Hofwijk Noord: Fase 1

Kan aan de Zaan

Ontwikkelingen bedrijventerrein Hofwijk Noord


De gemeenteraad wil dat het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren verandert in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. Kan aan de Zaan is de naam van het nieuw te ontwikkelen gebied Hofwijk Noord in Zaanstad.

Moeilijk terrein om te ontwikkelen
Binnen het gebied ligt het Kan-terrein al decennia braak. Het is erg moeilijk gebleken om het te ontwikkelen. Dit komt mede doordat de grond in het gebied ernstig vervuild is. Daarnaast is er in de directe omgeving een verffabriek die momenteel voor beperkingen zorgt. Dit komt door een zogenaamde hindercirkel waarbinnen niet gebouwd mag worden. Verder zijn er binnen en rondom het gebied verschillende eigenaren die ieder hun eigen ambities hebben.

Initiatiefnemers - wie gaat waarover?
Kan Houtverduurzaming en woningcorporatie Rochdale samen met verffabriek Touwen en de andere grondeigenaren.

proces & planning
De raad heeft op 12 december 2019 een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld.  Deze gaan onder andere over de sanering van het Kan-terrein, de mogelijke verhuizing van verffabriek Touwen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal sociale huurwoningen dat er komt, over de parkeernorm en parkeerregulering in de nieuwe wijk en over financiën. Aan de raad is gevraagd om 3,2 miljoen bij te dragen aan deze ontwikkeling. Aan de provincie werd eenzelfde bijdrage gevraagd. De provincie heeft 30 juli 2020 ingestemd met de bijdrage ad. € 3,2 miljoen voor het project. In juli 2020 is ook op basis van bovengenoemde kaders de anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Sindsdien wordt aan de verdere planuitwerking gewerkt.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan een kijkje op de website Kan aan de Zaan


Documenten

Raadsbesluit Project Hofwijk Noord: Fase1 dec 2019

Afsprakenlijst Hofwijk Noord Kan Palen: Fase1 dec 2019

Aanvraag en advies Investeringsboard Project Hofwijk Noord: Fase1 dec 2019


Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over Hofwijk Noord zijn verzameld en voorzien van een antwoord. Kijk of uw vraag ertussen staat.

Vraag & antwoord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl