Paltrok

Nieuwbouwproject met combinatie van wonen en werken

Op de hoek van de Paltrokstraat en de Scholtenstraat in Zaandam - waar op dit moment de bedrijfsgebouwen van Holleman en Schoen staan – komt een nieuwe ontwikkeling met de naam Paltrok. 

In het Gebiedsperspectief MAAK.Kogerveldwijk 2040 beschrijven we de ambitie om de Boerejonkerbuurt te transformeren van bedrijvigheid naar een combinatie van wonen en werken. Het project met de naam Paltrok is hier een eerste voorbeeld van: we gaan op deze plek van een verouderde bedrijfslocatie naar een woon-werkgebied.

Het ontwerp combineert wonen en werken 

De woon-werkambitie uit het Perspectief komt in dit complex tot uiting in de combinatie van een groot aantal woningen en een commerciële ruimte op de begane grond. Ook speciale woon-werk-units maken deel uit van het plan. Zo komen er ongeveer 236 woningen en ca 1.000 m2 commerciële bedrijfsruimte op deze plek. Het is de bedoeling dat de bedrijfsruimte wordt ingevuld met kantoren, maatschappelijke organisaties of (kleinschalige) detailhandel. De bedrijfsruimte op de begane grond komt wat verder naar voren, richting de straat. De woningen er boven liggen wat verder naar achteren, om de goede en veilige afstand tot de hoogspanningsmasten te garanderen.

Met deze woon-werkcombinatie creëren we meer levendigheid op deze hoek nabij NS-station Kogerveld. Het ontwerp past in de ambitie om meer zicht op de Zaan te geven vanuit de wijken die aan de Zaan liggen.

Groene binnenruimte en daktuin

De gebouwen van Paltrok krijgen een groene binnentuin en een daktuin boven de inpandige parkeerplaatsen. Dat groen zorgt voor regenwateropvang en hittereductie. De groene binnenruimte is tevens een prettige ontmoetingsruimte voor bewoners. Verder voldoet de nieuwbouw aan de BENG normen: het gebouw wordt gasloos en goed geïsoleerd.

Betaalbare woningen 

30 procent van de nieuwe woningen valt straks in de categorie sociale huur. 10 procent van de woningen is bestemd voor BKZ (Betaalbare Koop Zaanstad). De prijsverdeling en verdeling koop/huur van de overige woningen is aan de ontwikkelaar. Hij richt zich vooral op kleinere, betaalbare woningen voor starters, leraren en verpleegkundigen.

Op 8 september 2021 is de anterieure overeenkomst getekend door de gemeente en ontwikkelaar Blue Banner. Met het tekenen van een anterieure overeenkomst zijn er afspraken gemaakt over het ontwikkelen (bebouwen) van deze percelen.

Bestemmingsplan ter inzage voor beroep tot en met 7 december 2022

Deze plannen voor Paltrok zijn niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeenteraad op 13 oktober 2022 besloten om een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie vast te stellen.

Tot en en met 7 december lag het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage voor beroep. Er is in deze periode geen beroep ingediend, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard.  Er kan nu een omgevingsvergunning aangevraagd  worden.

Kijk voor meer informatie over het project op de website van ontwikkelaar Blue Banner.
Daar kunt u ook een verslag inzien en de opnamen van de informatieavond in maart 2021 bekijken.


Impressie van Project Paltrok met de nieuwe wooncomplexen. Op de impressie zie je een aanzicht vanaf de rotonde Paltrokstraat en ScholtenstraatZicht vanaf de rotonde Paltrokstraat en Scholtenstraat

Wist u dat...

Er in de Boerenjonkerbuurt al vele jaren een klankbordgroep is die meedenkt over de ontwikkelingen in de buurt? Klik op de link hieronder om kennis te maken met de klankbordgroep.

Klankbordgroep Boerejonkerbuurt

Impressie van een daktuin op een van de gebouwen van project PaltrokDaktuin op een van de gebouwen van project Paltrok

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl