Hondemanstraat

Rochdale maakt plannen voor nieuwbouw sociale huurwoningen


Rochdale is bezig met een plan voor vernieuwing van hun 59 sociale huurwoningen aan de Hondemanstraat, Boerejonkerstraat, Oostzijde en Slachthuisstraat in Zaandam. De huidige woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom kiest Rochdale voor nieuwbouw. Daarmee kunnen ze betere kwaliteit woningen maken. Wo­ningen die geschikt zijn voor de verschillende groepen huurders, jong en oud. Ook willen ze dat de huidige huurders kunnen terugkeren in de nieuwbouw. 

Hoeveel woningen komen er?

Er komen verschillende woningen in de buurt voor verschillende groepen mensen. Zo komen er 15 eengezinswoningen aan de noordkant van de Boerejonkerstraat. Dit worden middeldure huurwoningen of koopwoningen. En 90 nieuwe appartementen in de sociale huur aan de zuidkant van de Boerejonkerstaat. Het om ongeveer 18 eenkamerwoningen en 72 twee- en driekamerwoningen. 

Speeltuin op dezelfde plek

Er waren bezwaren van omwonenden om de speeltuin te verplaatsen en te bebouwen. Deze plannen gaan daarom niet meer door. De speeltuin blijft in beheer van de gemeente en wordt niet bebouwd.

Nieuw bestemmingsplan 

Om de woningen te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Rochdale moet daarvoor een ontwerpbestemmingsplan opstellen. In dit plan staat op welke plek het gebouw komt te staan, wat er in het gebouw komt en wie er gaat wonen. 

Zoals het er nu naar uitziet staat het ontwerpbestemmingsplan na de zomer op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Als die akkoord zijn wordt het ontwerpbestemmingsplan in het najaar ter inzage gelegd. Bewoners kunnen dan een officiële zienswijze indienen. Er volgt dan ook een informatieavond voor omwonenden waar het ontwerpbestemmingsplan wordt toegelicht. 

Bouwvergunning

Als het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld wordt een bouwvergunning aangevraagd voor de nieuwbouwwoningen. Voor de verbouwing van de eengezinswoningen aan de noordkant van de Boerejonkerstraat kan al eerder een bouwvergunning worden aangevraagd. 

Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op de webpagina over de Boerejonkerbuurt van Rochdale:
Boere Jonkerbuurt - Rochdale 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl