Verslag MAAK.sessie Hoe zorgen we voor een gezonde wijk?

Verslag MAAK.sessie:
Hoe zorgen we voor een gezonde wijk?

8 november 2018We zijn de workshop begonnen met een leuke manier van elkaar leren kennen. Door middel van korte ‘’speeddates’’ raakte je in gesprek met een aantal mensen en vertelde je iets over jezelf. Tijdens de speeddate vertelde je ook wat nou jouw droomwijk is en wat je het liefst terug wilt zien in je wijk. Iedereen was vol in gesprek en enthousiast hierover!

Presentatie

Na de korte speeddates begon de workshop dan echt. Tom hield een presentatie over gezondheid: wat voor factoren hebben invloed op jouw gezondheid? Welke lagen hebben invloed op jouw gezondheid? Hierbij kan gedacht worden aan de genen, leeftijd of geslacht van iemand. Ook wordt er stilgestaan bij de vraag hoe wij nou mensen gezond kunnen maken en dat men gezond blijft in de wijk. Bijna iedereen weet wel dat roken nummer
1 oorzaak is van een ongezonde leefstijl. Opvallend is dat 1 op de 5 kinderen in Zaanstad overgewicht hebben en 1 op de 4 kinderen in Kogerveld. Er zal dus een gezamenlijk aanpak moeten komen voor het tegengaan van een ongezonde leefstijl en niet alleen vanuit de gemeente zelf. We hebben initiatieven vanuit de wijk nodig en ook bestaande initiatieven misschien met elkaar verbinden.

Inwoners uit de wijk waren het hier mee eens, maar vinden het belangrijk dat men niet vergeet hoe belangrijk het is om groen te behouden. Juist niet bouwen waar het groen is en bijvoorbeeld meer sportvoorzieningen in de wijk creëren. De bewoners gaven aan dat het belangrijk is om voor een veilige sportomgeving in de wijk te zorgen. Sportverenigingen in de buurt inbouwen om de veiligheid te bevorderen. Volgens een aantal inwoners sturen ouders hun kinderen niet naar sportverenigingen vanwege de onveiligheid. Het moet bereikbaar en leefbaar blijven!

Visie op groene Kogerveld

Over het algemeen was het iedereen het er wel mee eens dat er veel groen in de wijk was en dat we dat vooral zo moeten houden. Meer groen en meer sportvoorzieningen in de wijk en niet buiten de wijk. Als je denkt aan groen, dan moet men ook denken aan dieren. Volgens een inwoner zou er eerst gekeken moeten worden naar welke ecologische structuren er zijn voordat men begint met bouwen. Bij de ontwikkeling van Kogerveld moet er dus worden gedacht aan groen én het welzijn van dieren.

Welke initiatieven zijn er al in de wijk?

Paula: buurtcamping
Een buurtcamping is een leuk initiatief om je buren beter te leren kennen en om de sociale cohesie te bevorderen. Het voordeel van een buurtcamping is dat je niet ver weg van huis hoeft te gaan, maar gewoon in je eigen wijk blijft. Een buurtcamping is voor, door en met de wijk. Men leert hier gemiddeld 9 tot 12 nieuwe mensen kennen en 80% blijft vrienden. Daarbij voel je je veiliger in je wijk omdat je je wijkgenoten beter leert kennen. Ook belangrijk is dat ouderen een buurtcamping leuk vinden, hier op af komen en ook zo in contact raken met anderen. De buurtcamping heeft 3 dagen in Kogerveld gestaan en was een groot succes!

Annalijn: gezondheidsnetwerk
 
Kogerveld is een wijk waar veel sport en beweegmogelijkheden zijn, maar ook een wijk waarin kinderen bijvoorbeeld gemiddeld minder water drinken dan in andere wijken, maar dan gemiddeld wel meer fietsen dan kinderen uit een andere wijk. Kinderen zitten bovendien steeds meer op hun telefoon, spelen daardoor steeds minder buiten en bewegen daarom minder. Een gezondheidsnetwerk is een initiatief om ouders en kinderen te helpen bij een gezondere leefstijl. Zo worden er bijvoorbeeld gezinnen begeleid met kinderen met overgewicht.
Het is gemakkelijker om samen een gezondere leefstijl te bereiken, dan wanneer iedereen dit alleen doet. Hoe kan je dit het beste aanpakken en waar heb je hulp bij nodig? Dit initiatief zal starten in 2019 en kan gezinnen hierin ondersteunen. Naast een gezondere leefstijl, zal het netwerk zich o.a. ook bezighouden met armoede en laaggeletterdheid. Het enige wat we voor dit initiatief nodig hebben is enthousiasme, een zaaltje, professionals, zoals een kinderpsycholoog of een diëtiste en buurtbewoners!

Pennemes Minnistenerf

Dit is een leuk initiatief voor ouderen. Ouderen worden in een busje opgehaald en gaan dan bijvoorbeeld samen spelletjes spelen, tuinieren of samen wandelen. Zo voelen ouderen zich minder eenzaam en hebben ze een leuke dagbesteding. Het valt de bewoners op dat ze geen zorginstelling hebben in de wijk. Er werd namelijk eerder op de avond gezegd dat ouderen vaak eenzaam zijn.
Bewoners vinden dat hierdoor de drempel voor ouderen te hoog ligt. Ouderen uit Kogerveld hebben hier vast en zeker behoefte aan, maar doen dit meestal niet omdat dit ver van Kogerveld ligt en zij daardoor veel moeten reizen.

Buurtvertegenwoordiging Hofwijk
Dit initiatief is door inwoners opgericht om criminaliteit in de wijk aan te pakken en bijvoorbeeld meer speelruimte voor kinderen/jongeren te creëren. Het resultaat is te zien! Zo ligt er minder afval op straat en is er een spreekuur met de wijkagent en woningcorporaties om gebeurtenissen in de wijk met elkaar te bespreken.

Welke initiatieven bedenken wij hier tijdens de workshop?

We zijn natuurlijk bijeengekomen om ook te praten over welke initiatieven ons leuk lijken in de wijk. Dit gaan we doen door middel van memoblaadjes plakken op een plattegrondfoto van de wijk. De memoblaadjes hebben een betekenis:
•    Groen: welke kansen zie jij in de wijk?  
•    Blauw: bestaande initiatieven
•    Geel: welke ideeën of dromen heb jij voor de wijk?
•    Roze: welke verbindingen kunnen we maken?

Inwoners vonden dit leuk om te doen en er kwamen leuke ideeën en initiatieven uit zoals het verbinden van een sportbedrijf met de GGD en de GGD weer verbinden met het bestaande initiatief ‘’buurtvertegenwoordiging Hofwijk’’. Een verbinding met de buurtvereniging kan bijvoorbeeld leiden tot meer activiteiten voor kinderen.  Ook werd er een verbinding gelegd met het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen door ouderen die nu alleen in een groot huis wonen, bij elkaar te brengen met samen met andere ouderen. Door middel van een woningruil kunnen gezinnen die in een kleine ruimte moeten wonen, ruilen met ouderen die in een groot huis wonen. Zo breng je ouderen bij elkaar en voelen zij zich minder eenzaam.  

Op een geel memoblaadje (een idee/droom voor de wijk) stond op ‘’hondenbeleid’’ en met daar omheen een hek om de uitlaatplek. Meer dromen waren een sportbuurtwerk voor ouderen, EHBO-cursussen voor in de wijk, betere verhoudingen in de wijken tussen speel, woon en groen en bijdragen aan energietransitie.

De kansen die genoemd werden zijn o.a. een gezonde school, verkeersdrempels + flitspalen, veilige fietspaden met verlichting, speelgelegenheid voor oudere kinderen, op alle scholen extra beweeggroepen voor kinderen met overgewicht en water drinken stimuleren.Tekening MAAK.sessie Gezond van lijf en geest


Bord met ideeen voor een gezonde wijk

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl