatschappelijk verdedigbaar is. Het voornemen woningen te realiseren op het Kan Palen terrein heeft inmiddels geleid tot gesprekken met het naastgelegen bedrijf. Mocht dat bedrijf besluiten de werkzaamheden te verplaatsen dan komt een grotere locatie vrij voor woningbouw. De eigenaar van Kan Palen is in contact met de eigenaar van Touwen omdat het voordelig zou zijn voor het grotere gebied te kunnen uitgaan van één stedenbouwkundig plan en één sanering.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl