Slachthuisstraat 67 en 67A

Woningbouwplannen voor 159 huurwoningen

Slachthuisstraat Ontwikkeling C.V. (een combinatie van Koers Vastgoed en Blauwhoed) wil het perceel Slachthuisstraat 67 en 67A in de Boerejonkerbuurt een nieuwe invulling geven. De oude schoolgebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Uitgangspunt is de realisatie van hoogwaardige woningbouw omgeven door veel groen. Het gebouw wordt grotendeels uit hout opgebouwd. Vanuit de wens voor een zo kort mogelijke bouwtijd, het terugdringen van de fijnstof emissie en maken van een gezonde woonomgeving wordt een modulair en circulair gebouw ontworpen. Het zal een pronkstuk gaan vormen op de noordoostelijke hoek van de Boerejonkerbuurt.

Het woningbouwprogramma van 159 huurwoningen bestaat uit 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% vrije sectorwoningen. Naast woningbouw is ongeveer 300 m2 aan commerciële en maatschappelijke ruimte voorzien in de plint langs de Dr. H.G. Scholtenstraat.

De locatie Slachthuisstraat 67 en 67A ligt in het ‘Transformatiegebied’, zoals vastgesteld in het Perspectief Kogerveldwijk 2040. De plannen van de ontwikkelaar voor dit perceel passen binnen de gemeentelijke ambities, die in dit perspectief staan. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt verbeterd. De plannen dragen bij aan de woningbouwopgave voor Zaanstad en de regio.

Anterieure overeenkomst getekend op 20 juni

In december 2021 is het Ruimtelijk Programma van Eisen vastgesteld. Op 20 juni 2022 is de anterieure overeenkomst getekend voor deze ontwikkeling door gemeente en ontwikkelaar. Hierin is onder andere het volgende afgesproken/vastgelegd:

  • Woningbouwprogramma: 30% sociaal, 30% middenduur en 40% vrije sector, allen in het huursegment
  • Aandacht voor klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen
  • Voor minimaal tien woningen krijgt zorg- en onderwijspersoneel voorrang bij de eerste verhuur
  • Financiële afspraken over ambtelijke plankosten, planschade en bijdrage project- en gebiedsoverstijgende kosten

Ontwerpbestemmingsplan ligt van 18 augustus tot en met 28 september

De herontwikkeling van het plangebied is niet mogelijk via het geldende bestemmingsplan. Om de woningbouwplannen wel mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Vanwege de ligging nabij de A8 is tevens een besluit nodig om hogere waarden Wel geluidhinder vast te stellen. En tenslotte om de beeldkwaliteit nu en in de toekomst te borgen, is een aparte welstandsparagraaf voor deze locatie nodig. Op 21 juni heeft het college daarom ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Slachthuisstraat 67/67A, het ontwerp van de welstandsparagraaf en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor deze locatie.

Van 18 augustus tot en met 28 september 2022 liggen deze ontwerpbesluiten ter inzage. U vindt de stukken op Zaanstad.nl - Ontwerp bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67a, Zaandam - Ontwerp bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67a, Zaandam en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 30 augustus organiseert de gemeente samen met de ontwikkelaar een inloopavond over het bestemmingsplan en de laatste ontwerpen van het toekomstige gebouw. De inloopavond vindt van 19.00 tot 20.30 uur plaats in het BAZ restaurant, Oostzijde 381 in Zaandam. Als alles volgens planning verloopt, start begin 2023 de bouw.

Online participatieplatform  

Meer informatie over het project vindt u op het online participatieplatform: Project • Zaandam - Slachthuisstraat (citizenlab.co) 


U kunt zich ook registeren op het participatieplatform. Op deze manier blijft u op de hoogte van wat er speelt en kunt u uw mening delen. U kunt op deze website reeds uw ideeën kwijt over bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar gebied of mobiliteit. Via onderstaande link kunt u een profiel aanmaken:

https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/

Illustratie van de nieuwbouw aan de Slachthuisstraat 67/67AIllustratie van de nieuwbouw aan de Slachthuisstraat 67/67A

Verslag informatieavond 5 juni 2021

Op 5 juni 2021 werd een informatieavond gehouden om de ontwikkelingen toe te lichten. 

 Lees hier de samenvatting van de informatieavond (pdf)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl