Slachthuisstraat 67 en 67A

Woningbouwplannen voor maximaal 164 huurwoningen

Slachthuisstraat Ontwikkeling C.V. (een combinatie van Koers Vastgoed en Blauwhoed) wil het perceel Slachthuisstraat 67 en 67A in de Boerejonkerbuurt een nieuwe invulling geven. De oude schoolgebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Uitgangspunt is de realisatie van hoogwaardige woningbouw omgeven door veel groen. Het gebouw wordt grotendeels uit hout opgebouwd. Vanuit de wens voor een zo kort mogelijke bouwtijd, het terugdringen van de fijnstof emissie en maken van een gezonde woonomgeving wordt een modulair en circulair gebouw ontworpen. Het zal een pronkstuk gaan vormen op de noordoostelijke hoek van de Boerejonkerbuurt.

Het woningbouwprogramma van maximaal 164  huurwoningen bestaat uit 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% vrije sectorwoningen. Naast woningbouw is ongeveer 300 m2 aan commerciële en maatschappelijke ruimte voorzien in de plint langs de Dr. H.G. Scholtenstraat. Voor minimaal tien woningen krijgt zorg- en onderwijspersoneel voorrang bij de eerste verhuur. 

De locatie Slachthuisstraat 67 en 67A ligt in het ‘Transformatiegebied’, zoals vastgesteld in het Perspectief Kogerveldwijk 2040. De plannen van de ontwikkelaar voor dit perceel passen binnen de gemeentelijke ambities, die in dit perspectief staan. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt verbeterd. De plannen dragen bij aan de woningbouwopgave voor Zaanstad en de regio.

Anterieure overeenkomst getekend op 20 juni 2022

In december 2021 is het Ruimtelijk Programma van Eisen vastgesteld. Op 20 juni 2022 is de anterieure overeenkomst getekend voor deze ontwikkeling door gemeente en ontwikkelaar. Hierin is onder andere het volgende afgesproken/vastgelegd:

  • Woningbouwprogramma: 30% sociaal, 30% middenduur en 40% vrije sector, allen in het huursegment
  • Aandacht voor klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen
  • Voor minimaal tien woningen krijgt zorg- en onderwijspersoneel voorrang bij de eerste verhuur
  • Financiële afspraken over ambtelijke plankosten, planschade en bijdrage project- en gebiedsoverstijgende kosten

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage van 18 augustus tot en met 28 september 2022

De herontwikkeling van het plangebied is niet mogelijk via het geldende bestemmingsplan. Om de woningbouwplannen wel mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Van 18 augustus tot en met 28 september 2022 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage. Op 30 augustus organiseerde de gemeente samen met de ontwikkelaar een inloopavond over het bestemmingsplan en de laatste ontwerpen van het toekomstige gebouw. 

Bestemmingsplan onherroepelijk verklaard

Het bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67A is op 1 december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State, is dit bestemmingsplan op 19 januari 2023 onherroepelijk geworden. 


Illustratie van de nieuwbouw aan de Slachthuisstraat 67/67AIllustratie van de nieuwbouw aan de Slachthuisstraat 67/67A

Verslag informatieavond 5 juni 2021

Op 5 juni 2021 werd een informatieavond gehouden om de ontwikkelingen toe te lichten. 

 Lees hier de samenvatting van de informatieavond (pdf)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl