Kan aan de Zaan

Hofwijk Noord Fase 1

Ontwikkelingen bedrijventerrein Hofwijk Noord


De gemeenteraad wil dat het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren verandert in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. Kan aan de Zaan is de naam van het nieuw te ontwikkelen gebied Hofwijk Noord in Zaanstad.

Moeilijk terrein om te ontwikkelen

Binnen het gebied ligt het Kan-terrein al decennia braak. Het is erg moeilijk gebleken om het te ontwikkelen. Dit komt mede doordat de grond in het gebied ernstig vervuild is. Daarnaast lag er in de directe omgeving een verffabriek die voor beperkingen zorgde. Dit door een zogenaamde hindercirkel waarbinnen niet gebouwd mocht worden. Verder zijn er binnen en rondom het gebied verschillende eigenaren die ieder hun eigen ambities hebben.

Initiatiefnemers - wie gaat waarover?

Kan Houtverduurzaming en woningcorporatie Rochdale samen met de andere grondeigenaren.

Proces & planning

De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld. Dit  ging onder andere over de sanering van het Kan-terrein, de mogelijke verhuizing van verffabriek Touwen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal sociale huurwoningen, over de parkeernorm en parkeerregulering in de nieuwe wijk en over financiën. Aan de raad is gevraagd om 3,2 miljoen bij te dragen aan deze ontwikkeling. Aan de provincie werd eenzelfde bijdrage gevraagd. De provincie heeft 30 juli 2020 ingestemd met de bijdrage ad. € 3,2 miljoen voor het project.

In juni 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied ter inzage gelegen. Op dit ontwerpbestemmingsplan zijn reacties gekomen. Op basis van deze reacties heeft de gemeente het plan veranderd:

  • Het gebouw op de plek van verffabriek Touwen wordt 17,5 meter lager. Het wordt 30 meter hoog, in plaats van 47,5 meter.
  • Het gebouw krijgt de vorm van een trap. Daardoor ziet het er minder uit als een toren. De oorspronkelijke gevel van verffabriek Touwen die blijft staan is dan ook beter te zien.
  • De open ruimte aan de Zaan blijft zoals het nu is. Er komt geen horeca meer aan de Oostzijde en geen terras aan de Zaan. Op de plek van de horeca komen twee eengezinswoningen. Mogelijk komen er twee kleinere steigers aan de Zaan.

 Op 7 maart 2023 heeft het college van B&W ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan. De gemeenteraad bespreekt daarna het aangepaste bestemmingsplan en neemt er een besluit over.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan een kijkje op de website Kan aan de Zaan


Documenten

Raadsbesluit Project Hofwijk Noord: Fase1 dec 2019

Afsprakenlijst Hofwijk Noord Kan Palen: Fase1 dec 2019

Aanvraag en advies Investeringsboard Project Hofwijk Noord: Fase1 dec 2019

Impressie van het plan Kan aan de Zaan in Zaandam


Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over Hofwijk Noord zijn verzameld en voorzien van een antwoord. Kijk of uw vraag ertussen staat.

Vraag & antwoord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl