Verslag MAAK.sessie Wat doen we met het stationgebied?

Verslag MAAK.sessie:
Wat doen we met het station en het gebied eromheen?

9 november 2018


De bereikbaarheid kan beter, het aantal treinen is beperkt én het is er niet erg gezellig. Hoe wilt u gebruik maken van het station en het gebied eromheen? Lees hieronder de bevindingen!

Het station Kogerveld

Om het stationsgebied ‘levendiger’ te laten zijn, zou er een eettentje kunnen komen. Dit is een goed initiatief, alleen is de kans van slagen laag. In het verleden hebben meerdere eettentjes bij het station gezeten maar hebben het niet gered vanwege te lage klandizie. ‘’Het station is een echt spits station waar mensen snel hun trein willen halen en niet nog uitgebreid eten’’ zei een bewoner. Om een eetgelegenheid wel kans van slagen te geven is een nieuwe inrichting van het station(splein), waardoor mensen meer blijven ‘plakken’. Meer woningen zou ook kunnen helpen, want hoe meer woningen hoe meer mensen gebruik maken van het station. Daarbij zou het helpen als niet één, maar meerdere winkels rondom het station zouden zijn. Meer winkels trekken meer mensen aan. Hierdoor verhoogt niet alleen de klandizie, maar ook de sociale veiligheid, wat werd aangegeven als probleem.

Echter werd er getwijfeld of de 2.000 woningen de extra klandizie oplevert die nodig is om een winkel rendabel te houden. Wat wel zou kunnen helpen is meer inzetten op de dagjes mensen. Er is momentele een wandelroute en een fietsroute langs het station. Deze routes kunnen worden uitgebreid waardoor dit station een knooppunt wordt van wandel –en fietsroutes. De gebruikers van deze routes hebben over het algemeen minder haast en zijn eerder geneigd om eten en drinken te kopen dan spitsreizigers.

Verder helpt het ook om de huidige fietsenstallingen bewaakt te maken en uit te breiden. Ook waren er nog vragen wat er met het huidige P+R terrein wordt gedaan in de toekomstplannen; blijft deze of niet?

Wat meer levendigheid zou kunnen brengen aan het station is de frequentie van treinen te verhogen. Hierdoor is er meer (betrouwbaarder) aanbod, waardoor het aantrekkelijker wordt om de trein te nemen. De frequentie verhogen is een opgave, omdat de spoorbrug over de Zaan bijna aan zijn capaciteit zit. In Purmerend en Hoorn zijn er nieuwbouwplannen langs de spoorlijn. De gemeente Zaanstad kan met deze gemeentes optrekken om de frequentie te verhogen. Langere treinen zouden ook een optie zijn.

Door meer winkels, een nieuwe (bewaakte) fietsenstalling en een hogere frequentie zullen de huidige –en nieuwe bewoners meer verleid worden om de trein te nemen naar hun eindbestemming.

Wegen

Veldbloemenweg
Deze weg wordt als gevaarlijk ervaren. Dit komt door de hoge snelheid die er wordt gereden en de smalle fietsstroken.

Paltrokstaat
In de paltrokstraat zijn er momenteel zorgen over de sociale veiligheid. Er wonen weinig mensen aan deze weg en er zijn veel bedrijven die in de avond en nacht dicht zijn. Verder wordt op deze straat ‘geracet’ door garagebedrijven die auto’s aan het testen zijn.

Scholtenstraat
In de Scholtenstraat zijn er momenteel zorgen over de sociale veiligheid en is deze weg te druk. Met name het oversteken richting de Lidl/Aldi zijn een probleem.

Paltrokrotonde
Deze loopt vast in de spits, is te druk en onoverzichtelijk.

Prins Bernardplein

Deze loopt vast in de spits en is onoverzichtelijk. Om de doorstroming op het kruispunt te verhogen kan de fietsen omhoog worden gebracht (fietsrotonde Eindhoven), hierdoor stroomt het auto –en fiets verkeer beter door.

Ontsluitingen
Bewoners van Kogerveldwijk willen graag een extra ontsluiting aan de oostkant van de wijk, zodat zij minder afhankelijk zijn van één ontsluiting.

Auto gebruik verminderen

Om het autogebruik te verminderen, en daarbij ook de files, moet het auto bezit naar beneden. Om tot een lager autobezit te komen dient het volgende worden gedaan:

Fiets stimuleren
Een E-bike kan ook een alternatief zijn voor auto en OV. Hiervoor moet wel het volgende gebeuren:
-    Barrières wegenemen;
-    Snelle fietsroutes;
-    Hogere frequentie van de Hempont.

Parkeren

Ter sprake kwam het parkeren. Momenteel vinden de bewoners het parkeren geen groot probleem in de wijk. Echter maken de bewoners zich zorgen over het vinden van een parkeerplaats als de nieuwe wijk ‘Oostzijderveld’ is gerealiseerd. Zij verwachten dat de bewoners daar meer auto’s krijgen dan berekent en hun auto in de huidige wijken parkeren. Parkeerregulering kan dit voorkomen. Bewoners stonden hier lichtelijk positief tegenover, maar met de voorwaarden dat het niet te duur wordt voor de bewoners en het OV goed in orde is.

Deelauto
Met deelauto’s wordt het autobezit terug gedrongen. Om deelauto’s te introduceren moet er wel parkeerregulering zijn in de betreffende buurt.

Light rail/ HOV bus
Goed openbaar vervoer helpt bij het verminderen van het autobezit. Er wordt al jaren gesproken over een light rail maar deze is er nog niet. In de tussentijd kan men wel inzetten op een Hoogwaardig Openbaar Vervoer met de bus. Deze kan een vrije busbaan krijgen, zodat de bus weinig hinder ondervindt van het overige verkeer en worden doorgetrokken naar de Zaanse Schans. De bus is goedkoper en kan frequenter worden ingezet.

Om het autobezit te verminderen met OV is ook OV nodig in de nacht, zodat mensen die in de nacht naar hun werk moeten ook gebruik kunnen maken van het OV.

Werk
Als dit niet mogelijk is, is het een mogelijkheid om werk naar Zaandam/Kogerveld te halen om zo te voorkomen dat iedereen richting het zuiden in de file staat en moet staan in de trein.

Modal split
Wat is de huidige modal split van de wijken?Schets MAAK.sessie vernuftig vervoer / stationsgebied


Bord met ideeen (post-its) voor stationsgebiedHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl