Buurtwandeling Hofwijk 28 maart 2018

Met bewoners van de Hofwijk liepen we door hun buurt om te noteren wat er in de openbare ruimte niet goed gaat waar we al op korte termijn mee aan de slag kunnen. Op deze pagina een samenvatting van de op- en aanmerkingen.

Slecht weer, goede opkomst

Met bewoners van de Hofwijk liepen we door hun buurt om te noteren wat er in de openbare ruimte niet goed gaat. Op de agenda: de dingen waar we als gemeente al op korte termijn mee aan de slag kunnen. De wandeling werd ondanks het superslechte weer heel erg goed bezocht. Op deze pagina een samenvatting van wat we zoal zagen tijdens de wandeling, en ook waar mogelijk de informatie over wat we wel en niet aan de problemen kunnen doen of al hebben gedaan. Speelt er nog iets in de buurt dat op korte termijn anders moet? Kaart het aan bij de wijkmanager of bij de gebiedsbeheerder of stuur ons een melding.

Mail de gebiedsbeheerder  Doe een melding

Afval

 1. Afval van/bij McDonalds
  Antwoord: de gemeente en McDonalds zijn al met elkaar in gesprek. McDonalds heeft sinds een tijdje ook iemand die elke dag het eigen terrein en eromheen vrijmaakt van zwerfafval. Ook de gemeentelijke afdeling Wijkbeheer en Onderhoud ruimt zwerfvuil regelmatig op. Mensen gooien er veel weg, dus zie je dit gebeuren? Spreek elkaar er dan op aan. De gemeente en McDonalds evalueren over een half jaar of er nog meer actie nodig is.

 2. Veel dumpingen van afval op verschillende plekken in de Hofwijk. Ook veel vragen over (zwerf)afval.

  Antwoord: op donderdag 17 mei organiseerde de gemeente met bewoners en HVC een vervolgafspraak in de wijk over dumpingen, vanaf het buurtbureau aan de Hof van Holland. Daar is onder meer gesproken over het weghalen van bovengrondse plasticcontainers (en vervangen door een ondergrondse). Ook werd er afgesproken de groenstrook anders in te richten en de volgorde van containers aan te passen. 

  Meer weten? Neem contact op met Laura van Nooij.

Onderhoud van groen

 1. Hoe zit het met het onderhoud van het rozenperk in het plantsoen van de Hofwijk?
  Antwoord: het plantvak wordt niet omgevormd tot gras op verzoek van bewoners. De afdeling Wijkbeheer en Onderhoud zal het gaan onderhouden.

 2. Er kwamen opvallend veel vragen van bewoners over het groen in de buurt. Wat zijn de mogelijkheden voor adoptie? Wat komt daar bij kijken?
  Antwoord: op 6 juni konden mensen die dat wilden verder praten over groenadoptie en het groen in de wijk. De voorman en de teamleider van de wijkonderhoudsploeg gaven informatie over adoptie en beheer en bespraken problemen van de aanwezige bewoners.  

Foutparkeren en erfgrens

 1. Bewoners gaven aan dat veel mensen zich niet aan hun eigen erfgrens houden.
  Antwoord: Handhaving onderzoekt dit en gaat in gesprek met bewoners over wat de afspraken zijn.

 2. Toegang tot de berging via de stoep is lastig omdat mensen foutparkeren.

  Antwoord: er is duidelijk aangegeven wat de parkeervakken zijn. Als we hier een 'grote' ingreep doen, moet er een parkeerplek verdwijnen. We horen dat veel mensen dat geen goed idee vinden. Voor nu dus fijn als buurtbewoners elkaar ook gewoon aanspreken op netjes parkeren, in de vakken.

Veiligheid

 1. Kan Palen-terrein is onveilig: te weinig waarschuwingsborden om spelen op het terrein te voorkomen. Het kan ook niet goed worden afgesloten (gat in het hek).
  Antwoord: de gemeente heeft contact met de eigenaar opgenomen.

 2. Hekken op straat bij De Witte Olifant
  Antwoord: de projectcoördinator van Friso Bouwgroep zal op korte termijn de locaties zelf gaan bekijken en als het kan de hekken verplaatsen. Ze houden ons op de hoogte. In de eerste week van juni  is hierover opnieuw contact opgenomen. 

 3. Kruising Cornelis van Uitgeeststraat en Oostzijde is onveilig.
  Antwoord: we willen de situatie voor voetgangers en fietsers daar verbeteren door een veilige oversteek te creëren. In juni gaan we de fietsroute bekijken. Ook gaan we naar de uitrit bij de supermarkten kijken. De bedoeling is om in de zomervakantie een ontwerp te hebben en nog dit jaar uit te voeren.

Honden

 1. Er staan hondenpoepbakken op een plek die verboden is voor honden.
  Antwoord: het beleid van de gemeente is dat er geen bakken staan op plekken die verboden zijn voor honden. Helaas is dat hier wel zo, dus de gemeente gaat actie ondernemen.

 2. Loslopende honden, wildplassen en -poepen door honden.
  Antwoord:  onze handhavers doen hun uiterste best, maar het is heel moeilijk om dit op te lossen. Het is natuurlijk vooral aan de (honden)baasjes zélf om hier iets aan te doen.

Water op straat

 1. Er ligt water op straat dat van een bedrijf af komt.
  Antwoord: De Omgevingsdienst heeft inmiddels contact gehad met het bedrijf in kwestie en ze aangespoord om contact op te nemen met de gemeente en tot een goede afvoer te komen. Bij de Omgevingsdienst blijft de situatie onder de aandacht.

Stoep en straat

 1. De stoep bij de Hof van Saenden (nummer 1 t/m 19 en de tweede rij) heeft geen nieuwe tegels.
  Antwoord: deze stoep is in bezit van woningcorporatie Rochdale. Zowel de gemeente als een bewoner heeft een melding gemaakt met verzoek om de stoep te vervangen. 

 2. De stoep is dichtgegroeid.
  Antwoord: we bestrijden in Zaanstad voortaan onkruid zonder chemische, giftige middelen. Dat betekent ook dat bestrijden lastiger is en meer tijd kost. De wijkonderhoudsploeg heeft verschillende pilots gedraaid om na te gaan welke methode het beste werkt, dus uiteindelijk wordt dat beter.

 3. Bestrating is te hobbelig.
  Antwoord: volgt

 4. Niet alle lantaarnpalen doen het.
  Antwoord: niet-werkende lantaarnpalen kunnen het beste via de website gemeld worden.

Speeltuinen

 1. De buurt wil graag in de bestaande speeltuinen meer speeltoestellen / mogelijkheden voor iets oudere kinderen en jongeren.
  Antwoord:  de speeltuinen worden voorlopig nog niet vervangen. Wel is het mogelijk om met buurtbewoners zelf speeltoestellen te adopteren. Via de Facebookpagina van de Hofwijk kun je je daarvoor aanmelden bij andere actieve bewoners.

Parkeren

 1. Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de wijk (Hof van Blois).
  Antwoord: de gemeente gaat met de bewoner in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl